Novinky so značkou

spisovateľka

Beseda so spisovateľkou Emíliou Šipulovou

V stredu 9. mája 2018 sme sa my, žiaci 9. ročníka ZŠ J. A. Komenského v Púchove, zúčastnili na besede s milou a múdrou spisovateľkou, pani Emíliou Šipulovou. Bývalá pani učiteľka, ktorá kedysi učila aj na našej škole, bola ochotná prísť a …