Novinky so značkou

tanec

I. školská tanečná liga v Púchove

Priateľská tanečná nepostupová súťaž bola určená len pre amatérov a neprofesionálnych tanečníkov zo základných škôl okresu Púchov. Prihlásiť sa mohli tanečnícke skupiny v počte 8 až 25 tanečníkov, pričom z jednej školy mohlo súťažiť aj viac…