Novinky so značkou

TSK

Storočnicu oslávili maturitnou skúškou

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov už celé storočie vzdeláva žiakov v gastronómii a službách, vyštudovalo ju mnoho úspešných absolventov. Škola toto výnimočné výročie oslávila slávnostnou akadémiou v púchovskom divadle a pri…

V Záriečí majú unikátne jasličky

Vďaka projektu Slniečko volá na deti rovnomenného občianskeho združenia môžu detičky vo veku do 3 rokov  navštevovať novovybudované jasle v obci Záriečie pri Púchove. „Začínali sme na pozemkoch rodičovského domu môjho manžela, bol to…

V Púchove pribudla prístavba školských dielní

Odborné učebne a dielne budú využívať študenti gumárenských odborov Spojenej školy v Púchove. Moderné technické vybavenie pomôže skvalitniť odbornú prípravu a výcvik nových odborníkov pre potreby regionálnych zamestnávateľov. „Keď sme…

Hasičská súťaž v Nosiciach po 11 rokoch

Futbalový štadión v mestskej časti Púchova obsadili hasiči z celého okresu. Dobrovoľné zbory súťažili o postup na krajské kolo.  Štafetu i útoky predviedla takmer dvadsiatka hasičských družstiev, mužov, žien a dorastu. Povzbudiť ich…