Novinky so značkou

včielky

Včely, včielky, včeličky 2019

Včely, včielky aj včeličky boli naozaj krásne, či už kreslené, maľované, alebo vytvorené z keramiky. Po dôkladnom zhodnotení všetkých prác, ktoré boli prezentované rôznymi výtvarnými technikami sa porota rozhodla udeliť v každej kategórii…