Novinky so značkou

zábava

Fašiangová zábava v obci Lúky

Podujatie sa nieslo vo veľmi profesionálnej atmosfére a všetci účastníci si odnášali len príjemné spomienky. Zároveň mi dovoľte touto cestou poďakovať členom MS SČK v Lúkach, pomocníkom, všetkým maskám a obyvateľom, za prekrásny fašiangový…