Fašiangová zábava v obci Lúky

0 114

Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval ZO SZZP v Lúkach, ich sympatizantom a sponzorom za perfektne zorganizovanú a zvládnutú fašiangovú zábavu pre svojich členov.

Podujatie sa nieslo vo veľmi profesionálnej atmosfére a všetci účastníci si odnášali len príjemné spomienky. Zároveň mi dovoľte touto cestou poďakovať členom MS SČK v Lúkach, pomocníkom, všetkým maskám a obyvateľom, za prekrásny fašiangový pochod obcou a za hojnú účasť na večernom posedení pri hudobnej skupine Mistrál.
Touto cestou chcem prejaviť hlbokú vďačnosť všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou a bezodplatne podieľajú na organizácii kultúrno – spoločenských akcií a šíria nezištne dobré meno našej obci.

Ešte raz všetkým veľká vďaka.

Ján Behro, starosta obce

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.