Fašiangová zábava v obci Lúky

Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval ZO SZZP v Lúkach, ich sympatizantom a sponzorom za perfektne zorganizovanú a zvládnutú fašiangovú zábavu pre svojich členov.

Podujatie sa nieslo vo veľmi profesionálnej atmosfére a všetci účastníci si odnášali len príjemné spomienky. Zároveň mi dovoľte touto cestou poďakovať členom MS SČK v Lúkach, pomocníkom, všetkým maskám a obyvateľom, za prekrásny fašiangový pochod obcou a za hojnú účasť na večernom posedení pri hudobnej skupine Mistrál.
Touto cestou chcem prejaviť hlbokú vďačnosť všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou a bezodplatne podieľajú na organizácii kultúrno – spoločenských akcií a šíria nezištne dobré meno našej obci.

Ešte raz všetkým veľká vďaka.

Ján Behro, starosta obce

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.