Novinky so značkou

zásledky

Terezka Srogončíková dvakrát víťazne

Počas predposledného júnového víkendu sa konalo tretie kolo Stredoslovenskej ligy v hasičskej 60-tke v obci Trnové. Usporiadatelia umiestnili na trávnatý povrch futbalového ihriska dve dráhy s prekážkami podľa pravidiel plat- ných pre túto…