59. ročník Okresného kola Fyzikálnej olympiády

0 16

Centrum voľného času včielka Púchov organizovalo 16. marca 2018 Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kat. E a  kat. F na ZŠ Mládežnícka Púchov. Hlavným cieľom olympiády je podporovať talentovaných žiakov vo fyzike a pomáhať žiakom tento talent rozvíjať.

Olympiády sa zúčastnilo 9 žiakov, zo škôl: ZŠ Mládežnícka Púchov, CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne.

Umiestnenie v kategórii F – je určená pre žiakov 8. ročníka a viacročných gymnázií.

  1. miesto: Janka Strapková ZŠ E. Schneidera Lednické Rovne

Umiestnenie v kategórii E – je určená pre žiakov 9. ročníka a viacročných gymnázií.
Na prvom a druhom mieste sa umiestnili dvaja žiaci s rovnakým počtom bodov.

  1. miesto: Maximilián Jurík ZŠ Mládežnícka Púchov
  2. miesto: Filip Chromek CZŠ sv. Margity Púchov
  3. miesto: Miloš Zachar ZŠ E. Schneidera Lednické Rovne

Žiaci z tejto kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa koná 18.4.2018 v Trenčíne. Žiakom držíme palce, aby svoje vedomosti obhájili na  krajskom kole.

Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať komisii v zložení Mgr. Miroslav Bučko, Mgr. Helena Panáčková a Mgr. Ľubica Dvorská za prácu pri hodnotení testov a ZŠ Mládežnícka za priestor a príjemné prostredie.

Dáša Illyová, CVČ Včielka

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.