Novinky so značkou

CVČ Včielka

Karneval v MC Drobec

Videli sme čertíka, princezné, víly, lienku, hasičov, motýlika, ježibabky, tigríka, piráta, šaša, puding, mimoňa i opravára. Každé dieťa sme odmenili medailou, diplomom a samozrejme sladkosťami.

Svetový úspech mladých včelárov

Každoročne sa členovia včelárskeho krúžku pri CVČ Včielka a ZO SZV Štefana Závodníka v Púchove umiestňujú na prvých miestach v súťažiach v rámci Slovenska. Ani tento rok tomu nebolo inak.

Dvojdňový seminár Voda v krajine

Seminára sa zúčastnilo 33 žiakov zo ZŠ Gorazdova, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská a zo Spojenej školy v Púchove, z Gymnázia v Púchove a najmladšie obsadenie bolo z krúžku S lupou do prírody.

Dva dni plné matematiky

V dňoch 13. a 14. marca 2018 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Prvý deň súťažili žiaci z 3.-5. ročníka ZŠ a druhý deň žiaci zo 6.- 8. ročníka ZŠ a z 8- ročného gymnázia.

Cestou vedy bližšie k prírode

Ako inšpiráciu pre vedu si vybrali z prírody včely – do projektu sa zapojili členovia včelárskeho krúžku, krúžku s lupou do prírody z CVČ Včielka a z FPT študenti, doktorandi a pedagógovia.