Advokát Anton Školek sa dočkal novej zmluvy napriek tomu, že mesto riadia dve právničky

0 255

Bytčiansky advokát Anton Školek bude aj naďalej profitovať zo spolupráce s Mestským úradom v Púchove. Tá trvala nielen počas štvorročného primátorovania Rastislava Heneka, ale aj po vlaňajších voľbách, keďže dnes už bývalý primátor podpísal s Antonom Školekom zmluvu o poskytovaní právnych služieb s platnosťou až do júna 2019. Napriek tomu, že vedenie mesta prevzali dve vyštudované právničky – primátorka Katarína Heneková a prednostka Iveta Brindzová, ani tie sa bez právnych rád Antona Školeka nezaobídu. Ten dostal k blížiacim sa 64. narodeninám darček v podobe novej ročnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb, na základe ktorej mu bude púchovská radnica naďalej vyplácať takmer dvojtisícový mesačný paušál.

Vlani sa v mestskom zastupiteľstve viedla diskusia o efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov za právne služby. Neuveriteľných sedem mesiacov trvalo mestskému úradu – ešte za primátorovania Rastislava Heneka – kým vytvoril písomnú odpoveď na poslaneckú interpeláciu Rudolfa Marmana. Z nej vyplynulo, že práv- nická kancelária Antona Školeka zinkasovala od Mesta Púchov a jeho obchodných spoločností za rok 2017 viac ako 62 tisíc eur. Vzhľadom na to, že firma JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s. r. o. mala podľa zverejnenej účtovnej závierky celkové tržby len mierne presahujúce 70 tisíc eur, každý si vie spočítať, že takmer 90 percent z nich tvoria platby z Púchova.

Bytčiansky advokát Anton Školek začal Mesto Púchov právne zastupovať v roku 2015, keď nahradil Pavla Loduhu z Považskej Bystrice a hneď prvý rok pôsobenia mu vyniesol 22 518 eur. Mesačný paušál 1650 eur z púchovskej radnice Antonovi Školekovi nestačil, a tak postupne začal podpisovať zmluvy o právnych službách s jednotlivými mestskými spoločnosťami. Začal v spoločnosti MŠK Púchov, kde chvíľu pôsobil ako konateľ a kde mu mesačne platia 560 eur.

Následne podpísal zmluvy aj s dvomi mediálnymi spoločnosťami a po tom, čo kontrolu na Mestským bytovým podnikom prevzal ako konateľ Viliam Karas, získal lukratívnu zmluvu aj tam. Nasledoval podpis zmlúv aj v novovzniknutých mestských spoločnostiach Púchov Servis, s. r. o. a Púchovská kultúra, s. r. o.. V druhej z nich napríklad inkasoval hneď po založení spoločnosti paušálnu mesačnú platbu 600 eur.

Po tom, čo sa v mestskom zastupiteľstve na základe kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou Martou Kaveckou prevalilo, že si Anton Školek účtoval od Púchovskej kultúry, s. r. o. niektoré paušálne platby neoprávnene, keďže jeho zmluva nebola zverejnená, mu mesačný paušál okresali od 1. februára 2019 na 300 eur. Neoprávnených 2 200 eur vrátil svojským spôsobom. Uzavrel dohodu o urovnaní, na základe ktorej síce vrátil spomínanú čiastku, ale zároveň mu bolo umožnené vystaviť novú faktúru v tej istej hodnote.

Mesačné paušály pre advokátsku kanceláriu Antona Školeka
MESTO PÚCHOV 1650 EUR
PODNIK TSM 500 EUR
PÚCHOVSKÁ KULTÚRA 300 EUR
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB 560 EUR
PÚCHOV SERVIS 200 EUR
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK 500 EUR
Sumy sú uvedené bez DPH

 

Nuž a najnovším prírastkom do „flotily“ mestských spoločností, ktoré sa spoliehajú na právne rady Antona Školeka, je Podnik technických služieb mesta, s. r. o.. Firma ukončila koncom roka 2018 spoluprácu s advokátkou Vierou Novákovou a konateľ Miloš Svoboda podpísal zmluvu s Antonom Školekom, ktorá mu od 1. februára 2019 garantuje mesačný paušál vo výške 500 eur.

Na rozdiel od zmlúv s mestskými spoločnosťami, ktoré si nechal Anton Školek uzavrieť na dobu neurčitú, mu tá s Mestom Púchov vypršala 7. júna 2019. Po zmene na poste primátora sa očakávalo, či Antonovi Školekovi bude ponúknu- tá nová zmluva, zvlášť po tom, čo si primátorka Katarína Heneková ako vyštudovaná právnička vybrala do funkcie prednostky mestského úradu svoju bývalú nadriadenú Ivetu Brindzovú, ktorá niekoľko rokov pôsobila ako advokátka. A hoci v organizačnej štruktúre mestského úradu figuruje aj pozícia „právnik“ obsadená Jurajom Škripcom, ani to nebolo dôvodom na ukončenie spolupráce s Antonom Školekom.

Primátorka Katarína Heneková s ním 17. júna 2019 podpísala novú ročnú zmluvu, na základe ktorej bude v pravidelných mesačných intervaloch odchádzať z mestského rozpočtu na účet Školekovej právnickej kancelárie 1 980 eur.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.