Aká je skutočná pravda o zákulisí Púchovskej kultúry?

0 88

Na poslednom zasadnutí púchovského mestského zastupiteľstva rezonovala téma hospodárenia spoločnosti Púchovská kultúra. V posledný septembrový deň zo spoločnosti odišla manažérka kultúry Mgr. Milada Vargová na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru. Práve na jej adresu sa vyjadrilo aj niekoľko poslancov mestského zastupiteľstva. Preto sme ju oslovili a  požiadali o jej stanovisko, ktoré si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

Milí priatelia (a ostatní),
vždy som bola presvedčená, že trest prichádza až po vine. Že najskôr človek urobí škodu a potom ho za to – právom – potrestajú. Že budem súčasťou opačného variantu – keď sa najskôr stanete nepohodlným a potom sa začnú programovo na to hľadať dôvody – to by mi nikdy nenapadlo. Stalo sa. A prijala som aj to. Čo iné Vám ostáva, keď sa dozviete, že ste nechcení.

Prijala som, dohodou, s prosbou, aby nebolo pošpiňované moje meno. Keďže následné MsZ bolo plné atakov voči mojej osobe, chcem Vám uviesť zopár skutočností, ktoré Vás, verím, privedú k vytvoreniu si vlastného názoru.

V prvom rade: Akúkoľvek zodpovednosť za finančnú stratu Púchovskej kultúry dôrazne odmietam! Spoločnosti som nespôsobila žiadnu škodu, žiadny zlý úmysel som nikdy nemala, preto mi nebol preukázaný.

Púchovská kultúra, ktorá má 4 strediská (kultúra, médiá, správa a reklama) vykázala za rok 2018 stratu viac než 70 000 €. Pričom hodnotenie strediska kultúra, v ktorom jedinom som bola ja manažérkou, v záverečnej výsledovke našej účtovníckej firmy malo stratu len 69,90 €. Čiže ako manažér strediska spokojne spávate a všetkých v stredisku chválite, akú dobrú prácu spoločne odvádzate, ak jeho strata – v porovnaní so stratou na ďalších troch strediskách – je minimálna. Pre vylúčenie pochybností upozorňujem na to, že v predmetnej výsledovke sú uvedené aj sumy na energie a ostatné náklady, nie len podujatia.

Preto je pre Vás naozaj šokom, ak v následnej hodnotiacej správe pani kontrolórky – v polovici septembra nasledujúceho roka- nájdete nie odporúčanie na prerozdelenie v budúcnosti, ale úplne nové prerozdelenie dotácii. Zodpovednosť za stratu tak vyznie takmer výlučne pre stredisko kultúra a teda najmä voči jeho manažérke.

Doterajšiu svoju prácu som pre PK vykonávala maximálne zodpovedne a vždy nad rámec toho, čo bolo vyžadované. Mám k tomu dostatok dôkazov. Ak pripúšťam, tak len niekoľko administratívnych chýb, ktoré človek urobí, najmä ak pracuje v spoločnosti, kde nie sú základné smernice, predpisy, interný systém kontroly, ktorý by ho na chybu upozornil, k následnej náprave. Toto všetko od vzniku PK absentovalo, čomu vedenie spoločnosti ani mesta nevenovalo žiadnu pozornosť.

Pán konateľ – zodpovedný za všetky 4 strediská – mňa osobne nikdy na žiadne pochybenia neupozornil, vopred podpísal návrh na podujatie (pripravený vždy s ohľadom na naplánovanú dotáciu na to-ktoré podujatie, všetky kópie ním podpísaných návrhov na podujatia môžem predložiť), následne podpísal zmluvu, v zmysle ktorej sme podujatie zorganizovali a písomne sa poďakoval aj za hodnotenia podujatí, ktoré som mu týždenne pripravovala – bez výhrad. Dnes tvrdí, že je mnou sklamaný (?)…

Mestského zastupiteľstva som sa vzhľadom na svoju náhlu práceneschopnosť nemohla zúčastniť, no som veľmi sklamaná reakciami viacerých kolegov poslancov, napriek tomu, že vopred dostali moje vysvetľujúce písomné vyjadrenie, o ktorom som navrhla ochotu s kýmkoľvek z nich ďalej hovoriť. Okrem dvoch z nich však nik o to neprejavil záujem. Ďakujem tým, ktorí sa snažili aj nezaujato a vecne argumentovať, prípadne sa aspoň ticho nepodieľať na jednostrannom „lynčovaní“, ktoré sa rozbehlo (záznam MsZ ste mnohí už určite videli).

Vyberám len niekoľko momentiek:

Poslanec Marman:Nemôže sa stať, že na Kuba vyberieme desaťtisíc eur na vstupnom, deväť dáme agentúre, ktorá platí hercov a povieme, že sme tisíc v pluse. Zabudli sme na režijne náklady, ktoré s tým súvisia. Osvetľovači, energie, Soza a prišli sme na to, že sme v mínuse tisícpäťsto euro. Takto sa hospodárilo na kultúre.

Pán poslanec – odborník na všetko – sa určite len „nedopatrením“ pomýlil vo svojom tvrdení, keďže na predmetný muzikál sme žiadnych osvetľovačov neplatili, lebo agentúra mala vlastných, ani žiadnu SOZU a z energií len vodu a elektrinu na pár hodín, keďže sa už nekúrilo (s ohľadom na to sme toto veľkovýpravnejšie predstavenie časovo plánovali). Na ďalšie náklady (a zisk) nám zostalo cca 1 000 €. Žiadam teda pána poslanca o vyčíslenie uvedeného „mínus tisíc päťsto eur“, aby som to nemusela vyhodnotiť za rozširovanie neprávd alebo niečo iné.

Honorár cca 9 000 € (z viac ako 10 000 € vybraných na vstupnom) sme zaplatili spolu za DVE predstavenia muzikálu, na ktorých vystúpilo po 26 účinkujúcich+ cca 8-10 ďalších ľudí réžie a výpravy tohto predstavenia. Vydeľte si ho teda počtom ľudí a dvoma predstaveniami muzikálu. Rátajte aj s dopravou, diétami umelcov a pod…, či Vám suma pripadá nadsadená. Pán konateľ na toto predstavenie – rovnako ako na všetky ostatné – podpísal štandardnú zmluvu, akú podpísali desiatky ďalších spoluorganizátorov v iných mestách. Navrhujem pánovi Marmanovi, aby aj im dal podnet, aby aj oni začali obviňovať z nehospodárnosti všetkých svojich manažérov, to ešte len -popri tom, čo sa tu deje – bude niečo exkluzívne púchovské…

M.Svoboda:Ja som sa na pani manažérku stopercentne spoliehal ako na skúsenú odborníčku, ktorá tu bola dlhé roky. V tomto ma sklamala.“.

Pán ex-konateľ povie i zaprie hocičo, ak sa mu to hodí a ak sa môže vyviňovať a ex post tvrdiť, ako sa na mňa spoliehal a považoval ma za skúsenú odborníčku. K dispozícii mám dva listy, v ktorých som ho – opakovane v roku 2017 i 2018 – žiadala o to, aby si pri svojich rozhodnutiach nechal mnou poradiť, aby mi udelil kompetencie, aké každý ozajstný manažér má mať (v prípade potreby ich môžem zverejniť a v rámci dôveryhodnosti si môžeme i porovnať znenie s tým, ktoré pán konateľ reálne obdržal). Ani na jednu zo žiadostí mi neodpovedal. Odpoveďou naopak bolo to, že som ním ani raz v histórii PK nebola prizvaná na valné zhromaždenie ani žiadne prípravné stretnutie k nemu – pri plánovaní, pri tvorbe rozpočtu, pri hodnotení rokov… Mala som sa držať len finálnych čísiel, tak som sa držala a neprekračovala som ich, ako si opäť odvážne dovolili tvrdiť niektorí z poslancov.

Poslanec Filo:Chod spoločnosti riadila pani Vargová, konateľ spoločnosti len podpisoval, čo mu predkladala.“.

Čisté klamstvo. Spoločnosť riadil výhradne konateľ (ako uvádzam vyššie).

A čo sa týka pani poslankyne Kováčikovej, ktorá sa hrdí snahou o riešenie situácie dozornou radou – ani ona ma – ako predsedníčka DR – nikdy neprizvala na rokovanie (stačí pozrieť zápisy, prezenčné listiny prítomných), keď sa hľadali príčiny straty alebo opatrenia. Ani na žiadne pracovné stretnutie k tomu, ani si nikdy nevyžiadala žiadne napr. písomné moje stanovisko, ani mi nikdy k tomu nezavolala, so žiadnou otázkou… V záujme hľadania pravdy ju predsa aj hľadáte, či nie?

Áno, tak sa v PK nakladalo s tou „skúsenou odborníčkou“, na ktorú sa dnes hádže zodpovednosť. Dobre tomu rozumiem? Preto som nebývala prizvaná na uvedené rokovania? Lebo sa TOTO chystalo?

Pokus o diskreditáciu môjho dobrého mena a snaha presunúť zodpovednosť za stratu zo skutočne zodpovedných na niekoho iného. Nikdy predtým sa totiž takýmto spôsobom verejne a plamenne nepranierovali výsledky iných kontrol kontrolórky Ing. Kaveckej na mestských zastupiteľstvách.

Stalo sa. A stačilo. Týmto chcem požiadať kolegov poslancov, vedenie Púchovskej kultúry i ďalších o to, aby s touto nefér hrou prestali. Ak si bývalý pán konateľ alebo poslanec myslí, že to, že má mandát, mu dovoľuje čokoľvek nepodložené, akékoľvek klamstvo vysloviť pred kamerami alebo mimo nich (napríklad o tom, ako sa predávali vstupenky v bývalom DK!), tak sa veľmi mýli… Dosiahli ste, čo ste chceli. Z Púchovskej kultúry odchádzam. S bôľom v srdci, ale s čistým svedomím! Navrhujem teda, obráťme list. Žime, nechajme žiť. Čas ukáže.

Napokon to najpodstatnejšie smerom k Vám, drahí priatelia.
Chcem sa veľmi poďakovať za to, čím ste mi v týchto dňoch boli. Za to, že hoc ste nepoznali moje stanovisko, zastavili ste ma na chodníku, zavolali, SMS-li, zamailovali, dokonca aj zazvonili pri dverách bytu s tým, že mi veríte, napriek všetkému, čo sa deje. Ani neviete, ako si to vážim, akú mi to dodáva silu. A vieru, že to dobro je (môže byť, bude…) predsa len silnejšie, ako zloba navôkol. ĎAKUJEM Vám, nezabudnem….

Mika Vargová

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.