Aké je aktuálne ovzdušie v Trenčianskom kraji?

0 27

Informáciu o tom, aký je aktuálny stav kvality ovzdušia v Trenčianskom kraji získate prostredníctvom novej webovej aplikácie www.dnesdycham.sk, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).

Testovacia verzia novej webovej aplikácie poskytuje používateľom informácie prostredníctvom interaktívnej mapy. Mapa obsahuje farebné body reprezentujúce Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia, ktorej prevádzkovateľom je SHMÚ. V roku 2020 bolo do uvedenej siete zahrnutých 40 monitorovacích staníc, pričom ich počet v rámci projektu Skvalitnenie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia vzrastie do roku 2022 na 52. Na území Trenčianskeho kraja sa aktuálne nachádzajú štyri automatické monitorovacie stanice (AMS), ktoré zabezpečujú kontinuálny monitoring kvality ovzdušia v mestách Trenčín, Prievidza, Handlová a v obci Bystričany. V rámci plánovaného rozširovania monitorovacej siete by mala pribudnúť AMS aj v meste Púchov a v Považskej Bystrici.

V posledných týždňoch je možné aj prostredníctvom web aplikácie sledovať zhoršenie kvality ovzdušia, ktoré súvisí s horšími rozptylovými podmienkami typickými pre toto ročné obdobie v kombinácii s našimi každodennými činnosťami. Hlavnými príčinami tohto nepriaznivého stavu je najmä lokálne vykurovanie a doprava. K zlepšeniu kvality ovzdušia môžeme prispieť správnym kúrením, ktorým rovnako znížime náklady na vykurovanie, predĺžime životnosť vykurovacieho zariadenia a predídeme poruchovosti zariadenia. Medzi hlavné zásady správneho vykurovania patrí spaľovanie paliva predpísaného výrobcom, spaľovanie kvalitného paliva, v prípade spaľovania dreva by malo ísť o drevo dostatočne vysušené s vlhkosťou pod 20%, či správna vykurovacia technika. Rovnako je dôležitá pravidelná kontrola a čistenie vykurovacieho zariadenia, komínu, dymovodu a používanie nízkoemisných vykurovacích zariadení s primeranou veľkosťou tepelného výkonu.

Dôvodom zhoršenej kvality ovzdušia najmä v mestách môže byť taktiež vysoká intenzita automobilovej dopravy, studené štarty predovšetkým u starších dieslových automobilov, či údržba komunikácií zimným posypom. Prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v súvislosti s dopravou môžeme aj individuálne a to napríklad intenzívnejším využívaním pešej, cyklistickej, hromadnej dopravy ako aj osvojením si zásad ekošoférovania.

Zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie, predovšetkým z vykurovania domácností a z dopravy má za cieľ projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Na dosiahnutie stanoveného cieľu boli v rámci projektu pre celé územie Slovenska zriadené pozície manažérov kvality ovzdušia. V Trenčianskom kraji pôsobia ako manažérky kvality ovzdušia (MKO) Petra Baďurová Renčová (TSK) a Katarína Mičáková (MŽP SR), ktorým je možné adresovať prípadné podnety alebo otázky. Viac informácií o projekte ako aj kontakty na MKO nájdete na www.populair.sk

Zdroj minzp
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.