Ako Anton Školek (ne)vrátil 2 200 eur

1 63

Vlaňajšia letná kontrola hlavnej kontrolórky Marty Kaveckej v mestskej obchodnej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. odhalila neoprávnené vyplatenie sumy 2 200 eur za právne služby právnickej kancelárii bytčianskeho advokáta Antona Školeka. Ten totiž inkasoval šesťstoeurové mesačné paušálne platby bez toho, aby mal so spoločnosťou Púchovská kultúra, s. r. o. platnú zmluvu. Na základe vykonanej kontroly mal Anton Školek sumu 2 200 eur vrátiť na účet Púchovskej kultúry, s. r. o.. Ten tak síce urobil, ale na rovnakú sumu si na základe dohody o urovnaní vystavil novú faktúru, na základe ktorej mu konateľ Púchovskej kultúry Miloš Svoboda nechal vyplatiť 2 200 eur.

Na pochybenia pri preplácaní faktúr vystavovaných advokátskou kanceláriou Antona Školeka mestskej obchodnej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. naďabila hlavná kontrolórka Marta Kavecká vlani v lete tak trochu náhodou. Kontrola bola totiž nariadená v súvislosti so stratou licencie pre vysielanie Púchovskej televízie a mestská kontrolórka chcela zistiť, či zodpovednosť za nezapísanie novonadobudnutej televíznej licencie nemá na základe podpísanej zmluvy o vykonávaní právnych služieb Anton Školek.

Pri kontrole zmluvy sa ukázalo, že Anton Školek si právne služby fakturoval aj v čase, keď nebola účinná zmluva o ich vykonávaní. Pôvodná zmluva o poskytovaní právnych služieb s Antonom Školekom totiž vypršala 3. marca 2018 a tá nová bola síce podpísaná 20. marca 2018, ale účinnosť nadobudla až po jej zverejnení 20. júna 2018. Až vtedy tak mohol Anton Školek fakturovať svoje služby, lenže on poslal do Púchova faktúry na 600 eur aj za mesiace marec, apríl a máj.

Za mesiace marec, apríl, máj a 20 dní júna bola fakturácia neoprávnená. Spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. nemala uvedené faktúry akceptovať a uhradiť. Uvedeným konaním došlo k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami obchodnej spoločnosti,“ skonštatovala v správe o kontrole Marta Kavecká.

Hlavná kontrolórka v odporúčaniach z kontroly uviedla, že spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. je povinná žiadať k vráteniu sumu 2 200 eur. Aj keď opatrenie dané hlavnou kontrolórkou hovorilo o tom, že vrátené finančné prostriedky mali byť pripísané na účet najneskôr do 30. septembra 2018, stalo sa tak až koncom novembra.

Antonovi Školekovi trvalo dva mesiace, kým na základe podpísanej dohody o urovnaní poukázal čiastku 2 200 eur na účet spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o.. Tak o tom informoval aj mestských poslancov na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Zabudol im však povedať aj to, že v konečnom dôsledku o 2 200 eur neprišiel, keďže na základe spomenutej dohody o urovnaní mu spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. vyplatilo tú istú čiastku nanovo.

Aj keď Anton Školek inkasuje od Mesta Púchov a mestských obchodných spoločností ročne okolo 60 tisíc eur, jednoducho sa nemienil dvoch tisíciek eur vzdať. Pripravil dohodu o urovnaní, ktorú 16. novembra 2018 podpísal s konateľom Púchovskej kultúry Milošom Svobodom. Anton Školek sa v nej síce na jednej strane zaviazal vrátiť sumu 2200 eur formou dobropisu, ale zároveň mu bolo na strane druhej umožnené vystaviť novú faktúru na sumu 2200 eur, ktorú sa zaviazal konateľ Púchovskej kultúry Miloš Svoboda riadne a včas uhradiť.

Rado Varga

1 komentár
  1. Peter hovorí

    divadielko pre ovce….

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.