Ako sa rodila nová eseročka Púchovská kultúra

18 92

Obdobie od počatia do zrodenia nového života trvá zväčša deväť mesiacov. Platí to samozrejme v prípade živých ľudských tvorov. Zrodenie novej púchovskej mestskej „eseročky“ trvalo podstatne dlhšie – od myšlienky na jej vznik totiž ubehlo už dlhých šestnásť mesiacov. Koncom júla minulého roku totiž predseda ekonomickej komisie Daniel Lako prišiel s nápadom na vytvorenie novej mestskej spoločnosti, ktorá by zastrešila kultúru, média a propagáciu. Pôvodne to mal byť „chlapec“ s menom Púchov servis, ale nakoniec sa na svet prihlásilo „dievčatko“ – nová mestská spoločnosť má názov Púchovská kultúra, s. r. o.. Samotný „pôrod“ sa odohral 25. novembra a trval necelú hodinu. V nasledujúcich riadkoch si priblížime atmosféru na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré o vzniku novej spoločnosti rozhodlo.

 

MEDIAL DO LIKVIDÁCIE, ZDRUŽENIE NEVYHOVUJE

Koncepciu vytvorenia novej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. predstavil svojim kolegom poslanec Daniel Lako. Podľa jeho slov nový zámer nadväzuje na pôvodnú koncepciu, ktorá vznikla vlani a hovorila o vytvorení spoločnosti Púchov Servis, s. r. o.. Zabudol však dodať, že vznikla doslova na kolene a zo dňa na deň ako argument pre zrušenie výberového konania na post konateľa spoločností skupiny Medial. „Sú tam zmeny, ktoré skutočne odrážajú stav v niektorých spoločnostiach – Mediali a Združení právnických osôb Domu kultúry. Stav, ktorý je momentálne v Medialoch, je taký, že hlavne Medial Púchov, s. r. o. má stratu z minulých období vo výške 97 000 eur, má záporné základné imanie. Ten stav je tam pretrvávajúci – táto spoločnosť má záporné vlastné imanie, musíme, bohužiaľ, túto spoločnosť dať v zmysle zákona do likvidácie. Čo sa týka Združenia právnických osôb, ktoré spravuje Dom kultúry, mesto si dalo vypracovať interný audit, ktorý hovorí o tom, že toto združenie je dnes výrazne nevyhovujúce, už len vzhľadom k tomu, že robí obrat, ktorý je okolo 400 tisíc eur. Podľa auditu má byť platcom dane z pridanej hodnoty. ZZPO vedie jednoduché účtovníctvo a malo by byť podvojné. Pokiaľ odsúhlasíme vznik novej spoločnosti, budú tam položky ako lístky a vstupenky, ktoré sú oslobodené od DPH, takže tam nevznikne voči občanom žiadny cenový nárast. Je to interný právny audit, takže ho nezverejňujeme, samozrejme poslanci ho majú právo kedykoľvek naštudovať. Niektorým som ho odovzdal, aby vedeli, aké sú príčiny na to, že chceme zmeniť združenie právnických osôb na obchodnú spoločnosť.

 

„JA SOM TO NASTAVIL…“

Ako prvý na slová Daniela Laka zareagoval poslanec Rudolf Marman a adresoval autorovi koncepcie hneď niekoľko otázok: „Zaujíma ma, či sa robila nejaká finančná alebo personálna analýza a teraz v nemom úžase počúvam, že čítaš z nejakého interného auditu. Je síce interný, ale my poslanci snáď máme právo ho poznať, keď ideme niečo takéto schvaľovať. Zaujíma ma, či budeme ľudí priberať, keďže tu vidím v troch strediskách manažérov alebo keď sa to zlúči, či budeme skôr prepúšťať. Nemáme tam vyšpecifikovaný presný predmet činnosti, sídlo spoločnosti, ako to budeme financovať a ako naložíme s licenciou na televízne vysielanie, ktorej vlastníkom je MEDIAL TV.

Daniel Lako ubezpečil svojho kolegu, že prevod televíznej licencie je predbežne dohodnutý na Rade pre televízne vysielanie a retransmisiu. „Predmety činnosti všetkých Medialov a Domu kultúry ZZPO sa zlúčia a budú vyjadrovať podstatu práce ľudí v týchto spoločnostiach, ktorí sa prepúšťať nebudú. My tú spoločnosť musíme založiť, aby sme mali IČO, aby sme mohli požiadať o zmenu licencie. Čo sa týka ekonomických prínosov, samozrejme, bez nich nemá zmysel robiť takúto veľkú reorganizáciu. Samozrejme, ekonomické prínosy sú veľmi výrazné. Komisia, ktorú vymenuje pán primátor v pondelok, veľmi podrobne bude analyzovať všetky vstupy a výstupy súčasných eseročiek a združenia právnických osôb Dom kultúry, vypracuje sa materiál, ktorý bude k dispozícii všetkým poslancom a verejnosti a až na základe tohto materiálu budeme pokračovať v ďalšej činnosti tejto spoločnosti. Ja komisii predložím všetky vypracované materiály – ekonomické, organizačné, personálne a tie čísla, ktoré ja som nastavil, táto komisia bude skúmať, či sú správne alebo nie. Stopercentne budú správne. Ja si myslím, že je to otázka štrnástich dní a dospejeme k takému záveru, že nič nebráni tomu, aby sme takúto spoločnosť zaregistrovali,“ sršal sebavedomými vyhláseniami Daniel Lako.

 

NIET ČASU, PONÁHĽAME SA

V deväťčlennej pracovnej komisii majú mať miesto poslanci Ján Riško, Daniel Lako, Irena Kováčiková, Ivan Sadloň, Roman Hvizdák, pracovníci mestského úradu Radoslav Machan a Marta Kavecká, mestský právnik Anton Školek a šéfredaktor Púchovských novín Slavomír Flimmel. Dvaja z nich – Ján Riško s Irenou Kováčikovou – kritizovali, že k rozhodnutiu o vzniku novej „eseročky“ majú málo informácií. „Mne trošku uniká postup tých krokov. My tu máme dnes na stole návrh, že ideme schváliť založenie spoločnosti a následne sa bude konštituovať nejaká komisia, ktorá má posúdiť opodstatnenosť založenia tejto spoločnosti. Trošku mi to nejde dokopy, tak by som to prosil podrobnejšie vysvetliť,“ vyslovil svoj názor Ján Riško.

Reakcia Daniela Laka bola okamžitá: „Ak spravíme opačný krok, že schválime len nejaký zámer, pýtam sa, kedy to všetko prebehne. Ja som od samého začiatku navrhoval, aby sme sa bavili o termíne 1. január 2017. Ak dnes tú spoločnosť neodsúhlasíme a od pondelka nezačneme pracovať na overení výsledkov analýz, ktoré som spravil, tak 1. január bohužiaľ nestihneme. Je to už len kvôli tomu, že potrebujeme súrne IČO, aby sme mohli osloviť radu pre televízne vysielanie, aby nám licenciu pre televíziu vydali. Ak pôjdeme cestou, ktorú ty navrhuješ, tak v marci na našom mestskom zastupiteľstve budeme hovoriť o výsledkoch našich analýz, o práci komisie a zasa nám ujde obrovský časový priestor. Takže vás prosím, neváhajte nad tým, zahlasujte za vznik, je deväťčlenná komisia, ktorá naozaj začne od pondelka pracovať tak, aby sme od 1. januára 2017 spustili túto spoločnosť.

 

AUDIT BOL UŽ V LETE

K slovám Jána Riška sa vo svojom druhom diskusnom príspevku priklonil Rudolf Marman: „Opäť sme tu tlačení do niečoho pre údajný nedostatok času. Ale veď sme mali celý rok na to, aby sme to pripravili. Spomína sa tu interný audit v Dome kultúry, tak by ma zaujímalo, kedy bol vyhotovený?

Daniel Lako, ako už neraz v minulosti, správnu odpoveď neprezradil a tvrdil, že ju pozná Radoslav Machan, od ktorého si samotný materiál iba požičal, ale ktorý na rokovaní mestského zastupiteľstva chýbal. Situáciu skúšala zachraňovať prednostka Eva Kvocerová, podľa slov ktorej bol audit objednaný niekedy v lete, čo neznamená, že bol v lete aj hotový. Na pomoc jej rýchlo priskočil aj poslanec Lukáš Ranik: „Chcem zareagovať na kolegu Marmana, aby si nemyslel, že ten interný audit je na svete nejaké dva tri štyri mesiace, my sme sa s ním zoznámili nedávno, keď sme zasadali na poslaneckom klube a mali sme ho len k nahliadnutiu. Ja si myslím, že keď si ho prečítaš, tak sú tam zaujímavé veci a kvôli tomu sme sa rozhodli, že to musíme urgentne riešiť.

Na rozdiel od neinformovaného Lukáša Ranika však prednostka Eva Kvocerová dobre vie, že objednávku pre JUDr. Vieru Novákovú, ktorá celý audit vypracovala, vyhotovil Mestský úrad v Púchove 7. júna 2016 a ak sa medzičasom zemeguľa nezačala otáčať opačným smerom, tak stále platí, že tento deň patrí ešte do jarného ročného obdobia. Nuž a faktúru za vypracovaný audit vystavila Viera Nováková 1. augusta 2016, čo značí, že v tom čase už bol interný audit na úrade k dispozícii.

 

NEPOZNAJÚ PODROBNOSTI

Nedostatočnú kvalitu predložených materiálov kritizovala aj poslankyňa Irena Kováčiková: „Chcem v úvode povedať, že nebudem proti založeniu novej spoločnosti, ktorá sa chystá vytvoriť. Mne prekáža na tom, že sme nedostali k tomu adekvátne materiály, aby sme sa mohli adekvátne aj rozhodnúť. Argumenty, ktoré povedal kolega Lako, sú len v takej rovine, že ma nepresvedčujú o tom, že to bude ekonomicky výhodnejšie. Nepoznám ďalšie podrobnosti. Mojou predstavou bolo, že dnes sme mali dostať návrh zakladateľskej zmluvy novej spoločnosti, pretože založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sa uskutočňuje na základe toho, že sa pripravuje zakladateľská listina. Ak by takáto listina tu dnes bola, obsahovala by všetky náležitosti, ktoré sa tu pýta jeden či druhý kolega.

Krátko sa k celej záležitosti vyjadril aj primátor Rastislav Henek, ktorý Lakov materiál pochválil: „Tento materiál, ktorý predkladá Dano Lako, je dobrý, je výborný. Viackrát sme ho prebrali, konzultovali sme ho aj s našim právnikom Školekom, kde sme si dohodli jasné kroky. Aby sme to celé posunuli ďalej, je potrebné schváliť toto uznesenie, aby mohla začať prácu tá komisia.

 

DARČEK OD JEŽIŠKA

Posledným kritikom koncepcie Daniela Laka bol poslanec Miroslav Kubičár, podľa ktorého by sa o celej veci ani nemalo rokovať, keďže nebola dostatočne pripravená. „Kultúra v meste funguje a podľa mňa ten rozsah, ktorý dnes robí, nám môžu ostatné mestá len závidieť. A preto nevidím žiaden dôvod, aby sme pre ekonomickú záchranu troch spoločností nastavili do rizika práve Dom kultúry. Mne to celé pripadá ako List Ježiškovi. Ja mám desaťročnú dcéru, ona chce darček, ja jej ho sľúbim a budeme sa tešiť, že v tom darčeku, keď ho pod stromčekom rozbalíme, niečo bude a potom sa budeme čudovať, čo to bude. Je predsa nenormálne, aby sme teraz na základe informácií pána Laka v štýle „ja som to nastavil…“ niečo schválili. Predsa zákon o obecnom zriadení presne hovorí, že mestské zastupiteľstvo rozhoduje o vzniku spoločnosti. A my o tej spoločnosti nevieme vôbec nič. Vieme, že obrat domu kultúry je 400 tisíc, že strata Medialu je 97 tisíc a že sú tam nejaké problémy. Ale to si nás ani toľko nevážite – či vy pán primátor alebo pán Lako – aby ste nám tie čísla poskytli. Aby ste nás presvedčili, že spoločnosť v zložení média, kultúra, Župný dom a propagácia má svoje opodstatnenie a aby to spolu koexistovalo,“ skonštatoval Miroslav Kubičár.

Tak ako viackrát v minulosti, aj tentoraz jeho slová poriadne „vytočili“ Daniela Laka, ktorý si neodpustil nasledujúcu reakciu: „Už ti raz jedno poviem, nie sme malé deti, aby si nás strašil a strašil púchovskú verejnosť. Nikto nič likvidovať nejde. Ako si kedysi kuvikoval, ako mestské noviny skončia, ako televíziu zlikvidujeme, všetko funguje a funguje to výrazne lepšie. To je odpoveď na tie tvoje invektívy. A takto bude lepšie fungovať aj kultúra. Len ty presne vieš, prečo to hovoríš. Ja to môžem pomenovať, ale ešte je čas.

 

ČO BUDE ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRI?

Za vznik novej spoločnosti zahlasovalo 11 zo 16 prítomných poslancov. Na dôležitú otázku, čo bude o novej spoločnosti zapísané v obchodnom registri, zatiaľ ani oni nepoznajú kompletnú odpoveď, keďže v uznesení nebol presne sformulovaný predmet činnosti spoločnosti. O tom by sa malo rozhodovať na úvodnom valnom zhromaždení spoločnosti, kde bude hlasovať už len jeden človek – primátor Rastislav Henek.

Rozhodnuté je o sídle spoločnosti, ktorý je budova Divadla na Hoenningovom námestí, mene dočasného konateľa – Miloš Svoboda dostal mandát viesť spoločnosť do 31. septembra 2017 a známa je aj dozorná rada v zložení Irena Kováčiková, Ivan Sadloň, Roman Hvizdák. Zhodou okolností všetci traja sú členmi komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia. Firma Púchovská kultúra, s. r. o. odštartuje svoju činnosť so základnýcm imaním vo výške 5 000 eur.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 18
 1. Spravodlivý hovorí

  Zas ďalšia Lakova premyslená práčka na peniaze do jeho vačku. Firma mu krachuje,tak potrebuje zarobiť. Som zvedavý , kedy mu už konečne niekto dá poriadnu po papuli. Veď za to čo predvádza v Púchove, by si zaslúžil aj hneď dve na raz. Rozbiť fungujúcu kultúru a potom tam zas dať niekoho z rodiny,ktorý ako býva zvykom tomu vôbec nebude rozumieť.To je LakovoHenekovská špecialita.

  1. Milan hovorí

   Pán „Spravodlivý“ a prečo mu teda Ty sám nedáš jednu po papuli, keď máš na to dôvod ??? A potom ťa tu budeme ospevovať ako miestneho hrdinu, čo Laka do reality vrátil..

 2. Roman hovorí

  On je v prvom rade zlodej a podvodník. Každého len dostal svojími podlými praktikami do prúserov.Vedela by o tom vravieť firma z východného Slovenska. Majiteľ tejto firmy skončil s infarktom v nemocnici. Lako mu aj s jeho firmou nezaplatil na staré koruny 2 000 000 korún. Firmu predal a ruky dal od toho preč. Takto podniká náš veľkopodnikateľ Lako-vynálezca…..

 3. Michal hovorí

  Roman, nie ste náhodou Romana, keď ste vedela?

  1. Roman hovorí

   Michal ja som muž mužského rodu a tá firma z východu je ženského rodu.Treba pozornejšie čítať.

 4. Maxon hovorí

  Lako je ako presna kopia, ako odraz v zrkadle sucasneho skazeneho a skorumpovaneho mainstreamu. Aj ten cokolvek blafne, obvini, oklame hnojom verejnost za ucelom ziskania svojho vyticeneho cielu, ale dokazy, relevantne podklady a informacie nikdy nedoda.
  K Lakovej osobnosti treba dodat, ze sa nestiti a nestitil nicoho. Ked bol pri kormidle Michalec pchal sa mu do zadku az po clenky (zivo si pamatam ako pri predvolebnej primatorskej TV diskusii v 2010 volal do studia PUTV a v priamom prenose sa Michalcovi zaryval do zadnice), az ho nakoniec Michalec dal v roku 2014 na svoju kandidatku za poslanca. Osobne si myslim, ze len vdaka Michalcovej kandidatke sa dostal za poslanca a hned po volbach sa krasne ukazala jeho zakernost. Michalec nebol zvoleny a Lako sa stal okamzite jeho najvacsim kritikom. To je skutocne na grc ako je niekto tvarny ako plastelina, zakerny ako podliak, falosny ako Judas, skorumpovany ako Somalsko. Lako je klamar a podvodnik uz od detstva, kedy podvadzal a klamal aj ucitelov aj rodicov.
  Co asi robi teraz?

  1. Krelik hovorí

   Len ich toľko neriešte. Život to každému.vráti aj s úrokmi

  2. jara hovorí

   Po ďalších voľbách s mariánom a radom? To dúfam nemyslíte vážne…Kto by ich opäť volil po ich dokázaných prešľapoch?

  3. Urban hovorí

   Typicke vrana k vrane sada, Ranik a Lako…
   K nim este aj Karas
   A Mlady Taraba ktory dostal najmenej hlasov ?

   1. Kapo hovorí

    Mladý taraba? Ten s tatkovimi peniazmi? Ranik zase s kupenim titulom a bohvie kto ešte v tej bande. Ranik bez mariána by nebol nikto. Ale iba on si myslí že to on zachránil školu. Keby nebolo mariána a rada ani by si neskrtol. Marián chcel niekoho schopného na kandidátku ale poriadne sa sekol

    1. jara hovorí

     jediný, kto zachránil školu bol podľa mňa starý pán Rosina a jeho konexie. Michalec by si ani neškrtol, lebo bol v nemilosti…

   2. Jarka hovorí

    Taraba dostal najmenej hlasov, ale najviac zarába. Nezverejnené a tajné zákazky pre MsBP a MŠK !!!

    1. Jozef hovorí

     Jarka, daj echo Viliamovi Karasovi on si na to posvieti, vytlaci letaciky a pohadze to vsetkym puchovcanom zadarmo-gratis do postovych schránok, Karas kde sa podela tvoja pro-puchovsky orientovana webstranku http://www.puinfo.sk???

 5. Ivan hovorí

  Lako pošpinil rod Lakovcov!!! Jeho otec je solídny pán !!!! Nechápem ako mohol vychovať tak zákerného človeka!!!!. Soudruzi z NDR nekde uďelali chybu:))))

  1. Maxon hovorí

   Stary pan Lako urobil chybu, ze Laka juniora malo dral. Keby moje decko falsovalo v skole dokumenty a mne ako rodicovi ako aj ucitelom opakovane umyselne klamalo a podvadzalo ma, zdral by som ho tak, ze by si to uz nikdy v zivote nedovolilo (ani keby bolo poslancom).

 6. Lenka hovorí

  Pre mňa bol pán Lako aj s niektorými poslancami nový vietor. Žiaľ po niektorých kauzách,ktoré vlastne kauzami neboli a po niektorých vyjadreniach ,som zmenila na pána Laka názor. Trošku ma to mrzí,ale musím niektorým vyjadreniam čo tu čítam,dať za pravdu…

  1. Jarka hovorí

   Lako nový vietor? Veď za bývalého vedenia mesta už tuneloval mestský rozpočet? Však Lako? 20.000,-€? Pochválite sa kolegom poslancom?

 7. OBCAN hovorí

  ,,Pan,, Lako / Miazga / je stary intrigan a ma podchytenych Kovacikovu Ziacika a ALADARA Ranika. Kedze Rasto je bojazlivy a zakerny tak sa ho boji a ospevuje ho do neba ako najlepsieho ekonoma sveta. To je zaujmave ze tito TOP mestsky ekonomovia vedu svoje firmy dost uboho.Takze uz si moze spievat ja som Miazga otec a vobec cas nemam a na krku mam tento BLAZINEC.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.