Aký bude osud trojice mediálnych spoločností?

0 17

Už takmer poldruha roka má trojica mestských mediálnych spoločností len provizórne riadenie. Ešte vlani v lete síce primátor Rastislav Henek vypísal výberové konanie na funkciu konateľa, ale po otvorení obálok doručených štyrmi záujemcami konkurz zrušil s tým, že v krátkom čase sa uskutoční transformácia mediálnych spoločností podľa návrhu predsedu ekonomickej komisie Daniela Laka.

Viac ako rok sa na transformácii nepracovalo a dočasnému konateľovi Antonovi Školekovi muselo zastupiteľstvo dokonca predĺžiť mandát. Ten vyprší 31. decembra 2016, ale ani sám Anton Školek neverí, že sa dovtedy transformáciu podarí dokončiť.

Téma budúcnosti trojice mediálnych spoločností, z ktorých najstaršia – MEDIAL Púchov, s. r. o. – funguje od roku 2003, rezonovala aj na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva. Poslanec Miroslav Kubičár dokonca navrhoval do programu zaradiť aj samostatný bod, v ktorom by sa poslanci mohli vyjadriť k presunu výroby programov Púchovskej televízie do Považskej Bystrice, ku ktorému došlo počas letných prázdnin.

Došlo k tomu 14. júla 2016, kedy bolo rozhodnutím jediného spoločníka rozhodnuté vykonať organizačnú zmenu v spoločnostiach s cieľom zabezpečiť efektivitu ich práce a tiež uzavrieť zmluvu o poskytovaní mediálnych služieb so spoločnosťou MEDIA POVAŽIE, s. r. o. z Považskej Bystrice. Sprievodným javom tejto zmeny bolo ukončenie pracovného pomeru s dovedna piatimi zamestnancami – Petrom Hudákom, Petrom Krankušom, Milošom Žatkom, Janou Kuchtovou a Tatianou Moravcovou. Väčšine poslancov sa však na túto tému diskutovať nechcelo – návrh Miroslava Kubičára podporili iba Jarmila Andreánska, Rudolf Marman, Ján Riško, Ivan Sadloň a Hedviga Šulcová. K téme sa tak poslanci mohli vyjadriť až zhruba po troch hodinách rokovania – v spravodajskom bloku o činnosti mestských obchodných spoločností.

Až tesne pred jeho otvorením Slavomír Flimmel, poverený vedením spoločností skupiny MEDIAL, rozdal poslancom dvojstranovú správu o činnosti troch mediálnych spoločností za posledné tri mesiace. V nej informoval aj o ich reorganizácii a podpise spomínanej zmluvy s firmou Petra Galoviča. „Konateľ JUDr. Anton Školek podpísal dňa 14. 7. 2016 za MEDIAL TV, s. r. o. zmluvu s konateľom MEDIA POVAŽIE, s. r. o. Petrom Galovičom, ktorou dohodli výrobu a vysielanie Púchovskej televízie prostredníctvom spoločnosti TV Považie za cenu 3 550 eur/mesiac. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú od 1. 8. do 31. 12. 2016,“ informoval poslancov Slavomír Flimmel.

Jeho slová treba pri pohľade do textu zmluvy upresniť. Za zabezpečenie prevádzky vysielacieho pracoviska Púchovskej televízie v doterajšej programovej štruktúre sa platí len 550 eur. Zvyšných 3000 eur dostáva firma Petra Galoviča za vysielanie reportáží o Púchove v regionálnej televízii TV Považie.

Správa informovala o neuspokojivej finančnej situácii skupiny MEDIAL. Najväčší dlh bol evidovaný voči Mestskému bytovému podniku za prenos a vysielanie televízneho signálu PúTV, ale pribudli k tomu aj dlhy za vedenie účtovníctva, za grafické práce ako aj za nájom štyroch miestností spoločnej redakcie Púchovskej televízie a Púchovských novín. „Celkovo sú mediálne spoločnosti v strate viac ako 35 000 eur. Aby mohli fungovať, neplatia mestu a jeho spoločnostiam faktúry, využívajú kontokorentný úver v banke a požiadali o preddavkové platby z mesta,“ uviedol v správe Slavomír Flimmel.

Poslanca Jána Riška predložená správa očividne prekvapila. „Čo sa udialo v mediálnych spoločnostiach, ktoré v minulosti hospodárili s vyrovnaným rozpočtom, že začali v poslednej dobe tvoriť takéto straty a ako plánujete riešiť stratu 35 tisíc eur?“ – smerovala jeho otázka k Antonovi Školekovi.

Ten si myslí, že po reorganizácii sa podarí záväzky postupne vyrovnať: „Niektoré záväzky sú z minulosti a tie, ktoré sú a zostanú, máme predstavu, že v krátkom časovom horizonte vysporiadame, vzhľadom na to, že budeme šetriť na Púchovských novinách a televízii. Treba povedať aj to, že ak sa valné zhromaždenie spoločnosti a Mesto Púchov rozhodlo, že budeme tlačiť osem tisíc výtlačkov a že to budeme dávať občanom zadarmo, tak ako dávame a že si to budeme roznášať sami, tak sú s tým spojené výdavky, aj to je jedna z príčin, že tu je ten záväzok.

Slavomír Flimmel v správe analyzoval že výdavky na Púchovské noviny oproti roku 2015 vzrástli: „Púchovské noviny oproti plánovanému rozpočtu na rok 2015 vyrábajú stratu 520 eur za každé číslo len kvôli zvýšeniu nákladu z 1 400 na 8 000 výtlačkov a distribúcii zdarma. Za 30 čísel Púchovských novín je to schodok 15 600 eur. Predpokladané vyššie príjmy z inzercie, ktoré by stratu mohli zmenšiť, zatiaľ neprichádzajú.

Poslanca Rudolfa Marmana zaujímalo, aký bude ďalší osud mediálnych spoločností po tom, čo bola výroba Púchovskej televízie presunutá do Považskej Bystrice. „Zmluva o výrobe Púchovského magazínu je do 31. decembra s tým, že keď sa táto spolupráca osvedčí, tak ju predĺžime na ďalšie obdobie. Podľa hospodárskych výsledkov sami vidíte, že je načase, aby sme transformáciu urobili. Ja som konateľom do 31. decembra 2016, budem veľmi rád, keď to dovtedy skončí, ale neverím, že celú tú transformáciu do konca roka dokončíme. Možno bude konateľom niekto iný, alebo neviem ako sa zastupiteľstvo rozhodne, ale na tej transformácii jednoducho treba pracovať. Ak sa nám podarí vyrobiť tú televíziu možno za 40 – 45 tisíc eur a Púchovské noviny budeme vyrábať tiež v nejakej primeranej cene, tak ja si myslím, že je tam značný priestor na úsporu finančných prostriedkov a tie sa môžu použiť napríklad na školy alebo iné aktivity,“ reagoval Anton Školek, ktorému konateľský mandát vyprší posledným dňom roka 2016.

Aj preto sa poslanec Miroslav Kubičár zaujímal o to, kto bude konateľom v ďalšom období. „Keby to záviselo odo mňa, tak ja by som sa sám zrušil. Ale o tom, či budem ja konateľom alebo nebudem, predsa rozhodujete vy a verím, že ku koncu roku sa bude aj táto otázka nejako riešiť. Ja som konateľ do konca roku, svoje povinnosti si plním a uvidíme ďalší vývoj, či sa nám podarí dokončiť tú transformáciu, lebo máte už také jasné stanoviská, akoby sme si to predstavovali a od toho potom závisí aj tá moja existencia alebo neexistencia v pozícii konateľa,“ znela odpoveď z úst Antona Školeka.

Peter Hudák vyrába reportáže pre Púchovský magazín, ale tie sa objavujú aj v Televízii Považie. Jej majiteľ Peter Galovič zato inkasuje 3000 eur mesačne.

Ten priznal, že za prvých deväť mesiacov roka nezvolal valné zhromaždenie, keďže údajne čaká na výsledok auditu. „Akonáhle ho dostaneme, tak v súlade so spoločenskou zmluvou zvoláme valné zhromaždenie za účasti členov dozornej rady, ktorá sa nezišla ani raz za mojej existencie a poskytneme im všetky listinné materiály, ktoré na valnom zhromaždení majú byť,“ sľúbil Anton Školek.

Ten nakoniec zvolal valné zhromaždenie všetkých troch spoločností na 19. októbra 2016. Deň predtým sa na popud predsedníčky dozornej rady Jarmily Andreánskej malo konať zasadnutie dozornej rady, na ktoré sa však zvyšní dvaja členovia Cyril Crkoň a Peter Žiačík nedostavili. A obidvaja chýbali aj na valnom zhromaždení, na ktoré neprišiel ani primátor Rastislav Henek a poveril výkonom svojich právomoci Antona Školeka.

Samotné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo po rekordných šestnástich mesiacoch od toho posledného, trvalo iba desať minút a jeho výsledkom bolo schválenie účtovných závierok za rok 2015. Bez diskusie.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.