Anton Školek vlani zinkasoval viac ako 62 tisíc eur

12 76

Neuveriteľných sedem mesiacov trvalo vedeniu mestského úradu, kým našiel odpoveď na poslaneckú interpeláciu týkajúcu sa efektívnosti financovania právnych služieb poskytovaných advokátskou kanceláriou Antona Školeka z Bytče. Ešte v decembri minulého roka ju predložil poslanec Miroslav Kubičár. Odpovede sa nedočkal ani na jednom z nasledujúcich štyroch rokovaní mestského zastupiteľstva aj napriek vlastnej urgencii. V apríli sa do radu čakateľov zaradil ďalší z poslancov Rudolf Marman a aj on si na spracovanie tabuľky o výdavkoch na právne služby musel počkať. Až 9. júla sa vedúci právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslav Machan rozhodol rozoslať poslancom odpoveď na interpeláciu, ktorá potvrdzuje to, o čom sa v kuloároch dovtedy len šeptalo. A síce, že právnická kancelária Antona Školeka vlani zinkasovala od Mesta Púchov a jeho obchodných spoločností viac ako 62 tisíc eur.

Pôvodne mali byť výdavky na právne služby poskytované bytčianskym advokátom Antonom Školekom predmetom jednej z prvých kontrol novej hlavnej kontrolórky Marty Kaveckej. Tá ju síce nezaradila do svojho plánu kontrolnej činnosti, ale na poslednom vlaňajšom rokovaní mestského zastupiteľstva sa o to pokúsil poslanec Miroslav Kubičár podaním pozmeňovacieho návrhu.

Samotnému Antonovi Školekovi pri pohľade na výsledky hlasovania poriadne zatrnulo, ale nakoniec mu na tvári zaihral úsmev. Dôrazne proti tomu, aby sa právne služby Antona Školeka kontrolovali, hlasovali Viliam Bršiak, Ivan Kubiš, Pavel Melišík a Lukáš Ranik, ďalší štyria poslanci – Miroslav Bučko, Cyril Crkoň, Roman Hvizdák a Peter Žiačik – nevedeli posúdiť, či je takáto kontrola potrebná, a tak sa hlasovania zdržali. Hlasovanie dopadlo remízou 8:8.

Miroslav Kubičár tak podal aspoň interpeláciu, ale ako sme už vyššie uviedli, na odpoveď čakal márne, hoci zodpovedných pracovníkov mestského úradu k tomu zaväzuje rokovací poriadok. Na aprílovom zastupiteľstve potom tému pripomenul poslanec Rudolf Marman, aj on podal interpeláciu týkajúcu sa výdavkov na právne služby, ale ani on sa odpovede do nasledujúceho rokovania nedočkal. Až dva týždne po ňom poslanci dostali e-mailovou poštou na siedmich stranách tabuľky o výdavkoch za právne služby Mesta Púchov a mestských spoločností za posledných šesť rokov.

Bytčiansky advokát Anton Školek začal Mesto Púchov právne z stupovať v roku 2015, keď nahradil Pavla Loduhu z Považskej Bystrice a hneď prvý rok pôsobenia mu vyniesol 22 518 eur. Mesačný paušál 1650 eur z púchovskej radnice Antonovi Školekovi nestačil, a tak postupne začal podpisovať zmluvy o právnych službách s jednotlivými mestskými spoločnosťami. Začal v spoločnosti MŠK Púchov, kde chvíľu pôsobil ako konateľ a kde mu mesačne platia 560 eur.

Následne podpísal zmluvy aj s dvomi mediálnymi spoločnosťami a po tom, čo kontrolu nad Mestským bytovým podnikom prevzal ako konateľ Viliam Karas, získal lukratívnu zmluvu aj tam. Nasledoval podpis zmlúv aj v novovzniknutých mestských spoločnostiach Púchov Servis, s. r. o. a Púchovská kultúra, s. r. o.. V druhej z nich napríklad inkasuje paušálnu mesačnú platbu 600 eur. Dosť na to, aby pri získaní televíznej licencie na vysielanie PúTV neopomenul spolu s konateľom Milošom Svobodom takú dôležitú skutočnosť, akou je zápis do obchodného registra.

Opak bol pravdou, navyše vybavovanie licencie nebolo v réžii Antona Školeka, ktorý má na to právnické vzdelanie, ale Miloš Svoboda si ho objednal za ďalších 900 eur u Petra Galoviča. Výsledok je už niekoľko týždňov známy: Púchovská televízia dlhodobo porušuje zákon a vysiela bez platnej licencie. S tichým súhlasom primátora, konateľa a vlastne aj poslaneckého zboru, ktorý má trojčlenné zastúpenie v dozornej rade.

Z predloženého sumáru výdavkov Mesta Púchov a mestských spoločností na právne služby vyplýva, že bytčiansky advokát Anton Školek vlani zinkasoval 62 448 eur. Najväčšiu časť od samotného Mesta Púchov, kde mu vyplácajú mesačný paušál 1980 eur a okrem toho si vyfakturoval aj 4 201 eur ako trovy právneho zastúpenia.

Tu sa asi patrí pripomenúť, že Anton Školek má zmluvou garantované preplatenie trovov bez ohľadu na to, či je v spore úspešný alebo nie. Mimoriadne štedrý bol k Antonovi Školekovi aj Mestský bytový podnik, ktorý mu vlani vyplatil 18 953 eur. Ešte v roku 2016 mu zmluva garantovala „len“ 360 eur mesačne, ale v marci 2017 s Viliamom Karasom podpísali zmluvný dodatok o navýšení mesačnej odmeny na 900 eur.

Spoločnosť MŠK Púchov vlani vyplatila Antonovi Školekovi 6 720 eur, ale to len preto, že po medializovaní v našich novinách si „náš doktor“, ako ho zvykne nazývať primátor Rastislav Henek, prestal nárokovať na zálohové platby za súdne trovy pri neukončených sporoch. V roku 2016 tak napríklad k ročnému paušálu 6 720 eur zarobil ďalších 11 835 eur. Spoločnosť Púchovská kultúra vlani poslala na účet Školekovej advokátskej kancelárie 6313 eur a firma Púchov Servis ďalších 2 501 eur.

Celkový príjem viac ako 62 tisíc eur je zaujímavý ešte z jedného pohľadu. Firma JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s. r. o. totiž podľa zverejnenej účtovnej závierky za minulý rok mala celkové tržby 70 445 eur. Každý si vie sám spočítať, akú veľkú časť v nich tvoria platby z Mesta Púchov a jeho obchodných spoločností.

Už dnes si pritom Anton Školek môže byť istý, že aj po voľbách bude v poskytovaní právnych služieb pokračovať. Primátor Rastislav Henek totiž poprel svoje tvrdenia zo začiatku volebného obdobia, že nebude podpisovať zmluvy, ktoré presiahnu rámec jeho primátorovania. Nedávno podpísaná zmluva umožňuje Antonovi Školekovi poskytovať právne služby Mestu Púchov aj po novembrových voľbách – až do júna 2019.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 12
 1. Lego hovorí

  Fuuuhaa pán doktor Skolek podľa predloženej tabuľky má v našom meste hotové Švajčiarsko. Ani sa nečudujem, že sa tu drží zubami-nechtami. Tak ako sa má v Púchove už sa mať nikdy nebude. Byť platený mestom a mestskými spoločnosťami aj za to, že prehrá súdne spory, tak to sme my občania veľmi bohatí, keď si to dovolíme zaplatiť z našich daní. Tých 62 448 Eur sme mohli efektívnejšie využiť na podporu našej mládeže a seniorov a nie ich napchať niekomu, kto s mestom Púchov nemá absolútne nič spoločné, akurát z neho vytiahnuť čo najviac peňažných prostriedkov pokiaľ sa ešte dá. Za podpísanie tak úžasnej zmluvy by mal teraz niekto z vedenia mesta a mestských spoločností prevziať zodpovednosť za občanov a vrátiť tieto peňažné prostriedky do pokladnice mesta a mestských spoločností. Toto považujem za bezbrehé okrádanie nás občanov, ktorí sme nemali možnosť vyjadriť sa k tomu, či takéto právne zastúpenie je nevyhnutné pre Mesto Púchov. A ak o tom boli presvedčení naši zástupcovia, čiže poslanci, ako je možné, že o tak závažnej veci neinformovali svojich občanov v jednotlivých obvodoch, aby vyjadrili svoj názor, ako sa bude nakladať s finančnými prostriedkami, ktoré my mestu odvadzame. Jednoducho toto považujem za okrádanie mňa ako občana a ja ako občan požadujem vyvodenie dôsledkov, aby neoprávnene vyplatené finančné prostriedky boli vrátené, prípadne nech nám mesto 62 448 Eur rozdelí a vráti každému jednému občanovi mesta. Zároveň by ma ako občana zaujímala tabuľka, aký príjem mal pán Machan a pán Skripec. Títo páni sú predsa nami platení právnici mesta a keďže pán Skolek rieši právne celé mesto, tak nechápem načo ešte zamestnávame právnikov mesta. To sme tak bohaté mesto, ktoré si môže dovoliť zamestnávať zbytočných ľudí? Alebo je toto forma ako sa študuje za peniaze nás občanov? Tak potom zamestnajme na Mestskom úrade všetkých študentov, a tí budú veľmi radi, že nemusia vykladať tovar v Kauflande, ale za pekné peniaze si budú sedieť v teple a ešte budú mať čas počas pracovnej doby študovať. V tomto budeme ako mesto jedineční, nakoľko takéto praktiky, ako umelo vytvorené pracovné miesta na Mestskom úrade (odborný rozpoctar-pani Sliacka, hore spomenutí právnici, atď.) nemajú ani vo vysoko ekonomický vyspelých mestách sveta. Ak si takto predstavujeme použitie finančných prostriedkov pre občanov a pre rozvoj mesta, tak treba túto zostavu ľudí, ktorí rozhodujú za nás občanov opätovne zvoliť. Po ďalších 4 rokoch už nebude komu presúvať finančné prostriedky, lebo žiadne nebudú a ani nebude čo predať z majetku mesta (viď zariadenie Púchovskej televízie) za smiešnu cenu (opäť okradnutie nás občanov, nakoľko toto zariadenie bolo zakúpené za naše vložené finančné prostriedky). Je to hanba, že takíto ľudia bez chrbtovej kosti riadia a rozhodujú za nás ale bez nášho názoru. A keď sa občan ozve, lebo má na to právo, tak sa mu len arogantne vysmeju do očí. Budem len dúfať, že sa nám konečne otvoria oči a začneme každý z nás reagovať na šafárenie v meste, a nie len pár nás, ktorí tu napíšu aspoň svoj názor. Tak sa konečne zobuďte a vyjdite z tých uzavretých schránok. Pár ľudí, ktorí sa neboja vyjadriť svoj postoj to nezmení.

  1. Kamil hovorí

   P. Školek chodí aspoň na súdne spory. Taký externý informatik p. Zríny sa na úrade poriadne neukáže (zrejme nestíha byť súčastne aj na MsBp) a nikomu z kompetentných to vôbec nevadí. Ale čo. Hlavne, že sa faktúry platia. Chápem, že je to lacnejšie ako zamestnať plnohodnotne ďalšieho infomatika, ale platiť človeka za tieto výkony ?
   (ostatne o odborných vedomostiach uvedeného pána sa už presvedčilo pár jeho zákazníkov, neboli to veľmi vtipné historky). Ach jaj, ďalší „odborník“ platený z našich daní ….

   1. Ucho hovorí

    Musim sa zastat pana zrinyho. Je velmi sikovny. Napr.dokaze sa u seba objednavat a predavat mestu. Dobry kseft. To ozaj. Pani hlavna kontrolorka asi ako zvycajne nevidi, nepocuje. A machan to schvali. Skveli odbornici na meste. Hlavne transparentne.

 2. Marian hovorí

  Lego vidis ako sa hovadis. Ved ten tvoj emeritny ( Michalec ) daval predoslemu pravnikovi este o tretinu viacej len to ti uz nepasuje tak to nepovies. To je presne ako s bytom p. Hvizdaka vyhukoval ze mu ho Henek predal na kseft a nakoniec sa zistilo ze mu ho predal sam Michalec. Ake musi mat clovek ego ked este burcuje ludi a sam vie ze je to jeho maslo.

  1. Lego hovorí

   Marián, ak si si dobre prečítal môj komentár, tak by si nenapísal takú hlúposť na moju adresu. Ty si v mojom komentári čítal niečo o Michalcovi? Ja ho vo svojom komentári absolútne nespomínam. Bolo by preto dobré, že ak chces reagovať na môj názor, tak sa vyjadri k tomu o čom píšem. Nechápem v čom sa vo svojom príspevku hovadim, ako píšeš. Ja sa ako občan vyjadrujem ku konkrétnym veciam a myslím si, že platiť pánu Machanovi za to, že si za peniaze občanov robí doktorát, je drzosť najväčšieho zrna a ešte mu dáme posilu, aby mal čas sa učiť. Takéto praktiky sa Tebe ako občanovi páčia? A je úplne jedno kto je primátorom mesta, tu ide o naše peniaze, ktoré majú byť využité pre všetkých občanov mesta a nielen pre jednotlivca. Tak sa pokús nad tým zamyslieť a potom píš o druhých, že sa tu hovadia. Tvoj príspevok nekomentujem, nakoľko z neho cítiť zlosť voči akémukoľvek názoru. Prajem Ti aby si mohol ovplyvniť dianie v meste a aby som to ja ako občan aj pocítil. Už sa na to teším.

   1. Marian hovorí

    Lego ja som si dobre precital tvoj koment a docital som sa ze ti vadi mimo ineho kolko tu zaraba hlavny pravnik. Dobre uznavam je to vela ale je divne ( a na to som reagoval ) ze ti nevadi kolko tu zarabal pravnik za byvaleho vedenia. No este viacej! A tiez to bolo z nasich penazi ci? Ale to si uz nepovedal. A presne toto robia volici p. Michalca a spol ZAVADZAJU alebo povedia len A a B uz nie. A neni v tom ziadna zlost ako pises len mi to vadi. To cele.

    1. Ivo Pivo hovorí

     Tak to teraz píšeš asi o novinárovi roka Flimmelovi,nie ? Lebo ten čo tu teraz v tomto meste a v Henekovinách predvádza je až nechutné divadlo !!! Marian a Tebe nevadí že Henek je už cca 3 mesiace na choručký a s drzosťou jeho vlastnou sa objaví na titulnej stránke Henekovin ako vyhral hasičskú súťaž ? Toto nie je divné a choré ? Môže sa hanbiť aj s tou jeho čo má Púchov v srdci !!! Ďakujeme stačilo.

    2. Lego hovorí

     Marián, teší ma, že si uznal ako je platené právo v našom meste. Ale nechápem, prečo sa vyjadrujes len k hlavnému právnikovi. Podľa Teba je kto v tomto meste hlavný právnik? Pokiaľ viem, tak mesto platí troch právnikov a Ty hovoríš o jednom právnikovi, ktorý bol platený minulým vedením. Tak ako to potom je? Chces mi nahovoriť, že suma zaplatená trom právnikom mesta je menšia ako bola suma vyplatená právnikovi za vedenia p. Michalca? A ešte niečo, ako si z môjho názoru dospel k záveru, že ja som voličom p. Michalca? To znamená, že keď človek nesúhlasí s názorom a konaním súčasného vedenia, tak automaticky je voličom p. Michalca? To sme už kde dospeli, že začíname mať cenzúru aj v slobodnom názore. Ja rešpektujem názor každého, ale určite mu nepodsuvam ten svoj ako to medzi riadkami robíš Ty. Ani mne sa nepáči veľa vecí, ale snažím sa na ne upozorniť slušne a bez urážky. Svoje komenty by si mohol adresovať slušne a nie z každého robiť hneď hlupáka, ktorý sa tu podľa Teba hovadi. To isté si môžeme o Tebe myslieť a my ostatní. Dúfam, že keď sa tak bijes za Heneka, že sa chces aktívne podieľať na tom, aby sme boli my nespokojní občania, konečne spokojní a presvedcis nás, že toto vedenie mesta je to najsprávnejšie a má stopercentne spravodlivé nakladanie s finančnými prostriedkami. Ak má o tomto presvedcis, tak budeš mať odo mňa veľké uznanie a ešte sa Ti aj ospravedlním, že som sa ako občan mýlil vo svojich názoroch.

 3. karol hovorí

  Pre Mariana Zmluva o prevode vlastnických práv na byt Igora Hvizdáka je z roku 2017 a podpísaná Henekom a nie Michalcom.

 4. Retro Komanč hovorí

  Tento komentár nižšie so chcel pridať do internetových Púchovských novín za článok o výhre MŚK Púchov v zastúpení p. Školeka na prvostupňovom súde v P. Bystrici v spore s HK Púchov ohľadom odstúpenia od májomnej zmluvy na zimný štadión. Avšak na danej stránke komentovanie, či diskusia neexistuje!! Pán JUDr. Školek sa tam sám pochválil úspešným zastupovaním a ušetrením financií. Ja neviem posúdiť na koho strane je pravda, nie som v tomto odborník. Odborníkom by mal byť mestský právnik.
  Ten sa chváli úspešnou obhajobou práv MŠK v tomto prípade.
  Mne sa len natíska jedno porekadlo. Akou zbraňou bojuješ, takou aj zhynieš. Keď mestský právnik nastúpil do funkcie v Púchove, dával všetkým na známosť aké veľké odmeny sa vyplácali z mestského rozpočtu napríklad aj v MŠK. Dokonca o tom aj prebiehal súd, mám taký dojem. Ak sa mýlim, ospravedlňujem sa. No a teraz sa sťažuje, že tou istou zbraňou na neho útočia v opozičných novinách a pripomínajú mu jeho prácu a odmeny za ňu. Ďalšie porekadlo – Hovoriť, striebro. Mlčať, zlato. Ak boli urobené v minulosti chyby v odmenách, mal sa postarať o zákonnú nápravu a nie to nahlas vytrubovať do celého sveta. Teraz mu iní len vracajú požičané a bohvie či po voľbách nenastúpia aj iní sudcovia a kati!
  A pán šéfredaktor Púchovských novín, naozaj nemám osobne nič proti vám, nepoznám vás, ale nepovoliť diskusiu k žiadnemu článku je dosť, povedal by som keď nie nedemokratické, tak určite ustráchané. Asi nie ste dosť silný v kolenách, aby ste tú diskusiu ustáli. Verím že si to tu prečítate, keď už na vašej domovskej stránke to nejde.

 5. Marian hovorí

  Pre boha Karol ved najskor to muselo schvalit mestske zastupitelstvo a to bolo odobrene a podpisane este za Michalca. Ziadny primator nemoze rozdavat byty ako si ty myslis ze na kseft. Bez MZ to nejde. To ze niekto si to potom odkupil po mesiaci a niekto po rokoch je druha vec. Podstatne je to ze za Michalca sa schvalilo ze si tie byty mozu odkupit.

  1. *** hovorí

   No ako to bolo s tým alkoholom? Alebo, že hlava do piesku?

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.