Blíži sa Svetový deň vody 2023, vzorku z vašej studne vám skontrolujú bezplatne

0 593

Kampaň Svetového dňa vody 2023 sa spustila 10. januára 2023. Tento rok sa OSN zameriava na urýchlenie zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Globálna kampaň má názov “Be the change” (“Buď zmenou”) a povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu, akým používajú, spotrebúvajú a hospodária s vodou.

Pracovníci Regionálneho úradu so sídlom v Považskej Bystrici budú dňa 24. marca 2023 pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočňovať pre občanov okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava nasledovné aktivity:

1. Poskytovať poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, z individuálnych studní a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody.

2. Testovacími prúžkami vykonajú stanovenie dusičnanov z prinesených vzoriek pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov.

Vzorku vody je potrebné priniesť dňa:

24. marca 2023 (piatok)
v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod.
na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,
Slovenských partizánov 1130/50.

Pri odbere je potrebné dodržať nasledovný postup:

  • vzorku vody odobrať do čistej polyetylénovej (PET) fľaše s objemom max. 0,3 litra od neochutenej minerálnej (stolovej) vody (t.j. fľaša po priamej konzumácii minerálnej vody, ktorá nebola použitá ďalej na žiadny iný účel, ani v nej nebolo nič skladované), v opačnom prípade by mohli byť výsledky skreslené,
  • pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné dostatočne odpustiť vodovodný kohútik (cca 2 – 3 minúty, príp. dlhšie v prípade, že voda nebola dlhšiu dobu používaná),
  • následne je potrebné prepláchnuť fľašu odoberanou vodou – po prepláchnutí naplniť fľašu vzorkou vody a uzavrieť uzáverom.

V prípade, že nebude dodržaný vyššie uvedený postup, môže byť výsledok skreslený.

Semikvantitatívne stanovenie dusičnanov bude vykonané na mieste a zároveň budú oznámené
výsledky stanovenia nasledovne:

  • obsah dusičnanov vo vzorke vody do 10, 25, 50, 100, 250 príp. 500 mg/l.

Podrobnejšie informácie budú poskytnuté na tel. č.: (042) 44 502 42, 44 502 43

Zdroj RÚVZ
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.