Bol vlaňajší hospodársky výsledok mesta naozaj rekordný?

0 79

Aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva dalo bodku aj za rozpočtovým hospodárením roka 2015. Mesto vlani hospodárilo s prebytkom takmer 1,5 milióna eur, čo vedenie mesta a niektorí poslanci označili za rekord v doterajšej histórii púchovskej samosprávy. Poslanec Lukáš Ranik dokonca hovoril o historických číslach, ktoré doteraz neboli zaznamenané. Azda len náhodou kompetentní prehliadli rok 2012, kedy Púchov hospodáril s prebytkom cca 1,7 milióna eur a tento výsledok sa zatiaľ nepodarilo prekonať.

Detaily k predloženému Záverečnému účtu Mesta Púchov za rok 2015 uviedla na rokovaní mestského zastupiteľstva vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Púchove Lucia Pružinská. Podľa jej slov prešiel rozpočet v priebehu roka štyrmi zmenami, pričom sa ustálil na konečnej výške plánovaných príjmov a výdavkov 14,1 milióna eur. Zatiaľčo príjmovú oblasť rozpočtu sa podarilo naplniť na 100,64% a získať tak do mestskej pokladnice ešte o takmer stotisíc eur viac, než sa pôvodne predpokladalo, výdavková časť rozpočtu sa vyčerpala len na necelých 90 percent a radnica tak minula o takmer 1,5 milióna eur menej než pôvodne plánovala.

Ako prvý sa k záverečnému účtu vyjadril poslanec Roman Špaček, ktorý po skúsenostiach z vlaňajška nabádal k vyčísleniu sumy, ktorá bude z rezervného fondu použitá na investičné akcie. Vlani sa pri rozdeľovaní rezervného fondu uvoľnila čiastka bezmála 400 000 eur. “Viacerí poslanci sme do 18. apríla odoslali požiadavky za svoje volebné obvody, ktorých sa vcelku nazbieralo okolo 240. Boli sme informovaní, že čerpanie rezervného fondu je do konca augusta. Dnes mestské zastupiteľstvo zrejme schváli prvú úpravu rozpočtu v objeme 281 000 eur. Ak odrátame túto sumu, zostáva čiastka 1 180 tisíc eur. Zaujímalo by ma, aký finančný balík sa bude čerpať z tohto rezervného fondu do konca augusta. Máme už len jedno stretnutie mestského zastupiteľstva, zrejme dovtedy sa tie požiadavky vyseparujú,” smeroval svoje otázky k Lucii Pružinskej poslanec Roman Špaček.

Namiesto nej si však zobral slovo primátor Rastislav Henek s tým, že konkrétnu sumu ešte nie je možné povedať. “Do 18. apríla boli zosnímané vaše požiadavky, teraz si my poslanci sadneme a dáme jednotlivé priority a tie priority potom navrhneme, aby tá dotácia bola čerpaná z rezervného fondu. To znamená, je na nás a na vás poslancoch, ako vám nadiktovali občania, čo by chceli urobiť skôr. Je to naša iniciatíva, aby sme zosnímali, naozaj nám prišlo okolo 240 požiadaviek od občanov, čiže je na nás, na vás, na poslancoch, aké priority dáte a podľa toho tie peniaze sa budú míňať. Dobre viete, že ide investícia, teraz k tomu ideme prestavovať Komenského škôlku, ideme rekonštruovať ZŠ Komenského a do toho dáme rôzne akcie, ktoré ste vy zozbierali, ale na tom sa ešte my musíme dohodnúť,” vyjadril svoj názor Rastislav Henek.

Za pozitívny označil výsledok hospodárenia mesta v roku 2015 aj poslanec Miroslav Kubičár: “Koho by netešilo jeden a pol milióna. Tiež som sa zúčastňoval na zozbieraní požiadaviek od občanov a budem veľmi rád, keď budem k tomu prizvaný aj ostatnými kolegami, aby sme mohli presadzovať v rámci volebného obvodu to, čo naozaj tých občanov trápi.

Miroslav Kubičár však upozornil aj na to, že k pozitívnemu hospodárskemu výsledku prispelo nielen šetrenie, ale aj pasivita pri niektorých investičných akciách: “To zoskladanie hospodárskeho výsledku má dve stránky – jednak má príjmy a z hľadiska tých príjmov daň z príjmu fyzických osôb je o 115 000 eur viac ako sme predpokladali a napríklad sme dostali 313 tisíc eur za výruby zelene. Na druhej strane sú výdavky, kde sme plánovali, tak ako to pán Špaček spomenul, rekonštrukciu komunikácií, čakární, parkovísk, tam bol plán za 185 tisíc eur a čerpali sme len 57 tisíc eur. Počítali sme so školskou infraštruktúrou – ihrisko ZŠ Slovanská za takmer 72 tisíc eur a minuli sme tam 990 eur. Na MŠ Komenského sme plánovali 30 tisíc eur a minulo sa len 390 eur. Bola vrátená dotácia MŠK takmer v hodnote 100 tisíc eur. A potom sú tam aj akcie, ktoré boli zrealizované, ale neboli vyfakturované, napríklad vodovod v Záskalí za 45 tisíc, ktoré nás počkajú niekedy v tomto období. Takže v konečnom dôsledku ten dobrý hospodársky výsledok je tvorený z veľkej časti tým, že sa nám zvýšili príjmy, ale mnohé akcie sme nerealizovali, preto je namieste pripomienka pána Špačka, aby sme čo možno najskôr chystali a ešte v tomto jarnom období akcie, aby sa stihli v lete a na jeseň realizovať, či už z prebytku, alebo priamo z rozpočtu.

Poslanec Daniel Lako prirovnal výsledok vlaňajšieho hospodárenia mesta k plnej špajzi. Podľa jeho slov bude hospodársky výsledok v budúcnosti ešte lepší.

Už tradične diskusný príspevok Miroslava Kubičára zdvihol zo stoličky predsedu ekonomickej komisie Daniela Laka: “Nech pán Kubičár opäť demagogicky nezľahčuje to, čo sme vytvorili, nech to neneguje. On hovorí, čo všetko sme tam my dostali, čo sme neminuli, atď. Mirko, prečo nepovieš, že sme neplánovali zaplatiť cez 100 tisíc bývalému právnikovi – toto nepovieš, ty len povieš, čo sme ušetrili, čo sme neminuli, preto je ten hospodársky výsledok takýto. Ja ti hovorím, že tento výsledok bude ešte lepší. Ty keď si hovoril takto pred rokom, že sme získali plnú špajzu, tak ešte si asi plnú špajzu nevidel. Toto je tá plná špajza.

Keď nazriete do zverejneného záverečného účtu mesta za rok 2015, sami sa presvedčíte, že pripomienky poslanca Miroslava Kubičára boli postavené na reálnom číselnom základe. Radnica si napríklad naplánovala v polovici minulého roka rekonštrukcie chodníkov a parkovísk v celkovom objeme 195 tisíc eur. Sama však vlastnou pasivitou spustila výber dodávateľa až dva mesiace po schválení financií, a tak sa vlani stihli vyasfaltovať chodníky len za 57 tisíc eur. Rozdiel 138 tisíc eur je dnes súčasťou rozpočtového prebytku a označovaný za úspech.

Podobne vlani pri úprave rozpočtu poslanci rozhodli o uvoľnení cca 72 tisíc eur na výstavbu multifunkčného ihriska ZŠ Slovanská a 30 tisíc eur na realizáciu MŠ pri ZŠ Komenského. Z dovedna 102 tisíc eur na takúto školskú infraštruktúru použila radnica dovedna 1380 eur. Ihrisko sa nestavalo a prestavba škôlky bola odložená o rok. Financie však v rozpočte zostali a dnes sú súčasťou vlaňajšieho prebytku. Samotný primátor Rastislav Henek sa na stretnutí s obyvateľmi Horných Kočkoviec mohol presvedčiť, čo si tamojší rodičia detí zo ZŠ Slovanská o odložení výstavby ihriska myslia.

Konateľ MŠK Púchov bol vychválený za vrátenie mestskej dotácie v objeme 100 tisíc eur. Ak by ju vrátil v priebehu roka, potlesk by bol oprávnený, pretože financie by mohli byť použité inde. Už v polovici roka bolo zrejmé, že sa po zrušení plánovaného hokejového družstva juniorov ušetrí minimálne 40 tisíc eur, takže ich bolo možné vrátiť už vtedy. Dnes sú súčasťou hospodárskeho prebytku. Peniaze, ktoré celý rok ležali ladom.

To sú len tri položky vo výdajovej časti rozpočtu, ktorých súčet tvorí takmer štvrtinu vlaňajšieho hospodárskeho prebytku. Všetky spája jedno: nesplnený plán. V príjmovej časti tiež nájdeme dve významné položky, ktoré hospodárenie mesta výrazne ovplyvnili, ale vplyv samotnej radnice je prakticky nulový. Štát poslal púchovskej samospráve o 115 tisíc eur viac z daní fyzických osôb a investori rekonštrukcie železnice a kanalizačných sietí zasa zaplatili za výruby zelene dovedna 310 tisíc eur. Rozpočet s tým pôvodne nerátal. A preto je to dnes súčasť rozpočtového prebytku. Dovedna 425 tisíc eur a nebolo treba ani pohnúť prstom.

A netreba zabudnúť ani na rozpočtové “fígle“, ktoré tiež prispievajú k zvýšeniu rozpočtového prebytku.

V rozpočte na rok 2015 bolo naplánované rozšírenie vodovodu v Záskalí. Pri účtovnej bilancii akcie svieti nula. Pýtate sa, ako je to možné, keďže vodovod za 45 tisíc eur bol realizovaný? Faktúra prišla až v januári a bude tak súčasťou tohtoročných výdavkov. S donáškou decembrových faktúr na mestský úrad napríklad meškali aj mediálne spoločnosti, a tak “na papieri” mestský rozpočet ušetril 12 500 eur, ale reálne ani jedno euro.

Slová predsedu ekonomickej komisie Daniela Laka si však treba uložiť do pamäti: “Tento výsledok bude ešte lepší!” Aj on sám vie, že nebude. Ničenerobenie totiž voličská základňa nebude trpieť večne.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.