Chráňme lesy pred požiarmi

0 10

Oheň je pre les veľkým nebezpečenstvom, lebo poškodzuje jednotlivé stromy a celé porasty nielen mechanicky, ale i fyziologicky. Pomaly sa prebúdzajúca jar so sebou prináša aj zvyšujúce sa nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Oheň v prírode sa môže veľmi ľahko vymknúť kontrole a napáchať značné majetkové a ekologické škody. Lesné požiare sa hasičom obtiažne likvidujú, pretože k nim spravidla dochádza v ťažko prístupnom teréne, kde nie je úplne možné využiť hasičskú techniku. Zásahy sú z toho dôvodu mnohokrát časovo veľmi náročné, pričom si vyžadujú veľké množstvo zasahujúcich hasičov.

Najčastejšou príčinou vzniku lesných požiarov je nedbalosť a neopatrnosť osôb, ako aj podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode.

Ohrozenosť lesných porastov v tomto období taktiež ovplyvňujú klimatické faktory (teplo, sucho, vietor, množstvo vyschnutej organickej hmoty), ale i začínajúca sa turistická sezóna. Spaľovanie organického odpadu, či zakladanie ohňa v prírode môže spôsobiť ohrozenie života alebo poškodenie majetku. Občania tieto práce častokrát vykonávajú v čase najväčšieho predpokladu vzniku a šírenia sa požiarov (suché počasie, silný vietor), pričom neurobia ani základné preventívne opatrenia, ako napr.: zabezpečenie okolia ohniska pred prenosom požiaru, pomalé spaľovanie, stály dozor pri spaľovaní, dôkladné uhasenie ohniska a pod..

KR HaZZ v Trenčíne upozorňuje občanov na dodržiavanie ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, pričom fyzické osoby nesmú:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Čo robiť, ak vznikol požiar:

  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t. č. 150 alebo na t. č. 112 koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému,
  • uviesť kde horí (pokiaľ je to možné vymedziť lokalitu), čo horí, kto volá a v prípade potreby riadiť sa pokynmi operačného dôstojníka,
  • ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, najmä detí a chorých ľudí,
  • v prípade potreby na výzvu veliteľa zásahu poskytnúť osobnú a vecnú pomoc jednotke Hasičského a záchranného zboru;
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.