Novinky so značkou

príroda

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa uskutoční už XXV. ročník výstupu na 101 slovenských hradov a zámkov. Október – mesiac hradov Slovenska sa stal aj pre náš región tradičný a pri tejto príležitosti sa konajú výstupy na…

Dvojdňový seminár Voda v krajine

Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka v dňoch 12.-13. apríla 2018 v spolupráci so vzdelávacou organizáciou Eviana a so ZŠ J.A. Komenského v Púchove zorganizovalo dvojdňový seminár pre púchovské školské tímy a pre členov krúžku CVČ S lupou do…

Cestou vedy bližšie k prírode

Pod týmto názvom vypracovalo CVČ Včielka v Púchove projekt v rámci grantového programu „Zelené oči“ na podporu environmentálnych projektov Zelenej župy. Ako vedeckého partnera si prizvalo do projektu Fakultu priemyselných technológií…

Jesenné všeličo v Materskej škole Lienka

Jeseň „pani bohatá“ sfarbila celý kraj svojimi farbami a priniesla chladnejšie počasie. Deti v Materskej škole Lienka na ulici 1. mája so svojimi pani učiteľkami pod vedením p. riaditeľky Kovárovej využívajú aj toto ročné obdobie na mnohé…