Chrípková sezóna 2018/2019 sa skončila

0 5

Počas chrípkovej sezóny 2018/2019, ktorá trvala od začiatku októbra 2018 do konca apríla 2019, nedošlo na Slovensku k vypuknutiu celoštátnej chrípkovej epidémie. Okolité krajiny pritom celoplošná chrípková epidémia sužovala – napríklad Českú republiku, Maďarsko, Rakúsko alebo Nemecko.

„Na Slovensku na úrovni krajov pretrvávali len lokálne chrípkové epidémie. Mnohé výchovno-vzdelávacie zariadenia po konzultáciách s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) rýchlo zareagovali na šírenie chrípky a stúpajúci počet chorých detí a žiakov prerušením vyučovania. Tým zabránili, aby sa ochorenie v kolektívoch ďalej rozširovalo,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas s tým, že aktuálnu situáciu v regióne konzultovali s príslušnými RÚVZ aj zdravotnícke zariadenia, ktoré v prípade vysokého výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO) vydávali zákaz návštev pre verejnosť.

V európskom regióne, vrátane Slovenska, dominoval v populácii výskyt chrípkových vírusov typu A, ktoré boli obsiahnuté vo vakcínach proti chrípke na chrípkovú sezónu 2018/2019. Vírus chrípky B Phuket, ktorý na Slovensku koncom predchádzajúcej chrípkovej sezóny dominantne cirkuloval v populácii, nebol v SR počas chrípkovej sezóny 2018/2019 potvrdený.

Chrípku netreba podceňovať
Počas chrípkovej sezóny 2018/2019 nahlásili všeobecní lekári v SR 1.470.680 ARO, z toho chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 157.644 prípadoch. Ťažké akútne respiračné ochorenie (SARI), ktoré si vyžaduje hospitalizáciu, bolo potvrdené v 123 prípadoch, pričom u 57 osôb došlo k úmrtiu. Vírus chrípky bol potvrdený u 40 zosnulých – v prevažnej časti prípadov boli laboratórne potvrdené tie vírusy chrípky A, ktoré boli obsiahnuté vo vakcíne proti chrípke. Žiadna z osôb nebola očkovaná proti chrípke a väčšina z nich mala pridružené chronické ochorenia, čiže patrili do rizikovej skupiny ľudí.

„Komplikácie spojené s chrípkou si často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť nielen ohrozenie zdravia, ale môžu byť aj príčinou úmrtia. Žiaľ, stále sa stretávame s tým, že veľa osôb chrípku podceňuje, ba dokonca si myslia, že pokiaľ netrpia chronickými ochoreniami alebo poruchou imunity, chrípku ľahko prekonajú. Ide však o mylnú predstavu. Závažné problémy súvisiace s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku, no medzi vysoko rizikové osoby patria najmä zdravotnícki pracovníci, tehotné ženy, ľudia s chronickými ochoreniami a osoby s oslabenou imunitou,“ uviedol hlavný hygienik SR s tým, že práve týmto ľuďom odporúča očkovanie proti chrípke ako najúčinnejší spôsob prevencie.

Nízka zaočkovanosť proti chrípke
Slovensko dosahuje veľmi nízku mieru zaočkovanosti proti chrípke v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Minimálne posledných 5 chrípkových sezón je podiel zaočkovanej populácie pod 5 percent. Okrem vnímania chrípky ako banálneho ochorenia, je jedným z dôvodov nízkej zaočkovanosti aj možný strach z vedľajších účinkov po očkovaní proti chrípke. Tu však môžeme hovoriť o tzv. očakávaných reakciách, ktoré odznejú po pár dňoch. Najčastejšie ide o bolestivosť, začervenanie a zatvrdnutie miesta vpichu. Môže sa vyskytnúť aj zvýšená teplota, únava a bolesti svalov.

„Frekvencia výskytu vedľajších reakcií po očkovaní je mnohonásobne nižšia v porovnaní s komplikáciami, ktoré môže chrípka spôsobiť najmä v rizikovej skupine ľudí. Je dôležité si uvedomiť, že vakcína proti chrípke dokáže vyvolať tvorbu ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku chrípky, prípadne zmierňujú priebeh tohto ochorenia, znižujú cirkuláciu vírusu v populácii a redukujú počet chorých na chrípku, hospitalizovaných osôb či úmrtí zapríčinených komplikáciami po prekonaní ochorenia,“ povedal hlavný hygienik SR s dôvetkom, že je na to potrebné opäť myslieť pri nadchádzajúcej chrípkovej sezóne 2019/2020, ktorá sa začne v októbri tohto roka.

Dôležité je očkovanie proti chrípke vykonať v jesenných mesiacoch. Očkovaná osoba by nemala pociťovať žiadne príznaky začínajúcej virózy, alebo prechladnutia (bez teploty, bez bolestí hrdla a nádchy). Očkovanie proti chrípke je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Rozdiel medzi chrípkovou sezónou a chrípkovou epidémiou
Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra daného roka do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa daného roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). Ide o obdobie, kedy odborníci predpokladajú väčší výskyt chrípky a jej podobných ochorení.

Počas chrípkovej sezóny môže dôjsť k chrípkovej epidémii. Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy.

Podľa geografického šírenia sa rozlišuje lokálna, okresná, krajská a celoštátna epidémia.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.