Ďalšia náhla zmena vo vedení jednej z mestskej spoločností

0 94

Už v druhej mestskej obchodnej spoločnosti sa v krátkom slede menil konateľ. Po firme Púchovská kultúra, s. r. o. sa tak deje aj v spoločnosti Púchov servis, s. r. o., ktorú doteraz viedol Ivan Andrejčík. Ten dal vedeniu mesta písomne na vedomie, že k 1. júlu 2019 rezignuje na konateľský post. Na rozdiel od podobnej situácie vo firme Púchovská kultúra, s. r. o., kde nástupcu Miloša Svobodu hľadali prostredníctvom konkurzu, sa výberové konanie nekonalo. Novým konateľom spoločnosti Púchov servis, s. r. o. sa 1. septembra 2019 stane doterajší pracovník oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Michal Kočner.

Firma Púchov servis, s. r. o. vznikla v roku 2017 ako náhrada za dcérsku spoločnosť mestského bytového podniku MsBP Servis, s. r. o.. Na účely transformácie pritom poslúžila jedna z troch mediálnych spoločností MEDIAL IN, s. r. o. Tak trochu komplikovaný spôsob vytvorenia novej stopercentnej obchodnej spoločnosti vtedy obhajoval predseda ekonomickej komisie Daniel Lako.

Dnes škôlky, školy, mestský úrad, mestské spoločnosti čokoľvek chcú kúpiť, musia robiť verejné obstarávanie, prieskum trhu. Neraz to vyhrá nejaká bratislavská firma, ktorá to dodá nekvalitne. V rámci in-house zákazky – ako sme to mohli vidieť pri technických službách a veľmi efektívnom osadení okien na ZŠ J. A. Komenského – tento systém chceme použiť aj v rámci mesta. Aby peniaze, ktoré vyprodukuje Púchov Servis, s. r. o. – ako je údržba, dodanie sanity, všetky veci spojené s elektrinou – boli riešené na telefón. Napríklad riaditeľka školy zavolá, že má problém a Púchov servis okamžite bez prieskumu trhu a výberového konania nastúpi a veci dá do poriadku,“ skonštatoval pred dvomi rokmi Daniel Lako

Ďalším cieľom staronovej mestskej spoločnosti je využiť potenciál pracovníkov mestského bytového podniku tak, aby táto mestská spoločnosť zabezpečovala nielen energetické audity, štúdie, posudky, koncepcie, ale aby naozaj robila energetické poradenstvo pre všetky mestské subjekty. Dajme zelenú tomuto projektu, máme tam fundovaných ľudí, hlavne Ing. Andrejčíka, ktorý má všetky povolenia, ktoré existujú v rámci energetiky, skutočne verím tomu, že keď sa tu po roku stretneme, tak zatlieskame tomuto projektu.

Na to, aby sa vtedajší riaditeľ mestského bytového podniku Ivan Andrejčík stal v roku 2017 konateľom novovznikajúcej firmy Púchov servis, s. r. o., muselo mestské zastupiteľstvo porušiť vlastné programové vyhlásenie. To určovalo povinné výberové konanie pri obsadzovaní vedúcich funkcií na mestskom úrade a v mestských spoločnostiach.

Ivan Andrejčík po dvoch rokoch vo funkcii konateľa spoločnosti Púchov servis, s. r. o. z vlastnej iniciatívy končí.

Svojich kolegov k porušeniu programového vyhlásenia v apríli 2017 najviac nabádal vodca poslaneckého klubu „Spolu pre Púchov“ Lukáš Ranik: „Pán Andrejčík už prešiel riadnym výberovým konaním na funkciu riaditeľa. Programové vyhlásenie má len nejaký odporúčajúci charakter, nie právny. Je to vysoký odborník, vážim si jeho morálny kredit a prístup k práci, fundované odpovede, veľmi, veľmi odborné, takže myslím si, že by sme spravili chybu, ak by sme ho zvolili iba za dočasného konateľa a ja som za to, aby išiel za riadneho konateľa.“

S nečakaným právnym názorom hneď vzápätí prišiel mestský právnik Anton Školek, podľa ktorého konateľ nie je vedúcou funkciou: „Je pravda, že ani zákon o obecnom zriadení, ani obchodný zákonník nehovorí o tom, že na post konateľa mestskej spoločnosti treba robiť výberové konanie. Hovorí o tom len programové vyhlásenie, ktoré ste si schválili, ale keď som si ho čítal, tak som sa nad tým zamyslel a musím povedať, že je ťažko vykonateľné. Konateľ spoločnosti nie je vedúca funkcia, konateľ je štatutárny zástupca spoločnosti, zapisuje sa do obchodného registra, koná v mene spoločnosti.“

Poslanecké hlasovanie bolo tesné – z devätnástich prítomných poslancov sa v prospech vymenovania Ivana Andrejčíka za konateľa firmy Púchov servis, s. r. o. vyslovili desiati.

Rok sa s rokom zišiel a namiesto Danielom Lakom avizovaného potlesku o úspešnosti celého projektu všetci poslanci mlčky prijali skutočnosť, že hneď v prvom roku svojej existencie firma Púchov servis, s. r. o. vyprodukovala stratu vo výške 31 823 eur. V roku 2018 jej síce narástli tržby už na takmer milión eur, ale s vytvorením zisku mala Ivanom Andrejčíkom riadená spoločnosť veľké problémy.

Nakoniec vlaňajší hospodársky rok ukončila s miniatúrnym ziskom vo výške 105 eur. Doslova v poslednej chvíli podala pomocnú ruku ďalšia z mestských spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o., ktorej konateľ Štefan Ondrička si u spoločnosti Púchov servis, s. r. o. zmluvne objednal tzv. podpornú energetickú službu v hodnote 30 tisíc eur. Len vďaka tomu sa firma Púchov servis, s. r. o. dostala z hlbokej straty do mierneho zisku.

Ani to však Ivanovi Andrejčíkovi nakoniec nepomohlo udržať sa na konateľskej stoličke. Funkcie sa rozhodol písomne vzdať krátko po tom, čo hlavná kontrolórka Marta Kavecká vykonala kontrolu hospodárenia spoločnosti Púchov servis, s. r. o. na vybratej vzorke nákladov, výnosov a majetku zaúčtovaných v roku 2018 a tiež kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní. Vo svojej správe vyhotovenej 20. júna 2019 bola nútená skonštatovať, že firma nevykonávala verejné obstarávanie na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle platného zákona.

Hlavná kontrolórka navyše odhalila, že spoločnosť vykonávala aj činnosti, ktoré nemala zapísané v predmete činnosti, či už v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri. Ide o činnosti murárstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických.

Novým konateľom firmy Púchov servis, s. r. o. sa od 1. septembra 2019 stane Michal Kočner, pracovník mestského úradu.

Ivan Andrejčík ako konateľ kontrolovaného subjektu síce hlavnej kontrolórke prisľúbil okamžitú nápravu, ale súbežne s tým už vyhotovil aj písomnú verziu svojej rezignácie. Na rokovanie mestského zastupiteľstva už neprišiel, a tak o jeho abdikácii informoval poslanec Daniel Lako. Ten zároveň navrhol, aby sa Andrejčíkovým nástupcom stal od 1. septembra 2019 Michal Kočner, ktorý momentálne pracuje na oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu v Púchove.

Pána Kočnera všetci poznáme, je pracovníkom mestského úradu, kde má na starosti práve majetok mesta a Púchov servis, s. r. o. sme založili presne za týmto účelom, aby sa prioritne staral o mestský majetok, takže si po vzájomnej konzultácii myslíme, že takýto človek by mal zastávať funkciu konateľa tejto mestskej spoločnosti,“ zdôvodňoval svoj personálny návrh poslanec Daniel Lako. Keďže nikto z jeho kolegov ani len náznakom nespomenul možnosť hľadania Andrejčíkovho nástupcu formou výberového konania, prešlo sa bez diskusie k hlasovaniu, v ktorom Michal Kočner dostal plnú dôveru poslaneckého zboru.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.