Deň radosti v Domove sociálnych služieb Púchov – Nosice

0 138

Na piatkovom „DNI RADOSTI“ DSS Púchov – Nosice sa zúčatnili hostia vedúca Oddelenia sociálnej pomoci TSK PhDr. Elenu Nekorancovú a ďalšie pracovníčky Oddelenia sociálnej pomoci a vedúca Odboru školstva a sociálnych vecí mesta Púchov pani Renáta Holákova.

Zároveň tu boli medzi pozvanými hosťami boli CVČ Hniezdočko Púchov,  CSS Púchov – Kolonka a Spojená škola Púchov.

Sme zariadenie pre mentálne a telesne postihnuté deti a mládež od 3 rokov veku s kapacitou 38 klientov v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Našim klientom poskytujeme sociálne služby v týždennom a celoročnom pobyte, tento rok sme  začali poskytovať ambulantnú formu denného pobytu pre 2 klientov. Na 2. Poschodí máme oddelenie pre 19 mobilných klientov a na 3. poschodí sa nachádza oddelenie pre 19 imobilných a ťažko chodiacich klientov.

O našich klientov sa stará 29 zamestnancov. Naše zariadenie funguje už 24 rokov. Za tieto roky pôsobenia sa DSS postupne menil a rozvíjal. Za pomoci dotácii EÚ, nášho zriaďovateľa TSK i sponzorov sa nám podarilo nadstaviť stravovaciu prevádzku a vybudovať „Centrum výchovy a vzdelávania“.

Na ďalší rok sme dostali prostriedky z dotácií MPSVR na vybavenie tried a herne. Ďalej sa nám podarila rekonštrukcia a modernizácia výťahu v hlavne budove, prístavba výťahu k druhej budove, aby sa Centra výchovy a vzdelávania dostali aj imobilní klienti.

Získali sme finančné prostriedky na nové postele a váľandy, na vybavenie telocvične i zariadenie relaxačnej miestnosti. Rekonštrukciou kúpeľní a WC sa nám podarila  vytvoriť na oddelení klientov  bezbariérovosť.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať, že všetci prijali naše pozvanie na dnešnú oslavu. Zároveň ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí zvládajú náročnú prácu, sú klientom stále k dispozícií a snažia sa im uľahčiť ich neľahký údel.

Ing. Gabriela Hrončeková
riaditeľka DSS Púchov – Nosice

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.