Dobrovoľní hasiči mesta Púchov zhodnotili rok 2018

0 9

V nedeľu 3. februára 2019 sa Dobrovoľní hasiči mesta Púchov stretli na výročnej schôdzi, aby zhodnotili rok 2018. Krátko pred 15:00 hod. sa začali schádzať členovia ako i pozvaní hostia. Organizátori si pripravili program a zároveň sa držali sa podľa pokynov DPO SR pre zhodnotenia činnosti hasičských zborov.

Schôdzu zahájil a viedol predseda DHZ Jozef Ridzik St. Po privítaní primátorky mesta Púchov a hostí z ČR. Brumova, Karolinky. i partnerskými zbormi Vysokej nad Kysucou a Kelčova sa odsúhlasil program podľa ktorého sa viedla schôdza. Otvorenie rokovania, Voľba návrhovej komisie, Správa o činnosti DHZ za rok 2018, Správa o preventívnej činnosti za rok 2018, Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2018, Plán hlavných úloh DHZ na rok 2019, odmeňovanie členov, diskusia, uznesenie a záver rokovania.

Hneď na začiatku si všetci uctili pozostalých členov zboru. Správu a zhodnotenie činnosti za rok v hasičskom zbore viedli veliteľ Ing. Michal Koukal a predseda Jozef Ridzik st. ktorá obsahovala preventívnu i zásahovú činnosť, športovú činnosť, práca s mládežou, brigádami a pripomienkovaním na všeobecné zlepšenie v hasičskom zbore.

Pri bode odmeňovania sa ako prvým odovzdala plaketa za 40 ročnú spoluprácu medzi hasičskými zbormi DHZ Púchov a SDH Brumov ČR. Zároveň sa vyzvali jednotlivý členovia, ktorý si prevzali stužky za vernosť a medailami k oslave 100 – tého výročia vzniku prvej Československej republiky aj ocenenie mladých hasičov, ktoré odovzdávala primátorka mesta Púchov z bývalým členom prezídia DPO SR Michalom Jurdikom a predsedom DHZ Púchov.

Do diskusného príspevku prispeli pozvaní hostia aj s primátorkou mesta. Judr. Katarínou Henekovou. Po ukončení programu sa poďakovalo MsÚ Púchov, Firme Continental sro. Púchov, HaZZ Púchov, ZŠ Gorazdová pod vedením p. riaditeľky Mgr. Viery Flimelovej za spoluprácu. Sponzorom, Firestop sro. Ing. Stanislavovi Crkoňovi, akciovej spoločnosti Ferrmont Ing. Ľubomírovi Kovačovi, bývalému prezidentovi DPO SR Ing. Ladislavovi Pätho, Fire Devil servis Ing. Janovi Borievkovi, Ing. Marianovi Mišunovi, predsedovi DHZ Púchov Jozefovi Ridzikovi st. a veliteľovi DHZ Púchov Ing. Michalovi Koukalovi. Ako i ostatným členom DHZ, rodičom bez ktorých by to nešlo.

Jozef Rídzik

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.