Dodržiavanie zásad bezpečnosti počas vykurovacej sezóny

0 12

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého asistuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

Zásady dodržiavania bezpečnosti pri používaní vykurovacích zariadení:

  • čistenie komínov a kontrolu technického stavu je vhodné zveriť do rúk odborníkom;
  • pri kontrole vykurovacích telies je vhodné zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, príp. či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu;
  • pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína, čím prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí;
  • pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia;
  • v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky;
  • dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte schválené spotrebiče. Nikdy nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch!

Majitelia alebo užívatelia rodinných domov zodpovedajú za celkový technický stav a údržbu komínov a zároveň sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.