Dopravná nehodovosť v Trenčianskom kraji v roku 2016

0 8

V roku 2016 bolo políciou riešených celkom 1289 dopravných nehôd. Najviac dopravných nehôd bolo v okrese Prievidza a to 328, naopak najmenej nehôd bolo zaevidovaných v okrese Myjava  44 nehôd. Pri týchto nehodách bolo usmrtených 20 osôb, pričom najviac osôb bolo usmrtených v okrese Bánovce nad Bebravou 5, naopak v okrese Myjava a v okrese Partizánske nebola pri dopravnej nehode žiadna osoba usmrtená.

Z 20 usmrtených osôb bolo až  8 chodcov1 cyklista, takže podiel nemotorových účastníkov na celkovom počte usmrtených osôb predstavuje až 45 percent. Ťažké zranenie pri dopravných nehodách utrpelo 73 osôb, ľahko zranených bolo 555 osôb.

Alkohol bol u vinníkov dopravných nehôd zistený v 165 prípadoch, pričom najviac dopravných nehôd s alkoholom bolo zaznamenaných v okrese Trenčín 37.

K rapídnemu nárastu počtu dopravných nehôd s alkoholom došlo v roku 2016  aj v okrese Púchov, kde bolo zaznamenaných celkovo 20 takýchto dopravných nehôd s nárastom. Je alarmujúce, že vodiči motorových vozidiel zavinili v Trenčianskom kraji pod vplyvom alkoholu o 16 dopravných nehôd viac ako v roku 2015 a to aj napriek dopravným kontrolám zo strany polície, rozsiahlej kampani v masovokomunikačných prostriedkoch a hroziacim prísnym sankciám.

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne chce v nadväznosti na uvedené skutočnosti touto cestou vyzvať vodičov motorových vozidiel, ako aj cyklistov a chodcov  k zodpovednému správaniu sa voči sebe a ostatným účastníkom cestnej premávky, aby sa v budúcnosti neopakovali doslova zbytočné dopravné nehody, pri ktorých v hlavnej úlohe úradoval alkohol.

Nepriaznivý vývoj, čo sa týka zavinenia dopravných nehôd, bol zaznamenaný u vodičov nemotorového vozidla (cyklistov), ktorí zavinili 61 dopravných nehôd.

Hlavnými príčinami dopravných nehôd v roku 2016 boli v nasledovnom poradí:

  • porušenie povinnosti vodiča 516 dopravných nehôd,
  • neprimeraná rýchlosť jazdy 237 dopravných nehôd,
  • nesprávna jazda cez križovatku 97 dopravných nehôd,
  • nesprávne otáčanie a cúvanie 89 dopravných nehôd.

Prehľad základných ukazovateľov dopravných nehôd v okresoch je zrejmý z nižšie uvedenej tabuľky:

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a s cieľom predchádzania dopravným nehodám Krajský dopravných inšpektorát KR PZ v Trenčíne vyzýva vodičov, ako aj všetkých účastníkov cestnej premávky na zvýšenú opatrnosť, najmä  s prihliadnutím na práve prebiehajúce zimné obdobie, kedy  je nevyhnutne potrebné prispôsobenie svojho správania  špecifickým podmienkam, ktoré sú na cestách v zimnom období.

Žiaľ stále veľa vodičov nezodpovedne jazdí po namrznutých alebo zasnežených cestách rovnakým spôsobom ako po suchých cestách, čím výrazne zvyšujú potenciálne riziko vzniku dopravných nehôd. Rovnako apelujeme aj na nemotorových účastníkov cestnej premávky, aby sami prispeli k bezpečnosti na cestách tým, aby okrem primeranej opatrnosti dbali aj na to, aby ich bolo vidieť aj za zníženej viditeľnosti. Z uvedeného dôvodu je potrebné za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo mať oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.