Dubnica bude opäť pokrokovejšia: Získala polmiliónovú dotáciu na smart zariadenia

0 8

Mesto Dubnica nad Váhom získala z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR viac ako pol milióna eur na využitie moderných technológií priamo v uliciach mesta.

Pripravený projekt má ambície pomôcť s riešením situácie v oblasti manažmentu statickej dopravy, ale aj riadenia parkovania na základe dopravnej situácie počas dňa či znižovania prašnosti a hlučnosti v meste v spojení s monitoringom dát. Nápomocný bude aj v odpadovom hospodárstve či v oblasti poskytovania informácií smerom k verejnosti.

„V praxi pôjde o umiestnenie moderných monitorovacích zariadení, kamier či senzorov na stĺpy verejného osvetlenia v rôznych častiach mesta, ktoré budú prepojené s mestskými informačnými systémami. Nové smart zariadenia umožnia získavať dôležité, no najmä praktické informácie priamo z ulíc nášho mesta. Motoristi nebudú musieť bezcieľnym vozením sa po sídlisku hľadať parkovacie státie, pretože moderný systém ich informuje, kde sa najbližšia voľná plocha na zaparkovanie nachádza. Podobne bude systém fungovať napr. aj v prípade verejného osvetlenia, ktoré bude efektívne reagovať na poveternostné podmienky, alebo sa napríklad v noci zvýši intenzita osvetlenia práve v tej lokalite, kde bude zaznamenaný vyšší pohyb osôb. Zvýši sa tak bezpečnosť v uliciach nášho mesta, zefektívni sa práca mestskej polície a výrazne sa zlepší manažment verejného osvetlenia,“ vysvetlila spracovateľka projektu Eva Granátová, vedúca oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja mesta Dubnica nad Váhom.

Podľa Evy Granátovej by sa mal projekt začať realizovať na jeseň 2021 verejným obstarávaním služieb a začiatkom roka 2022 bude pokračovať nákupom vybavenia a implementáciou jednotlivých systémov. Jeho výstupom bude poskytovanie dôležitých informácií o doprave, parkovaní, meteorologickej situácii či kvalite životného prostredia. „Vďaka smart technológiám získame údaje o pohybe dopravných prostriedkov cez mesto, v okolí parkovísk znížime dopravné zápchy, vďaka senzorike sa zmiernia náklady na vývoz komunálneho odpadu a zvýši sa bezpečnosť na verejných priestranstvách vďaka použitiu analytických funkcií inteligentných kamier,“ dodala Granátová.

  • Celkové náklady na projekt 618 738 eur
  • Výška získaného grantu 587 801,10 eur
  • Spolufinancovanie mesta 30 936,90 eur
  • Počet senzorov 229 kusov
  • Termín realizácie 2021/2022

Počet senzorov a ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v meste slúžiacich na získavanie dát bude 229 kusov. Spolufinancovanie realizovaného projektu „Moderné technológie pre moderné mesto“ predstavuje zo strany samosprávy bezmála 31-tisíc eur.

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok TU

Zdroj Dubnica nad Váhom
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.