Fakulta priemyselných technológií v Púchove oslavovala 20 rokov

0 97

Prvý decembrový deň bol na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka slávnostný. Púchovská vysoká škola si totiž pripomínala 20. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti jej vedenie zorganizovalo slávnostné podujatie, na ktoré pozvala osobnosti, ktoré prispeli nielen k vzniku, ale aj k doterajšiemu fungovaniu školy.

Najcennejšiu pamätnú medailu si popri bývalom prezidentovi Matadoru Štefanovi Rosinovi a exprimátorovi Mariánovi Michalcovi prevzal aj bývalý dekan fakulty Ondrej Nemčok, ktorý viedol školu v rokoch 2003 – 2008.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove vznikla na jeseň roku 1996 ako súčasť Žilinskej univerzity. Vyučovať sa tu začalo 3. októbra 1996 a do 1. ročníka nastúpilo 71 študentov. Prvým dekanom školy sa stal Pavol Koštial a v polovici roka 1997 sa fakulta stala súčasťou novovzniknutej Trenčianskej univerzity. Prvý dekan Pavol Koštial viedol školu dve funkčné obdobia. To druhé ukončil predčasne a v roku 2003 sa dekanom školy stal Ondrej Nemčok, ktorého o päť rokov neskôr vystriedal Ján Vavro.

Práve on sa účastníkom slávnostného podujatia prihovoril ako prvý: „Fakulta je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax a rozvoj úzkej spolupráce s priemyselnými partnermi bol vždy našou prioritou. Fakulta má stabilné postavenie v rámci vysokého školstva na Slovensku a dosiahla aj významný medzinárodný kredit. V procese komplexnej akreditácie za roky 2008 – 2013 v oblasti výskumu 11. metalurgické a montánne vedy dosiahla fakulta hodnotenie A- a získala akreditácie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, o ktoré požiadala. Naviac má právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 5.2.26 materiály.

Fakulta za 20 rokov svojej existencie vychovala dovedna 1 848 absolventov, z toho 671 bakalárov, 1 083 absolventov inžinierskeho štúdia a 94 absolventov doktorandského štúdia.

Kvalitu našej fakulty potvrdzuje aj hodnotenie nezávislej agentúry ARRA, v ktorom sa FPT každoročne umiestňuje v rade 24 hodnotených technických fakúlt Slovenskej republiky v prvej desiatke,“ dodal dekan Ján Vavro, ktorý v týchto dňoch po ôsmich rokoch dekanské kreslo opúšťa.

Za jeho prácu mu osobne poďakoval rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik: „Nie vždy to za tie štyri roky spolupráce rektora a dekana bolo s tebou ľahké. Chcem ti povedať, že k tebe zdieľam vysoký stupeň úcty a rešpektu. Považujem ťa za osobnosť, ktorá výraznou mierou pomáha rozvíjať Fakultu priemyselných technológií a pevne verím, že nové vedenie fakulty nadviaže na tvoje kroky a ty im v tom svojimi skúsenosťami a rozvahou pomôžeš.

Súčasťou slávnosti bolo aj oceňovanie významných osobností, ktoré prispeli k vzniku a rozvoju fakulty. Medailou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne boli ocenení zakladatelia fakulty – bývalý prezident Matadoru Štefan Rosina, bývalý štátny tajomník ministerstva školstva a neskorší dekan fakulty Ondrej Nemčok a dlhoročný vysokoškolský pedagóg Eugen Jóna.

Spolu s nimi medailu osobne prevzal aj púchovský exprimátor Marián Michalec. Ďalšie vyznamenania – medaily Maximiliána Hella – odovzdal rektor Jozef Habánik významným predstaviteľom fakulty, slovenských vysokých škôl a priemyselných podnikov regiónu.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.