Ignorácia: júlové rokovanie mestského zastupiteľstva nebolo uznášaniaschopné

0 30

Už v čase, keď sa púchovskí poslanci rozchádzali z júnového rokovania mestského zastupiteľstva, bolo zrejmé, že v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov im bude doručená pozvánka na ďalšie rokovanie. Skupina nespokojných obyvateľov mestských nájomných bytov z Moyzesovej ulice totiž doručila 26. júna do podateľne mestského úradu žiadosť o zvolanie mimoriadneho rokovania zastupiteľstva spolu s potrebnými siedmimi podpismi poslancov. Pôvodne požadovali termín 4. júla, ale zástupcovi primátora Romanovi Hvizdákovi sa zastupiteľstvo podarilo zvolať až na 9. júla. Takmer osemdesiat ľudí sa prišlo pozrieť na diskusiu a rozhodovanie poslancov, ale nedočkali sa ho. Do rokovacej sály totiž prišlo len osem poslancov a ani po polhodinovom čakaní sa nepodarilo zabezpečiť uznášaniaschopnosť zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo bolo zvolané na sedemnástu hodinu tak, aby sa mohlo zúčastniť čo najviac obyvateľov, a tí si takúto príležitosť nenechali ujsť. Nájomníci z Moyzesovej, ale aj Moravskej ulice zaplnili všetky voľné stoličky určené pre obecenstvo, ale voľných miest bolo ešte v sále požehnane.

V úradníckom sektore vyhradenom pre vedúcich oddelení mestského úradu a konateľov mestských spoločností totiž sedel osamotený náčelník mestskej polície Mário Martinko, na rokovanie bez bližšieho vysvetlenia neprišla ani hlavná kontrolórka Marta Kavecká. Namiesto dovolenkujúceho primátora Rastislava Heneka mal zastupiteľstvu predsedať Roman Hvizdák, ale aj ten meškal, keďže s referentkou mestského úradu Natáliou Beňovou sa vracali zo stretnutia na Štátnom fonde rozvoja bývania.

Rokovanie tak namiesto neho otvorila poslankyňa Irena Kováčiková, lenže po prezentácii poslancov mohla iba skonštatovať, že spolu s ňou sa na rokovanie dostavilo sedem členov zastupiteľského zboru – okrem Ireny Kováčikovej aj Jarmila Andreánska, Cyril Crkoň, Miroslav Kubičár, Rudolf Marman, Ivan Sadloň a Hedviga Šulcová. V zmysle rokovacieho poriadku vyhlásila polhodinovú prestávku.

Hanba! Fuj! Načo berú peniaze? Toto je transparentné mesto!“ – to je len zopár najstručnejších
výkrikov, ktoré zneli z miest pre návštevníkov zastupiteľstva. Tí po celý čas dávali najavo svoju nespokojnosť s tým, že mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné a niektorí poslanci ignorovali ich žiadosť. Nič na tom nezmenil ani príchod zástupcu primátora Roman Hvizdáka, ktorému Irena Kováčiková prepustila predsednícke kreslo.

Chcem poďakovať poslancom, ktorí dnes prišli a vyjadrili vám podporu. Ani pre mňa nebolo jednoduché sem prísť, ale pred tromi rokmi, keď som skladal sľub poslanca, som si povedal, že budem pracovať za ľudí. Chcem vás krátko informovať o stretnutí s riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania, z ktorého máme zápisnicu, ktorú zverejníme, ale dnes by som nerád predbiehal, potrebujeme si k tomu sadnúť s poslancami na grémiu a prehodnotiť fakty, ktoré sa nám dnes podarilo vyrokovať. Môžem dnes povedať, že sú veľmi pozitívne a pre niektoré rodiny povzbudivé,“ skonštatoval po svojom príchode Roman Hvizdák.

Z prítomných občanov sa dostal k slovu len podnikateľ Michal Bizoň: „Ak tvrdíte, že ste boli na rokovaní na Štátnom fonde rozvoja bývania, tak potom nechápem, prečo ste najprv týchto ľudí vystresovali a dostali do nenormálneho stavu a až potom ste začali hľadať riešenie. Malo sa to predsa urobiť naopak – ak existuje riešenie, tak sa malo s týmito ľuďmi rokovať a každého jedného bolo treba poriešiť. Naozaj som nepochopil, prečo sa v nich najprv vyvolal stres a až potom sa to išlo vybavovať…

Aj keď niektorí prítomní poslanci boli ochotní pristúpiť na voľnú diskusiu s občanmi napriek tomu, že zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, všetko sa zvrtlo po vystúpení Cyrila Crkoňa. Ten sa totiž rozhodol prečítať im stanovisko skupiny deviatich neprítomných poslancov. S pokrikmi „Hanba!
Fuj! Toto nebudeme počúvať!“ postupne skupina občanov opustila rokovaciu sálu.

Už iba niektorí tak stihli dopočúvať stanovisko neprítomných poslancov, ktorí ich pozývajú na rokovanie zastupiteľstva začiatkom augusta, kde podľa nich budú predložené materiály, ktoré prerokovali nielen odborné komisie, schválila ich mestská rada, ale budú pozvaní na rokovanie zastupiteľstva aj zástupcovia Ministerstva dopravy a Štátneho fondu rozvoja bývania. Isté je však aj to, že v zmysle rokovacieho poriadku bude musieť byť ešte predtým zvolané rokovanie mestského zastupiteľstva s identickým programom ako to, ktoré nebolo uznášaniaschopné.

Primátor mesta je povinný ho zvolať do štrnástich dní. Skupina nájomníkov mestských bytov navyše už verejne vyzvala primátora Rastislava Heneka, aby v zmysle zákona o obecnom zriadení zvolal k tejto téme verejné zhromaždenie občanov na nedeľu 29. júla.

Rado Varga

Dôvody neúčasti skupiny poslancov na „mimoriadnom“ zastupiteľstve 9. júla

Vážení občania mesta, vážení kolegovia a kolegyne poslanci MsZ!

Dolu podpísaná skupina poslancov MsZ Púchov sa ospravedlnila z účasti na MsZ konaného dňa 9. 7. 2018 z nasledovných dôvodov:

  1. Mestské zastupiteľstvo je napriek upozorneniam zo strany členov poslaneckého klubu, zvolané v hrubom rozpore s Rokovacím poriadkom. Ako napríklad: a) materiály k bodom zastupiteľstva musia poslanci obdržať min. 3 dni pred MsZ. Dodnes žiadne materiály k jednotlivým bodom neexistujú. b) materiály finančného charakteru (zmena rozpočtu) musí prerokovať ekonomická komisia mesta Púchov, nič také sa v tomto prípade neudialo.
  2. Dolu podpísaná skupina poslancov sa odmieta zúčastniť Mestského zastupiteľstva, ktoré nič nerieši, dáva priestor ľuďom, ktorí sa chcú na situácii ľudí, ktorí dostali výzvu na uvoľnenie bytu priživiť, falošnými sľubmi a skresľovaním skutočností si berú nespokojných občanov ako rukojemníkov pre ich mocenské chúťky.
  3. Dolu podpísaná skupina poslancov pozýva občanov Púchova na mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré zvoláme začiatkom augusta, na ktorom budú predložené materiály, ktoré prerokovali nielen odborné komisie, schválila ich Mestská rada, ale budú pozvaní na rokovanie zastupiteľstva aj zástupcovia Ministerstva dopravy a Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podpísaní poslanci: Lukáš Ranik, Daniel Lako, Viliam Bršiak, Peter Žiačik, Miroslav Bučko, Ivan Kubiš, Peter Bílik, Pavel Melišík, Roman Špaček

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.