JUDr. Pavol Crkoň: Ďalšie špinavé triky Henekovej a spol.

10 0

Všetci kandidáti na primátora si musia podľa zákona o volebnej kampani  viesť transparentný účet, z ktorého je jasné od koho kandidát peniaze získava a kam smerujú.

Zákon ukladá aj ďalšie povinnosti. Či už ide o bilboardy, tlačoviny, suveníry alebo online reklamu, zákon ukladá povinnosť označiť objednávateľa (platiteľa) reklamy tak, aby občan vedel identifikovať stranu, ktorá kampaň vedie. Aj keď to samozrejme z obsahu reklamy býva dosť jasné. Ale platí aj to, že každý predmet volebnej kampane, odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane musia podľa  zákona o volebnej kampani obsahovať okrem údajov  o objednávateľovi aj údaje o dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Ďalej platí, že ak  volebný leták alebo iný predmet volebnej kampane si kandidát vyrobil svojpomocne, uvedie ako objednávateľa aj ako dodávateľa seba.

Dodávatelia  zjednodušene znamenajú výdavky na kampaň. V kampani sa teda sleduje, či sú všetci dodávatelia naozaj uvedení a či sa dodržiava maximálny limit výdavkov, určený zákonom. Z tohto hľadiska je údaj o dodávateľoch veľmi zásadný. Toto všetko je ustanovené zákonom. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží kandidátovi  pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti, ktorá mu je ustanovená zákonom.

Je málo pravdepodobné, že by p. Heneková a viceprimátor Ranik nerozumeli ustanoveniam zákona o volebnej kampani a povinnostiam z toho pre nich vyplývajúcim. Preto ma zarazila skutočnosť, že v Púchovských novinách inzerujú svoje články, resp. oznamy pre voličov s označením dodávateľa tejto služby Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01  Púchov, IČO: 108 77 363.

Zdroj/Foto: Púchovské noviny

Ak zadáte do vyhľadávača názov Reklamná agentúra DELTAS, nič nenájdete.

Ak zadáte v obchodnom registri firiem uvedené IČO, zobrazí sa Vám obchodné meno: Ing. Daniel Lako – DELTAS, samostatne podnikajúca fyzická osoba s dátumom výmazu od 24.10.2021, teda podľa obchodného registra neexistujúce obchodné meno.

Zdroj/Foto: orsr

Ak zadáte v živnostenskom registri uvedené IČO, zobrazí sa Vám obchodné meno: Ing. Daniel Lako – DELTAS, teda žiadne obchodné meno Reklamná agentúra DELTAS. Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. V prípade fyzickej osoby je tak obchodné meno tvorené jej menom a priezviskom, prípadne tiež určitým dodatkom.

Zdroj/Foto: zrsr

 Z akého dôvodu je v Púchovských novinách ako dodávateľ politickej inzercie pre primátorku Henekovú, viceprimátora Ranika a ďalších spriaznených poslancov uvedený subjekt s  obchodným menom Reklamná agentúra DELTAS?

Zdroj/Foto: Púchovské noviny

Prečo poslanec a šéf ekonimickej komisie Lako neuvádza pravé obchodné meno podnikajúcej osoby Ing. Daniel Lako – DELTAS? Prečo takéto „čachre – machre na volebných letákoch? Čo tým Heneková a spol sleduje? Platia primátorka Heneková a viceprimátor Ranik za svoju kampaň poslancovi  Lakovi?

Zdroj/Foto: Púchovské noviny

Porušila Heneková zákon, tým, že platí výdavky na svoju kampaň subjektu s neexistujúcim obchodným menom? Osobe vymazanej z obchodného registra? Mnoho otázok a zdá sa, že bez odpovedi. Ako je bez odpovedi otázka aká je cena tepla v Púchove?!

Z toho mi vychádza len jediné, že po klamstve v priamom televíznom prenose o pôvode majetku, Heneková v honbe za víťazstvom  nemá problém už naozaj s ničím. A neexistujúci dodávateľ na jej volebných letákoch to len potvrdzuje.

Diskusia: 10
 1. Uradnik hovorí

  Počul som, že sú obrovské tlaky na Hanuliakovú a Bučka, aby sa vzdali mandátov, aby sa mohlo vrátiť zlo Púchova Lako a Ranik za poslancov. Obidvaja sú prví pod čiarou. Núkajú im vraj nejaké zaujímavé trafiky 🤮

  1. Klient ados hovorí

   Bučko sa možno kúpiť dá, ale pani Hanuliakova určite nie!!!!Je to čestná, obetavá, spravodlivá a vzdelaná žena. Vždy pomáhala ľuďom v oblasti zdravotnej a aj sociálnej pomoci. Ľudia je dali svoj hlas a veria že ich bude zastupovať v mestskom parlamente. Prajem jej veľa zdravia a úspechov v práci.

 2. Henekonoviny hovorí

  Ten Henekovej smradľavý hnoj, Puchovske listy hádžem do koša!

 3. Vice-primát hovorí

  Kto bude nový viceprimátor? Jediný, ktorý osobnostne a hodnotovo môže 100% nahradiť viceprimátora Ratlíka je náš učiteľ telesnej výchovy Bielik. Má všetky vlastnosti Ratlíka a Lajka dohromady. Ten nechá za Katku aj dušu 🐽

  1. Peto hovorí

   Ako som už skôr písal, viceprimátorom sa stal teleocvikár slizolín Bílik. Hneď na prvom zastupiteľstve predviedol Staronosičanom svoju aroganciu a „vysmial“ sa ich poslancovi za kritiku ohľadom Domu smútku. Hlavne, že splnil svoj sľub rodine a ženu zamestnal v mestskej spoločnosti. Ľudia zvykajte si, oligarchovia už majú pripraveného budúceho pána primátora 🤮

 4. Peto hovorí

  Naše zastupiteľsvo sa rozdelí v terminológii Harry Pottera na chrabromilov a slizolinov. Zo slizolinov vzíde aj nový viceprimátor, učtelík telesnej a tréner plávania s vlastnou kanceláriou na plavárni zvaný Bilbo. Zatiaľ jeho jediným prínosom pre naše mesto bolo zamestnanie svojej manželky v mestskej spoločnosti 🤮🤮🤮

  1. Ivo-pivo hovorí

   A myslíš že to bolo alebo teda je “ prínosom pre naše mesto“ ?

 5. JBE hovorí

  Klient Ados obhajovali ste pani Hanuliakovu, že sa nedá kúpiť a aká je to čestná, obetavá, spravodlivá a vzdelaná žena. Čestná, obetavá, spravodlivá a vzdelaná žena by nikdy nezahlasovala na prvom zastupiteľstve za 40% zvýšenie platu primátorke,tej primátorke, ktorá tu predošlé 4 roky nič neurobila.

  1. Ivo-pivo hovorí

   No pani Hanuliaková a ostatný poslanci hlasovali hlavne za svoje zvýšenie odmien.

 6. FOFO hovorí

  To už je trochu silná káva , na dnešnú dobu plat na 18 000 mesto ……6 700,- !!!!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.