JUDr. Pavol Crkoň: Ďalšie špinavé triky Henekovej a spol.

24 217

Všetci kandidáti na primátora si musia podľa zákona o volebnej kampani  viesť transparentný účet, z ktorého je jasné od koho kandidát peniaze získava a kam smerujú.

Zákon ukladá aj ďalšie povinnosti. Či už ide o bilboardy, tlačoviny, suveníry alebo online reklamu, zákon ukladá povinnosť označiť objednávateľa (platiteľa) reklamy tak, aby občan vedel identifikovať stranu, ktorá kampaň vedie. Aj keď to samozrejme z obsahu reklamy býva dosť jasné. Ale platí aj to, že každý predmet volebnej kampane, odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane musia podľa  zákona o volebnej kampani obsahovať okrem údajov  o objednávateľovi aj údaje o dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Ďalej platí, že ak  volebný leták alebo iný predmet volebnej kampane si kandidát vyrobil svojpomocne, uvedie ako objednávateľa aj ako dodávateľa seba.

Dodávatelia  zjednodušene znamenajú výdavky na kampaň. V kampani sa teda sleduje, či sú všetci dodávatelia naozaj uvedení a či sa dodržiava maximálny limit výdavkov, určený zákonom. Z tohto hľadiska je údaj o dodávateľoch veľmi zásadný. Toto všetko je ustanovené zákonom. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží kandidátovi  pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti, ktorá mu je ustanovená zákonom.

Je málo pravdepodobné, že by p. Heneková a viceprimátor Ranik nerozumeli ustanoveniam zákona o volebnej kampani a povinnostiam z toho pre nich vyplývajúcim. Preto ma zarazila skutočnosť, že v Púchovských novinách inzerujú svoje články, resp. oznamy pre voličov s označením dodávateľa tejto služby Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01  Púchov, IČO: 108 77 363.

Zdroj/Foto: Púchovské noviny

Ak zadáte do vyhľadávača názov Reklamná agentúra DELTAS, nič nenájdete.

Ak zadáte v obchodnom registri firiem uvedené IČO, zobrazí sa Vám obchodné meno: Ing. Daniel Lako – DELTAS, samostatne podnikajúca fyzická osoba s dátumom výmazu od 24.10.2021, teda podľa obchodného registra neexistujúce obchodné meno.

Zdroj/Foto: orsr

Ak zadáte v živnostenskom registri uvedené IČO, zobrazí sa Vám obchodné meno: Ing. Daniel Lako – DELTAS, teda žiadne obchodné meno Reklamná agentúra DELTAS. Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. V prípade fyzickej osoby je tak obchodné meno tvorené jej menom a priezviskom, prípadne tiež určitým dodatkom.

Zdroj/Foto: zrsr

 Z akého dôvodu je v Púchovských novinách ako dodávateľ politickej inzercie pre primátorku Henekovú, viceprimátora Ranika a ďalších spriaznených poslancov uvedený subjekt s  obchodným menom Reklamná agentúra DELTAS?

Zdroj/Foto: Púchovské noviny

Prečo poslanec a šéf ekonimickej komisie Lako neuvádza pravé obchodné meno podnikajúcej osoby Ing. Daniel Lako – DELTAS? Prečo takéto „čachre – machre na volebných letákoch? Čo tým Heneková a spol sleduje? Platia primátorka Heneková a viceprimátor Ranik za svoju kampaň poslancovi  Lakovi?

Zdroj/Foto: Púchovské noviny

Porušila Heneková zákon, tým, že platí výdavky na svoju kampaň subjektu s neexistujúcim obchodným menom? Osobe vymazanej z obchodného registra? Mnoho otázok a zdá sa, že bez odpovedi. Ako je bez odpovedi otázka aká je cena tepla v Púchove?!

Z toho mi vychádza len jediné, že po klamstve v priamom televíznom prenose o pôvode majetku, Heneková v honbe za víťazstvom  nemá problém už naozaj s ničím. A neexistujúci dodávateľ na jej volebných letákoch to len potvrdzuje.

Diskusia: 24
 1. Uradnik hovorí

  Počul som, že sú obrovské tlaky na Hanuliakovú a Bučka, aby sa vzdali mandátov, aby sa mohlo vrátiť zlo Púchova Lako a Ranik za poslancov. Obidvaja sú prví pod čiarou. Núkajú im vraj nejaké zaujímavé trafiky ?

  1. Klient ados hovorí

   Bučko sa možno kúpiť dá, ale pani Hanuliakova určite nie!!!!Je to čestná, obetavá, spravodlivá a vzdelaná žena. Vždy pomáhala ľuďom v oblasti zdravotnej a aj sociálnej pomoci. Ľudia je dali svoj hlas a veria že ich bude zastupovať v mestskom parlamente. Prajem jej veľa zdravia a úspechov v práci.

 2. Henekonoviny hovorí

  Ten Henekovej smradľavý hnoj, Puchovske listy hádžem do koša!

 3. Vice-primát hovorí

  Kto bude nový viceprimátor? Jediný, ktorý osobnostne a hodnotovo môže 100% nahradiť viceprimátora Ratlíka je náš učiteľ telesnej výchovy Bielik. Má všetky vlastnosti Ratlíka a Lajka dohromady. Ten nechá za Katku aj dušu ?

  1. Peto hovorí

   Ako som už skôr písal, viceprimátorom sa stal teleocvikár slizolín Bílik. Hneď na prvom zastupiteľstve predviedol Staronosičanom svoju aroganciu a „vysmial“ sa ich poslancovi za kritiku ohľadom Domu smútku. Hlavne, že splnil svoj sľub rodine a ženu zamestnal v mestskej spoločnosti. Ľudia zvykajte si, oligarchovia už majú pripraveného budúceho pána primátora ?

 4. Peto hovorí

  Naše zastupiteľsvo sa rozdelí v terminológii Harry Pottera na chrabromilov a slizolinov. Zo slizolinov vzíde aj nový viceprimátor, učtelík telesnej a tréner plávania s vlastnou kanceláriou na plavárni zvaný Bilbo. Zatiaľ jeho jediným prínosom pre naše mesto bolo zamestnanie svojej manželky v mestskej spoločnosti ???

  1. Ivo-pivo hovorí

   A myslíš že to bolo alebo teda je “ prínosom pre naše mesto“ ?

 5. JBE hovorí

  Klient Ados obhajovali ste pani Hanuliakovu, že sa nedá kúpiť a aká je to čestná, obetavá, spravodlivá a vzdelaná žena. Čestná, obetavá, spravodlivá a vzdelaná žena by nikdy nezahlasovala na prvom zastupiteľstve za 40% zvýšenie platu primátorke,tej primátorke, ktorá tu predošlé 4 roky nič neurobila.

  1. Ivo-pivo hovorí

   No pani Hanuliaková a ostatný poslanci hlasovali hlavne za svoje zvýšenie odmien.

 6. FOFO hovorí

  To už je trochu silná káva , na dnešnú dobu plat na 18 000 mesto ……6 700,- !!!!

 7. TÓNO hovorí

  Práve som sa dočítal že premiér má 4590 v hrubom + funkčný príplatok 746,87 + paušálne náhrady 1154,60 = 6491,47€. Tak teda ja neviem či je už toto správne?

 8. Petícia zamestnanca MŠK hovorí

  Zamestnanec mestskej eseročky MŠK Púchov Ranik spustil petíciu, aby na školskom dvore pri Gorazdovej škole vzniklo zápasové umelé ihrisko podľa štandard FIFA. Páni zamestnanci MŠK, ihrisko pri škole nepotrebuje vaše FIFA štandardy, ihrisko pri škole potrebuje len opraviť, aby sa naše deti mohli hrať na prírodnej tráve nie na tej vašej umelej. Ja sa pýtam, prečo riaditeľka tejto školy tak strašne zanedbala toto školské ihrisko? Môžeme tiež očakávať, že na Kamenského škole vyrastie nová športová hala? Toto ihrisko sa tiež prestalo využívať na telesnú výchovu. Toto je chyba vedenia týchto dvoch škôl a mesta. Ale biznis je biznis, čo tam po deťoch, však firma REINO naďalej propaguje túto výstavbu športovej haly na svojom FB. Nakoniec to dopadne tak, že naše deti a rodičia si už nikde a nikdy v Púchove nezašportujú na prírodnom trávnatom ihrisku. Mesto si urobilo z mestských školských pozemkov svoj realitný biznis. Všetci vieme, ktorá osoba sa chválila v debate na TA3, že podnika v realitách, a preto takto dopadla aj mládežnícka škola, kde mesto muselo odpredať kus školského pozemku súkromnej firme na výstavbu bytovky. Toto všetko pokračuje len vďaka nenažranosti jednej Puchovskožilinskej skupinky.

 9. Jojo hovorí

  Je to trestu hodne urobiť, taký zásah do prírody. Projekt ktorý vybudovalo ŠK Púchov je to len v prospech futbalu a nie ostatných zložiek a občanov v meste. Prečo sa snažia vytlačiť i hasičov ,ktorý sú v meste užitočný, futbalista si odohrá svoju časť a potom ho už človek nevidí a sú doň vkladané veľké investície. Taký hasiči sú stále v prospech spoločnosti, kde ich výchova prináša úžitok a bez nároku na mzdu. Projekt mal byť úplne inač postavený, veď aj ta veža nikomu nezavádza i je chránená proti poveternostným vplyvom a ľudia obdivujú prácu trénerov a šikovnosť deti. Na dráhu tiež chodia sa testovať i štátny hasiči, kde musia podľa zákona spĺňať fyzické testy. Tak sa pýtam prečo ?

  1. Všímavý hovorí

   Čo vám to už drbe v tom Mšk a vedeniu mesta?!
   To už neexistuje pomaly iný šport ako futbal? Chválite sa, že športové triedy na Gorazdovke a to bez bežeckého oválu ktorý tam akýsi teraz je. Aspoň to doskočisko že ste dali do tých vašich vízií. Atletika vám asi nič nehovorí……. A to sú v Púchove napr. aj bežecké oddiely.
   Všetko iba umelé chcete a zastrešené hangáre…..
   Isto aj mestský architekt to propaguje.
   Načo tu máme ten veľký športový areál futbalové ihriská, zimák, mestská hala, plaváreň,tenisové kurty…… a to všetko skoro vedľa seba. Však tam si nájdite miesto, myslím si , že je ho tam dosť. Architekt a projektant ho tam isto nájde.

 10. TÓNO hovorí

  Mesto aj tak nemá na to dosť peňazí + ďalšia údržba. Opraviť jestvujúce a na umelú trávu čím skôr zabudnúť. Aj v prvej lige sa ide ta umelina rušiť tak načo to bude dobré?

 11. Euričko hovorí

  Nevedel som, že zamestnanec MŠK Púchov a podnikateľ Ing. Lukáš Ranik je asistentom poslanca Karola Kučeru, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, za 1€ mesačne 🤣. Šak budú ihriská a haly tam zarobí…. Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR https://www.crz.gov.sk/zmluva/7395623/

  1. Chcem job za euro mesačne hovorí

   Fíha, taká robota za 1Euro mesačne, to je zrejme obojstranne výhodné 🙂 Sa niektorí sťažujú, že majú minimálnu mzdu. A keby mali makať a robiť administratívu a iné úkony za euro mesačne, tak potom už neviem čo by robili 🙂

   1. Roman hovorí

    Je možné ponúkať deťom iný šport ako:hokej a futbal?
    Čo tak vytvoriť atletiku..? Nenapadne to nikoho na radnici?

  2. Peťo hovorí

   Ranik sa opäť vyfarbil. Po tom, čo sa odhalilo, že je asistentom poslanca, zhodou okolností splnomocnenca pre šport, zrazu sa s tým sám chváli na FB. Zapredal púchovčanov a je mu jedno, že umeliny na školách sú prežitok. Hlavne, že bude iný prospech. Alebo, že by toľko úsilia vynakladal za 1 euro? Toľko mu totiž platí jeho nový chlebodarca poslanec Kučera 😄

   1. Žumpa hovorí

    No fuj, do kolkych zadkov on už vliezol…

 12. Obyčajní ľudia a (ne)závislé osobnosti hovorí

  Primátorka ani po štyroch mesiacoch od volieb stále nevymenovala nových poslancov do dozorných rad mestských spoločnosti. Títo ľudia neboli zvolení za poslancov mesta aj tak ďalej rozhodujú v našich mestských spoločnostiach.

  Mestský bytový podnik, s.r.o.
  Dozorná rada: Lukáš Ranik, Daniel Lako, Viliam Karas

  Púchov Servis, s.r.o.
  Dozorná rada: Peter Žaičik, Daniel Lako, Pavel Melišík

  Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
  Dozorná rada: Angela Lazorová

  Autobusová doprava Púchov, a.s.
  Dozorná rada: Lukáš Ranik

  MEDIAL Púchov, s.r.o.
  Konateľ: Peter Žiačik
  Dozorná rada: Lukáš Ranik, Angela Lazorová

  MEDIAL TV, s.r.o.
  Konateľ: Peter Žiačik
  Dozorná rada: Lukáš Ranik, Angela Lazorová

  MŠK Púchov s.r.o.
  Dozorná rada: Angela Lazorová

  Púchovská kultúra, s.r.o.
  Dozorná rada: Cyril Crkoň, Roman Špaček

 13. Roman hovorí

  Aspoň viete koho ste zvolili.

  1. Ondro hovorí

   Všade Raník, Lazorová. Obdivuhodné koľko funkcií dokážu títo ľudia vykonávať. A ešte pomimo toho iné, ktoré majú. Rozmýšľam, či vôbec majú čas aj na spánok, keď už si tak zodpovedne plnia všetky funkcie, ktoré im boli pridelené.

 14. Púchovský Prostitút hovorí

  Volil som olano chcel som voliť olano ale kvôli tomuto Ratlikovi olano nevolim!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.