JUDr. Pavol Crkoň: Kde urobili súdruhovia z NDR chybu?

0 17

Podľa  mňa je potrebné, aby občania vedeli, ako sa nakladá s ich peniazmi na úrovni miestnych samospráv. A pre porovnanie toho, ako sme na tom  v našom meste oproti iným, som dával do pozornosti Púchovčanov tie úspešné samosprávy, ktoré na rozdiel od Púchova, dosiahli výrazné výsledky v zvyšovaní životnej úrovne svojich občanov. Lebo nie je všetko zlato, čo sa blyští a len vďaka porovnávaniu vieme rozlíšiť, čo bolo a ostalo u Henekovcov v rovine snov, či nereálnych plánov, na ktorých naplnenie by potrebovali vládnuť celý ich život.

Aj posledné informácie o zásahoch štátu do rozpočtov samospráv, ako aj obrovské zvýšenie cien energií oproti minulému roku spôsobí to, že každý ďalší väčší projekt bude obrovským problémom pre každé mesto. Ale sú aj  také  mestá, ktoré nezaspali na vavrínoch a stihli dokončiť  rozsiahle investičné akcie ešte počas tohto volebného obdobia  ktoré bolo poznačené pandémiou.

Porovnávam porovnateľné, teda samosprávy podľa  počtu obyvateľov a veľkosti rozpočtu podobné ako tá naša. Napríklad také mesto Žiar nad Hronom s počtom obyvateľov ako Púchov (v roku 2020 to bolo 17 933 obyvateľov) a ročným rozpočtom nižším ako má Púchov,  dokázalo aj za toto volebné obdobie viac než Henekovci spolu za 2 volebné obdobia.

Žiarčania okrem moderného futbalového štadiónu, kde v decembri inštalovali vyhrievanie trávnika, majú aj jeden z najmodernejších zimných štadiónov na Slovensku, ktorý uviedli do užívania koncom augusta 2019. A od tohto roku sa tešia aj cyklotrasám, ktoré vedú cez celé územie mesta, a ktoré majú okrem iného aj uľahčiť dochádzanie do práce tým Žiarčanom, ktorí pracujú v priemyselnom parku. Opravených majú viac ako 25 tisíc m2 ciest a 3700 m2 chodníkov. Mesto má aj vybudované moderné oddychové zóny, či minizoo v parku.

V tomto roku bol dokončený nový dom pre seniorov, realizovala sa  rozsiahla modernizácia a rekonštrukcia mestskej krytej plavárne v celkovej hodnote 3 500 000 EUR. Čoskoro bude dokončené moderné inkluzívne detské ihrisko, vhodné aj pre deti na invalidných vozíkoch. V  Žiari majú dokonca aj útulok pre psov. Aj nové atletické  dráhy s modernými bežeckými oválmi z tartanu v areáloch škôl sú samozrejmosťou. A mestské jasle? Tie sú v Žiari nad Hronom zriadené už od roku 2004!

Z veľkého počtu zrekonštruovaných športovísk a školských ihrísk, je zrejmé, že vedenie tohto mesta sa sústredilo predovšetkým na vytváranie priaznivých podmienok pre organizovanie zmysluplného, zaujímavého a užitočného trávenia voľného času pre deti a mládež.  Nezabudlo pritom ani na dospelých. Gastro festivaly ako Beer Fest, City Fest, či Festival Víno sú už dlhoročnou záležitosťou života mesta. A podobne ako aj my v Púchove, aj v Žiari majú veľa voľnej zelenej plochy pozdĺž rieky Hron a v tomto roku už začali s realizáciou projektu výstavby ekologicky zameraného kempingu, v rámci ktorého postavia aj lodenicu. A Žiar nad Hronom tak ako mnohé iné samosprávy na Slovensku využíva na financovanie rozvoja mesta všetky dostupné zdroje, čo v praxi znamená, že investičné akcie mesta sa už roky financujú najmä z nenávratných finančných zdrojov EÚ. Dá sa povedať, že ani v tomto v Púchove nie sme výnimočný, skôr naopak. S nenávratnou finančnou pomocou sme začali neskoro.

A v čom sú ešte v Žiari od nás lepší? Určite v transparentnom a objektívnom informovaní občanov. Dokonca aj mestské noviny Žiarčanov sa v rebríčku hodnotenia objektívnosti umiestnili lepšie ako tie naše Púchovské noviny. Žiarske radničné periodikum skončilo na 50. priečke z 84 hodnotených samospráv, pričom získalo 50,96%. Hodnotenie uskutočnila Transparency International Slovensko, pričom hranica pod 50% dostáva periodiká do tzv. škodlivého pásma, kde prevažujú negatívne ukazovatele nad pozitívnymi. Do tohto pásma sa dostalo až 27 mestských novín. A hádajte, do ktorej skupiny patria Púchovské noviny? So 43,05 % patria do škodlivého pásma, čo znamená že naše noviny sú najmä hlásnou trúbou p. Henekovej. https://hlasnetruby.transparency.sk/radnicne-noviny-stale-zostavaju-najma-hlasnymi-trubami-primatorov

foto: Transparency International Slovensko

 

Pri výpočte toho, čo všetko na rozdiel od nás Žiarčania majú  a my nie,  pýtam sa, čo všetko (ne)urobili Henekovci pre Púchov a naše deti v časoch prosperity? V časoch, ktoré sú nadlho preč?

Vedenie mesta sa v 21. storočí chváli, že konkrétne na ZŠ a MŠ Slovanská sa deti konečne dočkali opravy toaliet a údržba mestského majetku sa ospevuje ako čin roka! Stačí si spätne prelistovať vydania Púchovských novín a napočítať koľkokrát táto akcia bola v nich spomenutá.

A čo slová chvály p. Henekovej  adresované developerskej spoločnosti za to, že táto spoločnosť odovzdala späť do užívania deťom ich školské ihrisko? To ihrisko, ktoré bolo kvôli biznis záujmom súkromného developera niekoľko mesiacov zatvorené!? Protihodnotou za tento nájom malo byť, že developer ihrisko  zrekonštruuje, spolu s atletickou dráhou, či oplotením  a urobí sadové výsadby. Pri schvaľovaní prenájmu ihriska svoju „nadprácu“ odviedli aj „verní“ poslanci.

V Zápisnici z 25.09.2019 sa dočítame, že:
„Mgr. Peter Bílik konštatoval, že investor RUBIKONu sľúbil, že do 31.08. opustí pozemok ZŠ Mládežnícka, pričom škole sľúbil určité benefity. Nezaberie celé ihrisko, len časť. Areál je plne dostupný deťom. Zrekonštruuje škole bežeckú dráhu, vybuduje krásny sektor – tartanovú dráhu, doskočisko, spraví celé oplotenie okolo multifunkčného ihriska a oplotenie celého areálu ZŠ Mládežnícka“.

Zdroj: Mesto Púchov – oficiálna stránka


A aby sa všetkým poslancom dobre zahlasovalo, tak:
„Ing. Lukáš Ranik informoval, že všetky benefity zaplatí investor, tzn., že celý areál bude zveľadený a mesto to nebude stáť ani cent“.

Zdroj: Mesto Púchov – oficiálna stránka

Hlásne trúby Henekovej, ako inak, aj túto akciu nezabudli niekoľkokrát „ohlásiť“. Len nám P. Heneková so svojimi poslancami akosi pozabudli povedať aj to, že  značnú časť rekonštrukcie zaplatí mesto samo. V zmluve z 09.02.2022 medzi mestom a developerom je totiž uvedené, že mesto Púchov na vlastné náklady zabezpečilo  kúpu  tartanu pre atletickú dráhu. Nehovoriac o tom, že do 31.08.2020 nebolo ihrisko pre deti uvoľnené.

Zdroj: Mesto Púchov – oficiálna stránka


A konečne  sa  aj my v Púchove dočkáme toho, čo majú Žiarčania už od roku 2004.
 Mesto zriadi mestské jasle. Ešteže máme ten volebný rok! A veru nie hocijaký.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.