Konateľ Viliam Karas – Najlepší spomedzi seba

0 129

Dňa 25. septembra 2015 vyhlásil primátor Rastislav Henek výberové konanie na miesto konateľa v spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o..Požiadavky stanovil podstatne prísnejšie, ako v prípade hľadania konateľov do obchodných spoločností MŠK Púchov, s.r.o. či MEDIAL Púchov, s.r.o..

Kým vtedy záujemcom postačovalo maturitné vysvedčenie, tentoraz sa vyžadovala vysoká škola, a to nie hocijaká, ale v špecializácii ekonomika alebo právo. Na rozdiel od predchádzajúcich výberových konaní, podmienky výberu na konateľa MsBP zabudol primátor nechať zverejniť v Púchovských novinách.

Suma-sumárum, asi sa nikto nemôže čudovať, že do konkurzu sa prihlásil iba jeden uchádzač a síce Viliam Karas, ktorý deň pred vyhlásením výberového konania získal v tejto firme pozíciu dočasného konateľa. Dnes sa teda môže Viliam Karas hrdiť prívlastkom „najlepší spomedzi seba“, pretože výberová komisia, ktorá zasadala v zložení Anton Školek, Eva Kvocerová, Daniel Lako, Lukáš Raník a Peter Žiačik vybrala vo výberovom konaní práve jeho a odporúča ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Na tom ostatnom, ktoré sa konalo vo štvrtok 5. novembra, väčšina poslancov zamietla snahu svojej kolegyne Jarmily Andreánskej zaradiť do programu informáciu o priebehu výberového konania. Boli medzi nimi aj Daniel Lako, Lukáš Raník a Peter Žiačik, ktorí len pár minút predtým sedeli vo výberovej komisii a počúvali predloženú prezentáciu Viliama Karasa.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.