Kontroly na jesenných jarmokoch

0 16

Pre jesenné obdobie sú typické jarmoky a podobné príležitostné predaje. Tie septembrové, ktoré sa konali v trenčianskom regióne, neunikli pozornosti príslušníkov finančnej správy. Zistili 19 porušení predpisov, za čo uložili pokuty v celkovej výške 2 470 eur.   

Svoju kontrolnú činnosť v oblasti dodržiavania predpisov, ktoré upravujú oblasť používania registračnej pokladnice, zamerali v septembri trenčianski príslušníci finančnej správy z colného úradu na jarmoky, ktoré sa konali takmer vo všetkých väčších mestách regiónu: Púchov, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava či Prievidza.

Skontrolovali desiatky predajcov a prevádzok. Výsledkom týchto kontrol bolo zistenie porušení predpisov v 19 prípadoch a následné uloženie sankcií – pokút v celkovej výške takmer 2 500 eur.

Najzávažnejšie porušenie predpisov bolo jednoznačne nezaevidovanie tržby v registračnej pokladnici, za ktoré môžu uložiť príslušníci finančnej správy pokutu vo výške od 330 do 3 300 eur  a pri opakovanom zistení vo výške až 660 do 6 600 eur. Takéto porušenie identifikovali celkovo 4-krát. Pokuty však museli v zmysle zákona príslušníci finančnej správy uložiť napríklad aj v prípadoch, kedy na mieste predaja, resp. v prevádzke nebol vystavený vzor pokladničného dokladu. Finančná správa preto upozorňuje predajcov, aby nezabúdali na plnenie si svojich povinností a pri poskytovaní svojich služieb dbali na dodržiavanie zákonov.

Počas tejto kontrolnej činnosti sa príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín stretli aj s prípadom predajcu ako osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. V tomto prípade podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nemusí pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby používať registračnú pokladnicu.

Musí však predaj tovaru alebo poskytovanie služby vykonávať osobne, sám, a na každom predajnom mieste musí sprístupniť oznámenie, že sa naňho nevzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, pričom toto oznámenie musí byť pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Zároveň musí mať na prevádzke alebo predajnom mieste príslušný preukaz alebo úradne osvedčenú kópiu tohto preukazu.

Zdroj financnasprava.sk
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.