Kontroly na jesenných jarmokoch

Pre jesenné obdobie sú typické jarmoky a podobné príležitostné predaje. Tie septembrové, ktoré sa konali v trenčianskom regióne, neunikli pozornosti príslušníkov finančnej správy. Zistili 19 porušení predpisov, za čo uložili pokuty v celkovej výške 2 470 eur.   

Svoju kontrolnú činnosť v oblasti dodržiavania predpisov, ktoré upravujú oblasť používania registračnej pokladnice, zamerali v septembri trenčianski príslušníci finančnej správy z colného úradu na jarmoky, ktoré sa konali takmer vo všetkých väčších mestách regiónu: Púchov, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava či Prievidza.

Skontrolovali desiatky predajcov a prevádzok. Výsledkom týchto kontrol bolo zistenie porušení predpisov v 19 prípadoch a následné uloženie sankcií – pokút v celkovej výške takmer 2 500 eur.

Najzávažnejšie porušenie predpisov bolo jednoznačne nezaevidovanie tržby v registračnej pokladnici, za ktoré môžu uložiť príslušníci finančnej správy pokutu vo výške od 330 do 3 300 eur  a pri opakovanom zistení vo výške až 660 do 6 600 eur. Takéto porušenie identifikovali celkovo 4-krát. Pokuty však museli v zmysle zákona príslušníci finančnej správy uložiť napríklad aj v prípadoch, kedy na mieste predaja, resp. v prevádzke nebol vystavený vzor pokladničného dokladu. Finančná správa preto upozorňuje predajcov, aby nezabúdali na plnenie si svojich povinností a pri poskytovaní svojich služieb dbali na dodržiavanie zákonov.

Počas tejto kontrolnej činnosti sa príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín stretli aj s prípadom predajcu ako osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. V tomto prípade podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nemusí pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby používať registračnú pokladnicu.

Musí však predaj tovaru alebo poskytovanie služby vykonávať osobne, sám, a na každom predajnom mieste musí sprístupniť oznámenie, že sa naňho nevzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, pričom toto oznámenie musí byť pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Zároveň musí mať na prevádzke alebo predajnom mieste príslušný preukaz alebo úradne osvedčenú kópiu tohto preukazu.

Zdroj financnasprava.sk

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...