Kópiu z katastrálnej mapy vybavíte aj na pošte

Slovenská pošta rozširuje zoznam služieb poskytovaných na tzv. integrovaných obslužných miestach (IOMO), v rámci ktorých po novom klienti vybavia na počkanie aj kópiu z katastrálnej mapy.

Pošta zároveň zvýšila kvalitu služby Výpis z listu vlastníctva rovnako do režimu na počkanie. Pôvodne bola dostupná v offline režime, kedy klient čakal na výpis aj niekoľko dní, podľa dostupnosti zamestnancov katastrálnych odborov. Uvedené služby sú dostupné na všetkých 600 poštách, ktoré poskytujú služby štátu.

Okrem kópie z katastrálnej mapy a služby Výpis z listu vlastníctva v režime na počkanie si klienti môžu vo vybraných pobočkách pošty, rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku, vybaviť aj výpis z obchodného registra, výpis/odpis registra trestov, zaručené konverzie dokumentov z elektronickej do listinnej podoby, z listinnej do elektronickej podoby a tiež osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou.

Za posledný rok sa prostredníctvom IOMO pracovísk uskutočnilo 387 451 transakcií týchto služieb. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020 je v percentuálnom vyjadrení nárast záujmu o služby nasledovný:

  • výpis z obchodného registra o 0,2 %
  • výpis z listu vlastníctva o 36 %
  • zaručená konverzia o  51 %
  • výpis z registra trestov zaznamenal pokles o 4,5 % z dôvodov lock downov zo začiatku roka 2021

Elektronickú platformu pre poskytovanie asistovaných služieb štátu, tzv. Integrované obslužné miesta spustila Slovenská pošta v roku 2012 s cieľom priblížiť elektronické služby ľuďom a zjednodušiť im život. Postupne tieto služby rozširovala. Služby IOMO sú jedným zo strategických a úspešných projektov Slovenskej pošty, za čo tento projekt získal od svojho spustenia už niekoľko ocenení.

 

Zdroj SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...