Kraj plánuje tento rok v okrese Púchov investovať 3,8 milióna eur

0 42

Najmarkantnejší objem finančných prostriedkov zo župnej kasy je pre okres Púchov tento rok nasmerovaný do dopravy. Kraj v okrese opraví 4 úseky ciest, postaví cyklotrasu a naplánuje výstavbu kruhového objazdu. V zariadeniach sociálnych služieb v Púchovskom okrese kraj investuje do protipožiarnej ochrany, v školstve sa sústredí na modernizáciu odborného vzdelávania i zlepšenie podmienok športujúcej mládeže.

Opravy ciest, väčšia bezpečnosť na priechodoch i nová okružná križovatka

Viac ako 3,2 milióna eur si vo svojom rozpočte na tento rok vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na zlepšenie dopravnej situácie v okrese Púchov. Približne 335 tisíc eur z tejto sumy predstavuje objem finančných prostriedkov určený na rekonštrukciu 4 úsekov ciest III. triedy, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie na novú okružnú križovatku v meste Púchov. K tým úsekom ciest, ktoré by mali v letných mesiacoch podstúpiť opravu, patrí 300 metrový úsek cesty v obci Vydrná, kilometer cesty medzi Belušou a Mojtínom, dva 200 metrové úseky cesty v Kvašove a 1100 metrov cestnej komunikácie spájajúcej Lednické Rovne a obec Zubák.

O niečo si prilepšia aj účastníci cestnej premávky v obci Lazy pod Makytou, kde župa plánuje zvýšenie bezpečnosti osadením bezpečnostných prvkov na priechode pre chodcov na ceste III/1936, vedúcej cez obec. V tejto obci však TSK s bezpečnostnými prvkami nekončí. Na  vypracovanie projektových dokumentácií z minulých rokov chce kraj nadviazať rekonštrukciou 2 mostných objektov, a to konkrétne mostného objektu v samotnej obci a mostného objektu v osade Čertov. Termín začiatku stavebných prác bude závisieť od úspešného ukončenia procesu verejného obstarávania, odhadovaný je na budúci rok.

Zmeny sú plánované aj v okresnom meste Púchov. V mieste, kde sa križuje Streženická cesta s Riečnou a Svätoplukovou ulicou, by mala vzniknúť nová okružná križovatka s piatimi výjazdmi. Nakoľko je križovatka v tomto mieste komplikovaná, situáciu sa rozhodol TSK riešiť investíciou do výstavby novej okružnej križovatky. Na zhotoviteľa nového kruhového objazdu aktuálne prebieha verejná obchodná súťaž, kraj zatiaľ investuje do vypracovania projektovej dokumentácie na stavbu.

Sériu investícií do oblasti dopravy uzatvára 2,9 milióna eur, za ktoré Trenčianska župa už od minulého roka medzi Púchovom a Nosickou priehradou stavia novú cyklotrasu. Tá bude po dokončení unikátna nielen podpornými gabiónovými múrmi, ale aj štedrou šírkou 4,5 metra, z ktorých 1,5 metra predstavuje samostatný chodník pre peších. Cyklotrasa bude disponovať aj novým oceľovým mostíkom, ktorý má eliminovať stret cyklistu s chodcom, drobnou cyklistickou infraštruktúrou a nenáročným stúpaním priamo k Nosickej priehrade. Prvú časť 4,2 kilometrového diela by cyklisti mohli začať využívať už koncom letných prázdnin.

Takmer 300 tis. eur pre zariadenia sociálnych služieb

V záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a klientov zariadení sociálnych služieb investuje Trenčianska župa tento rok takmer 300 tisíc eur predovšetkým do zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti.

Sociálne služby sú poskytované v špecifickom prostredí ľuďom s rôznym stupňom a druhom postihnutia. Ako zriaďovateľ preto chceme dbať aj na také opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať negatívne vplyvy a ich prerastanie do krízových situácií, vysvetlila vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová. Investície vo výške bezmála 230 tisíc eur tento rok poprúdia do CSS – Chmelinec, v ktorom župa vybuduje evakuačné výťahy a elektronickú požiarnu signalizáciu a zároveň zvýši energetickú úsporu budovy vrátane  úpravy lodžií jednotlivých budov.

DSS – Púchov – Nosice sa župa zameria na vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu objektu zariadenia s prístavbou výťahu za približne 35 tisíc eur, v púchovskom CSS – Kolonka zasa investuje do protipožiarnych dverí. Pre toto zariadenie župa na tento rok vyčlenila viac ako 32 tisíc eur, za ktoré chce zrekonštruovať práčovňu, ako aj kúpeľňu pre klientov zariadenia na druhom poschodí.

Stredné školy si prilepšia v odbornom vzdelávaní i telovýchove

V oblasti telovýchovy a športu, ako aj v odbornom vzdelávaní si z púchovských škôl najväčšmi prilepší Gymnázium v okresnom meste. Župa v ňom za viac ako 150 tisíc eur vybuduje viacúčelové školské ihrisko, za ďalších 12 tisíc eur premení podkrovné priestory budovy E na odborné učebne. Skrátka neobíde ani Stredná odborná škola v Púchove, v ktorej TSK za takmer 100 tisíc eur prerobí suterén budovy A na strojárske dielne. Do školskej jedálne lednickorovnianskej SOŠ sklárskej župa zakúpi elektrickú trojrúru. Celkovo tak poputuje do župných stredných škôl v okrese Púchov viac ako 265 tisíc eur.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.