Medzi Púchovom a Považskou Bystricou dopravné obmedzenie

0 5

Okresný dopravný inšpektorát upozorňuje motoristickú verejnosť, že v čase od 11.10.2017 – 08.00 h do 13.10.2017 – 18.00 h bude na ceste II. triedy č. 507 úsek v obci Udiča (lokalita križovatky s cestou III/1976 – most nad vodným tokom Marikovka), čiastočná uzávierka tohto úseku cesty.

K nej dôjde z dôvodu realizácie prác na výmene živičnej vrstvy krytu vozovky na mostnom objekte v rámci stavby “ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť 160 km/h“).

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery a bude usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným značením a spôsobilými a náležite poučenými osobami na riadenia premávky.

Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedeným úsekom cesty dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.