Mestský úrad je už viac ako rok bez prednostu

1 124

Už viac ako rok je na Mestskom úrade v Púchove prázdna najdôležitejšia stolička – miesto prednostu úradu. Po tom, čo začiatkom októbra minulého roka sa funkcie zo zdravotných dôvodov vzdala Eva Kvocerová, primátor Rastislav Henek nechal tento dôležitý post pre riadenie úradu neobsadený. Ešte na jar tohto roku vyhlasoval, že má v hľadáčiku niekoľko mien ľudí, ktorí by mohli Evu Kvocerovú nahradiť, ale k reálnemu vymenovaniu nového prednostu nedošlo. Samotná bývalá prednostka je stále vedená ako zamestnankyňa mestského úradu na pozícii poradkyne primátora, ale od Vianoc je práceneschopná. Nie je to pritom prvý raz, čo Eva Kvocerová dlhodobo maródovala – naposledy sa tak stalo, keď skončila svoje pôsobenie na krajskom katastrálnom úrade v Trenčíne.

Eva Kvocerová sa síce funkcie prednostky mestského úradu vzdala v októbri minulého roka, ale o jej odchod usilovali poslanci mestského zastupiteľstva už skôr. Od polovice mája zbierali podpisy pod výzvu pre primátora Rastislava Heneka, aby Evu Kvocerovú z funkcie prednostky mestského úradu odvolal. Spúšťačom májovej podpisovej akcie za odvolanie Evy Kvocerovej z funkcie bolo pridelenie mestského bytu pre novoprijatú zamestnankyňu mestského úradu Miroslavu Sliacku. A tak vôbec neprekvapilo, že iniciátorom podpisovej výzvy pre primátora bol poslanec Rudolf Marman, ktorý sa v riešení bytovej kauzy najväčšmi angažoval.

Z pôvodnej výzvy na odvolanie Evy Kvocerovej z funkcie prednostky postupne vyškrtlo svoje podpisy šesť poslancov.

Podpísaní poslanci Mestského zastupiteľstva v Púchove žiadame primátora mesta Rastislava Heneka, aby s ohľadom na svoju právomoc v zmysle ust. § 17, ods. 1) zákona o obecnom zriadení bezodkladne odvolal z funkcie prednostky mestského úradu JUDr. Evu Kvocerovú, ako osobu, ktorá nespĺňa odborné a morálne predpoklady na vedenie mestského úradu, čím stratila dôveru podpísaných poslancov.“ – pod takúto výzvu sa Rudolfovi Marmanovi podarilo vyzbierať dvanásť poslaneckých podpisov, pričom drvivá väčšina z nich pochádzala z prostredia poslaneckého klubu „Spolu pre Púchov“, blízkeho primátorovi Rastislavovi Henekovi.

Na listine však predsa len chýbali dva dôležité podpisy. Výzvu na odvolanie Evy Kvocerovej odmietli podpísať viceprimátor Roman Hvizdák a predseda ekonomickej komisie Daniel Lako.

Práve druhý menovaný sa v nasledujúcich dňoch postaral o to, že z pôvodnej výzvy na
odvolanie Evy Kvocerovej začali niektorí poslanci vyškrtávať svoje podpisy. Výzvu na odvolanie Evy Kvocerovej totiž označil za akciu režírovanú bývalým primátorom Mariánom Michalcom.

„Mali by ste sa jasne vyjadriť, či chcete spolupracovať s našim primátorom a podporovať ho v jeho práci, do ktorej dáva absolútne maximum, alebo ste proti nemu. Uvedomte si, že ho zvolili občania nášho mesta, ktorí verili, že dávajú hlas čestnému človeku, ktorý ich svojou úprimnosťou a srdečnosťou oslovil. On ich určite nesklame! Rovnakí ľudia dali hlas aj vám! Zavolajte mu, alebo povedzte mu to osobne. Každá zákerná a podlá akcia plodí adekvátnu reakciu. Aj pre to, čo sa udialo v posledných dňoch, vyzvem primátora Heneka aby už nemal zľutovanie nad organizovanou zločineckou skupinou, ktorá bola a stále je v našom meste. Aby konal rázne a podal na konkrétne osoby trestné oznámenia s dostatočným medializovaním ich zločinov. Ak to neurobí, zožerú ho za živa,“ napísal svojim poslaneckým kolegom Daniel Lako.

A jeho slová padli na „úrodnú pôdu“ – zo zoznamu dvanástich signatárov výzvy na odvolanie Evy Kvocerovej sa vyškrtli Roman Špaček, Ján Riško, Irena Kováčiková, Ivan Kubiš, Peter Žiačík aj Lukáš Ranik. Ako ďalší vývoj udalostí ukázal, Eva Kvocerovej sa podarilo udržať na prednostovskej stoličke už len štyri mesiace.

Eva Kvocerová vydržala vo funkcii prednostky mestského úradu dva a pol roka. Dnes je už len poradkyňou primátora Rastislava Heneka, hoci už viac ako desať mesiacov maróduje.

Náhla choroba primátora Rastislava Heneka totiž spôsobila, že zodpovednosť za chod mesta na niekoľko mesiacov prevzal jeho zástupca Roman Hvizdák. A ten sa vôbec netajil svojimi plánmi odvolať Evu Kvocerovú z funkcie. Poslancom to dal na vedomie len pár dní pred prvým z dvojice septembrových rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanecký zbor rozhodoval o novej voľbe hlavného kontrolóra.

Treba pripomenúť, že samotní poslanci nemohli hlasovaním ovplyvniť pôsobenie Evy Kvocerovej vo funkcii prednostky, keďže tento post spadá podľa zákona výslovne do kompetencie primátora mesta.

V pondelok 9. októbra Eva Kvocerová požiadala zo zdravotných dôvodov o uvoľnenie z funkcie, v ktorej pôsobila od 14. februára 2015. Na Mestskom úrade v Púchove však zostala pracovať aj naďalej. Roman Hvizdák rozhodol o vytvorení kombinovanej funkcie poradkyne primátora – odborného pracovníka majetkovoprávnej agendy. V tejto pozícii sa Eva Kvocerová zúčastnila ešte decembrového rokovania mestského zastupiteľstva, ale po Vianociach sa už ocitla na dlhodobej maródke a na mestský úrad zavíta len sporadicky, keď prinesie potvrdenia o svojej práceneschopnosti.

Už aj z nasledujúcich rokovaní mestského zastupiteľstva bolo zrejmé, kto sa stal „pravou rukou“ primátora a de facto zastupujúcim prednostom úradu. Vedúci právno-organizačného oddelenia mestského úradu Radoslav Machan sa na poslaneckých rokovaniach presunul zo svojej stabilnej pozície medzi ostatnými úradníkmi za primátorský predsednícky stôl.

Navyše zakrátko nato dostal na oddelení posilu v podobe právnika Juraja Škripca. Očakávalo sa, že Rastislav Henek po skončení svojej takmer päť mesiacov trvajúcej práceneschopnosti post prednostu obsadí, či už na základe výberového konania, alebo bez neho, ako je to u neho zvykom. Koncom februára sa ho na absenciu prednostu pýtali aj novinári.

Stále vyberám vhodného kandidáta, mám už niečo v hľadáčiku,“ povedal primátor Rastislav Henek s tým, že funkcia prednostu je veľmi dôležitá, dozerá na všetky úseky a koordinuje ich činnosť. Konkrétny termín, kedy funkciu obsadí, nepovedal. „Či to bude za mesiac alebo dva, neviem povedať,“ dodal Rastislav Henek.

Nebolo to nakoniec ani za mesiac, ani za dva, ba ani za deväť. Až do komunálnych volieb zostáva mestský úrad bez prednostu. Pritom zákon o obecnom zriadení v paragrafe 17 hovorí jasne, že ak je v obci alebo meste zriadená funkcia prednostu, obecný úrad a jeho prácu organizuje práve on. Okrem toho podpisuje zápisnice mestského či obecného zastupiteľstva.

Pripravil Rado Varga

1 komentár
  1. Lucia hovorí

    Asi to nebude až taká dôležitá funkcia, keď celý rok nikomu nechýba….

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.