Michal Bizoň: Straty mestských bálov zaplatili občania zo svojich daní

0 200

Vážená púchovská verejnosť, počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 5. decembra 2018 som nesúhlasne reagoval na presadzovanú zmenu úpravy rozpočtu mesta Púchov a zmenu čerpania fondu bežných výdavkov mesta Púchov. Inými slovami, bol som proti presunu našich daní vo výške 42 000 eur v prospech mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o..

Napriek mojim pripomienkam zastupiteľstvo presun schválilo na úkor týchto položiek rozpočtu:

  • správa bytového fondu – 25 000 eur
  • dotácie bežné občanom – 10 000 eur
  • príspevok na stravu dôchodcom – 7 000 eur
  • celkom – 42 000 eur

Treba uviesť, že Mesto Púchov dotovalo – či už prostredníctvom Domu kultúry alebo spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. – počas štyroch rokov (2015 – 2018) straty Mestských bálov vo výške 43 000 eur, ktoré sme zaplatili priamo my, občania z našich daní a prispeli tak na plesanie uzavretej spoločnosti – 199 účastníkov.

Preto nepovažujem vyššie uvedené presuny financií do tejto mestskej spoločnosti za správne z dôvodu nie efektívneho a hospodárneho nakladania s verejnými financiami.

Úlohou mesta je zabezpečovať verejnoprospešné funkcie v prospech všetkých občanov a rovnako aj uplatňovanie princípu solidarity. Mestské bály a aj ostatné akcie usporiadané v našom meste by mali byť príťažlivé, lukratívne podujatia pre sponzorov a nie ekonomickou ťarchou pre všetkých Púchovčanov.

Som presvedčený, že Púchov je mesto, ktoré môže povýšiť spoločenské akcie na prestížne spoločenské udalosti, ktorých významnou črtou budú finančné prebytky zo vstupného na charitu a pomoc ľuďom v núdzi. Budú to pekné a solidárne gestá od všetkých, ktorí sa budú akokoľvek a kedykoľvek podieľať na myšlienke pomoci druhým.

Vopred ďakujem za pochopenie všetkými účastníkmi mestských spoločenských podujatí. Ešte raz, úprimná vďaka.

Michal Bizoň

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.