Miloš Svoboda už nechce byť konateľom Púchovskej kultúry – nástupcu zatiaľ nemá

1 75

V pondelok 29. apríla sme mali spoznať meno nového konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o.. Doterajší šéf spoločnosti Miloš Svoboda už totiž ďalej nechce pokračovať v konateľskej funkcii a na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva mal byť z tohto postu odvolaný s tým, že poslanci za nového konateľa schvália víťaza výberového konania. Lenže práve víťazka konkurzu Veronika Rezáková púchovskej radnici plány narušila – novú funkciu odmietla, a tak Miloš Svoboda bude v konateľstve ešte niekoľko týždňov pokračovať.

Spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. založilo Mesto Púchov na konci roka 2016 s tým, aby skumulovala činnosti, ktoré dovtedy vykonával Dom kultúry a mediálne spoločnosti. Za dočasného konateľa bol poslaneckým zborom schválený dovtedajší konateľ Podniku technických služieb mesta, s. r. o. Miloš Svoboda s tým, že mandát mu patrí do 31. decembra 2017 a jeho nástupca vzíde z výberového konania. Aspoň tak o tom hovorilo uznesenie prijaté mestským zastupiteľstvom.

Lenže bývalý primátor Rastislav Henek a v čase jeho choroby zastupujúci Roman Hvizdák výberové konanie nevypísali a v októbri 2017 sa pred poslancami objavil návrh na predĺženie konateľstva pre Miloša Svobodu – tentoraz na neurčito. Keďže povinnosť vypísania výberového konania bola uvedená aj v programovom vyhlásení mestského zastupiteľstva, viacerí poslanci odmietli Milošovi Svobodovi predĺžiť konateľský mandát. Našlo sa však deväť takých, ktorí mali opačný názor, a to pri účasti sedemnástich poslancov stačilo na prijatie uznesenia.

Hospodárske výsledky Púchovskej kultúry, s. r. o. pod vedením Miloša Svobodu boli od začiatku fungovania spoločnosti katastrofálne. Hoci firma začala reálne fungovať od marca 2017, už v prvom roku jej nestačila pôvodne uvoľnená dotácia z mestského rozpočtu vo výške 351 tisíc eur a poslanci museli tak dodatočne do firmy posunúť čiastku 18 500 eur, čo stačilo na to, aby Púchovská kultúra, s. r. o. vykázala mierny zisk.

Vlani sa však situácia zopakovala, ale v ešte hrozivejšom rozmere. Firma dostala od Mesta Púchov dotáciu 410 tisíc eur, ale celoročný vývoj hospodárenia ukázal, že ani to nestačí na kladný hospodársky výsledok. Už novozvolený poslanecký zbor začiatkom decembra rozhodol o dodatočnej dotácii vo výške 42 tisíc eur. Lenže v Púchovskej kultúre, s. r. o. sa vo volebnom roku očividne minulo viac peňazí, ako si mohli dovoliť a rok 2018 ukončili s hospodárskou stratou 71 tisíc eur.

Keď k tomu prirátame zásadný manažérsky lapsus Miloša Svobodu, ktorý zabudol zapísať novú obchodnú činnosť firmy do obchodného registra a Púchovská televízia tak prišla o vysielaciu licenciu, nemožno sa čudovať, že jeho konateľská pozícia sa ocitla v ohrození. Nakoniec nečakal na poslanecké návrhy na odvolanie a sám sa rozhodol funkcie zbaviť.

U prednostky mestského úradu Ivety Brindzovej sme sa snažili zistiť, prečo na výberové konanie pozvali aj kandidátov, ktorí údajne nespĺňali kvalifikačné predpoklady. Na naše otázky však neodpovedala.

Výberové konanie na miesto nového konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. bolo
výsledkoch výberového konania, ako aj o dôvodoch jeho vypísania informovala na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva prednostka Mestského úradu v Púchove Iveta Brindzová z pozície predsedu výberovej komisie: „Dňa 24. apríla 2019 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o.. Toto výberové konanie bolo vyhlásené vzhľadom na skutočnosť, že doterajší konateľ Miloš Svoboda deklaroval, že by chcel skončiť v tejto funkcii. Na výberové konanie sa dostavili traja uchádzači, pričom po osobných pohovoroch a po posúdení kvalifikačných, osobnostných a odborných znalostí, ktoré boli stanovené pre toto výberové konanie, bolo stanovené poradie týchto uchádzačov. Ako prvá v poradí skončila Veronika Rezáková, ktorá po tom, ako jej bol oznámený výsledok tohto výberového konania, nám oznámila, že túto funkciu neprijíma, nakoľko sa rozhodla prijať inú pracovnú pozíciu. Nakoľko uchádzači, ktorí skončili na druhom a treťom mieste, nespĺňali odborné, resp. kvalifikačné predpoklady, ktoré boli ustanovené v podmienkach výberového konania, toto výberové konanie sa javí ako neúspešné a preto nie je kandidát, ktorého by sme mohli mestskému zastupiteľstvu odporučiť na schválenie. Keďže chceme zachovať právnu kontinuitu vo funkcii konateľa, tak sa javí ako nie veľmi vhodné, aby bol odvolaný doterajší konateľ s tým, že bude stanovený ďalší postup, pokiaľ ide o výber funkcie konateľa, čím sa budeme zaoberať v najbližších týždňoch.

Víťazka výberového konania Veronika Rezáková pôsobila dlhší čas ako tlačová hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dnes už pracuje na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom a práve tejto práci dala prednosť pred konateľskou funkciou v spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o.. Zaujímavý na celej záležitosti je fakt, že druhý a tretí účastník výberového konania boli naň vôbec pozvaní, keď podľa slov prednostky Ivety Brindzovej nespĺňali kvalifikačné predpoklady.

Na túto nezrovnalosť sme sa prednostky mestského úradu opýtali, ale tá nám do piatkovej uzávierky dnešného vydania neodpovedala. Takisto nám neodpovedala ani na zvyšné dve otázky, a síce kedy sa pripravuje nové výberové konanie a či sa uvažuje o zmene kvalifikačných podmienok a v akom zložení pracovala výberová komisia. Napriek mlčanlivosti zo strany Ivety Brindzovej sa nám podarilo zistiť, že jej zvyšnými kolegami vo výberovej komisii boli poslanci Daniel Lako, Lukáš Ranik, Ľubica Kuchařová a Irena Kováčiková.

Pripravil Rado Varga

1 komentár
  1. srdciarka hovorí

    takze sme chceli byvalu hovorkynu tsk, ako konatelku. viceprimatora mame co nikdy nepracoval je to take transparentne
    lubkam vas

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.