Miloša Svobodu strieda herec Pavol Pivko, ani jeden z nich na zastupiteľstvo neprišiel

2 356

Mestská obchodná spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. má po dvoch rokoch nového konateľa. Doterajší konateľ Miloš Svoboda krátko po tom, čo zistil, že ním riadená firma ukončí hospodársky rok 2018 so stratou viac ako 70 tisíc eur, oznámil poslancom svoje želanie vo funkcii skončiť. Jeho nástupcom bude rodák z neďalekých Streženíc a momentálne herec Spišského divadla Pavol Pivko. Ten síce v riadnom výberovom konaní neuspel, ale keďže následné rokovania s poslancami už pre neho dopadli priaznivo, poslanecký zbor ho na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva ustanovil do funkcie konateľa Púchovskej kultúry, s. r. o.. Ani jeden zo spomínanej dvojice sa v rokovacej miestnosti neobjavil.

Ešte skôr než poslanci hlasovali o návrhu na odvolanie Miloša Svobodu z funkcie, prijali uznesenie navrhnuté predsedníčkou dozornej rady Irenou Kováčikovou. „Tento návrh vyplynul zo záverov do-zornej rady, ktorá zasadala 16. mája 2019. Okrem iného sme sa zaoberali aj financovaním Púchovskej kultúry a použitím dotácie, ktorou Mesto Púchov prispieva na chod spoločnosti. Keďže sme natrafili na niektoré nedostatky, ktoré sa pri financovaní spoločnosti Púchovská kultúra vyskytli, odporúčam, aby pani kontrolórka napriek tomu, že už má schválený plán kontrolnej činnosti na prvý polrok, vykonala finančnú kontrolu v tejto mestskej spoločnosti v termíne do 31. augusta 2019,“ uviedla Irena Kováčiková.

Pavol Pivko

Tá z pozície predsedníčky dozornej rady uvádzala aj návrh na schválenie nového konateľa spoločnosti: „Vhodného kandidáta sme hľadali najskôr výberovým konaním, ktoré sa uskutočnilo za súčinnosti výberovej komisie, určenej pani primátorkou. Komisia zasadala 24. apríla 2019, ale nakoľko víťazka tohto výberového konania odmietla túto funkciu prijať, pretože jej bola ponúknutá iná, pre ňu výhodnejšia práca, bolo výberové konanie ukončené. Tohto konania sa zúčastnil uchádzač Pavol Pivko, ktorý sa javil na tomto výberovom konaní ako človek, ktorý je kvalitný a mohol by túto funkciu zastávať. Preto sme pána Pivka prizvali na jedno pracovné stretnutie a potom na stretnutie kolegov poslancov, ktorí ako taká väčšia výberová komisia sa mohli s pánom Pivkom porozprávať, klásť mu otázky, preverovať jeho schopnosti. Záver z tohto stretnutia bol priaznivý a pán Pivko aj pred ich očami sa osvedčil ako možný budúci konateľ Púchovskej kultúry a preto dávam návrh, aby bol vymenovaný za konateľa.

Hlasovanie bolo jednomyseľné – svoj súhlas vyslovilo všetkých pätnásť prítomných poslancov s tým, že Miloš Svoboda bude odvolaný ku dňu 31. júla 2019 a Pavol Pivko sa ujme funkcie nasledujúci deň.

Poslanec Viliam Karas dočasne dohliada na hospodárenie spoločnosti Púchovská kultúra.

Do tohto termínu by mala vykonať hlavná kontrolórka Marta Kavecká vykonať kontrolu hospodárenia a s tzv. dohľadovými kompetenciami pôsobí v spolonosti aj poslanec Viliam Karas. „Na rokovaní ekonomickej komisie sme sa hospodárením tejto spoločnosti zaoberali. Keďže hospodárenie za minulý rok bolo negatívne a bohužiaľ rovnako to vyzerá aj tento rok, bolo treba ísť hlbšie po problémoch a nejakým spôsobom dohliadať na hospodárenie tejto spoločnosti. Preto som aj ja – na návrh eknomickej komisie a po schválení pani primátorky – nastúpil ako poslanec, ako osoba, ktorá bude na fungovanie spoločnosti chvíľu dohliadať, kým si všetky kompetencie neprevezme nový konateľ. Moje kompetencie sú len dohľadové, prípadne také, z ktorých by mal vzísť nejaký návrh zlepšenia, alebo návrh na zmeny, ktoré by mohli pomôcť spoločnosti. O týchto všetkých výstupoch budem informovať predovšetkým pani primátorku, ale aj kolegov poslancov. Moje kompetencie sú úplne iné ako v prípade pani kontrolórky, ktorá má za úlohu kontrolovať a moja úloha je nájsť niečo, čo by mohlo tejto spoločnosti pomôcť,“ vysvetlil kolegom svoje krátke pôsobenie v Púchovskej kultúre Viliam Karas.

Vedenie púchovskej radnice využilo zvolanie mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva a nechalo si poslaneckým zborom odsúhlasiť v rámci programu aj dve žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. V prvom prípade ide o projekt „Oprava strechy požiarnej zbrojnice DHZ Púchov“ a v druhom o projekt „Zníženie dopravnej nehodovosti na území mesta Púchov“.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 2
  1. Noro hovorí

    Tak tomu sa povie odborné riadenie firmy.Pri tržbách cca 270 tis.€,spraviť „sekeru“ 72 tis.€ je prisilná káva.Je najvyšší čas zamyslieť sa nad prínosmi tohto menežéra v riadení mestských spoločností. To,že neprofesionálne zabezpečil posúdenie vypovedania zmluvy na Technických, bude pre nás veeľmi drahé.

  2. Susedzdola hovorí

    Noro nezabudnite, že rok 2018 bol volebný. Kampaň Henekovej robil primátor (jej manžel) Henek cez mesto a jeho mestské s.r.o. Bolo to hlavné cez financie z kultúry a technických služieb. Dúfam si nemyslíte, že Henekovej kampaň bolo robená z lásky. Niekto to zaplatiť musel a vyzerá to tak, že tú kampaň sme jej zaplatili všetci.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.