Miroslav Jurči: Odvolanie za absenciu je vykonštruované divadlo klamstva!

7 118

V 28 rokoch sa stal v roku 2012 jedným z najmladších hlavných kontrolórov na Slovensku. Dianie na púchovskej radnici mal pôvodne kontrolovať až do polovice roku 2018, ale jeho šesťročné funkčné obdobie nakoniec skončilo predčasne. Aj v jeho prípade platilo známe úslovie: Keď chceš psa biť, palicu si nájdeš. Dôvodom, pre ktorý ho poslanci odvolali, boli jeho dve absencie na pracovisku v týždni pred rokovaním mestského zastupiteľstva. On sám svoje odvolanie považuje za vykonštruované divadlo klamstva. Rozprávali sme sa s odvolaným hlavným kontrolórom Mesta Púchov Miroslavom JURČIM.

⬤ Zažili ste počas necelých piatich rokov práce vo funkcii hlavného kontrolóra dvoch primátorov. Aký ste mali s nimi vzťah?

Vzťah bol diametrálne odlišný, a to z viacerých dôvodov. Primátor Henek od svojho nástupu do funkcie mal neustále niečo proti mojej osobe. Ešte sme sa nestihli ani poriadne zoznámiť a už ma žiadal, aby som opustil svoju kanceláriu a nasťahoval sa do miestnosti, v ktorej nebol žiadny nábytok. To všetko s odôvodnením, že pani Kvocerová (vtedy ešte ako poradkyňa primátora) chce moju kanceláriu, aj keď v budove mestského úradu boli voľné kancelárie.

Aj napriek tomu, že s vyjadreniami bývalého primátora Michalca som nie vždy súhlasil, vždy som si vážil na ňom najmä to, že všetko, na čom sme sa dohodli, platilo a nemenilo sa to podľa vplyvu iných osôb. U primátora Heneka to tvrdiť nemôžem, tomu nehovorilo nič ani jeho slovo, ani podanie si rúk pri dôležitých veciach týkajúcich sa vzájomnej spolupráce.

Ale asi najväčší rozdiel bol v tom, že pri Michalcovi som bol zvyknutý, že veci týkajúce sa kontrol ako aj pracovnoprávnych záležitostí hlavného kontrolóra som riešil výlučne s ním ako s primátorom. Po nástupe primátora Heneka do funkcie tieto veci zaňho riešila prednostka mestského úradu Kvocerová.

⬤ Prakticky hneď po prvom rokovaní mestského zastupiteľstva vás primátor Henek od seba odsadil a nahradil zapisovateľkou. Vysvetlil vám to nejako?

Nikdy som od neho nedostal žiadnu informáciu prečo takto konal. Nie žeby som si vyžadoval výsostné sedenie na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva hneď po primátorovej ľavici, skôr som bol prekvapený, lebo to bolo tak zaužívané nielen počas trvania mojej funkcie, ale aj počas trvania funkcie mojej predchodkyne Kucejovej. Ja som dobre vedel odkiaľ „fúka vietor“, ako aj všetci pomerov znalí, že takéto rozhodnutie Henek neurobil z vlastnej vôle.

⬤ Predpokladám, že ani vás neobišlo podozrenie, že kolaborujete s bývalým primátorom. Počúvali ste to často?

Tak to máte pravdu. Túto vetu som počúval skoro pri každom stretnutí s primátorom alebo prednostkou. Nebolo žiadnym tajomstvom, že prednostka nemala príliš v obľube bývalého primátora Michalca. To sme síce všetci dobre vedeli, ale nikdy som nepochopil, odkiaľ čerpala tie vymyslené príhody kto, kedy a kde ma videl s Michalcom. Pripadalo mi to ako hon na čarodejnicu – a to sa netýkalo len mňa – bola schopná fabulovať aj to, o čom všetkom sme sa údajne rozprávali a potom týmto vymysleným príhodám nielen že uverila ona sama, ale snažila sa o tom presvedčiť aj ostatných a v niektorých prípadoch sa jej to aj podarilo.

Častokrát sa mi totiž stalo, že ma oslovil kolega na chodbe mestského úradu alebo niekto známy v meste, že som bol tam a tam s Michalcom a keď  som sa opýtal, že odkiaľ má takúto informáciu, hneď mi to bolo jasné. Na upresnenie, či už mi to budete veriť alebo nie – s Michalcom som nebol a nie som v žiadnom kon- takte od roku 2015.

⬤ Nový primátor hneď po nástupe do funkcie zásoboval vedúcich oddelení a spoločností často až nezmyselnými úlohami vo forme vytvárania excelovských tabuliek. Týkalo sa to aj vás? 

Tento jav bol veľmi častý pri vedúcich zamestnancoch. Mňa sa to týkalo iba v jednom jedinom prípade, potom sa mi už takej cti nedostalo (Smiech.).

⬤ Zúčastňovali ste sa pondelkových porád, kde ste sa po nástupe Evy Kvocerovej do funkcie prednostky často ocitli v pozícii kritizovaného (napr. za stratu bezpečnostného projektu). Bol to z jej strany ojedinelý jav?

O neopodstatnených kritikách a ich prejavoch od pani prednostky na pondelkových poradách by som mohol napísať knihu, a to nielen ja, ale asi každá zo zúčastnených osôb. Aspoň v skratke – údajnú stratu bezpečnostného projektu sme si vysvetlili, nakoľko k žiadnej strate nedošlo. Aj napriek tomu sme to museli so správcom počítačovej siete vysvetľovať prednostke takmer dva mesiace.

Neopodstatnená kritika na poradách sa netýkala iba mňa ako hlavného kontrolóra, pani prednostka sa kriticky venovala skoro každému jednému zamestnancovi, pochopiteľne s výnimkou seba. Pondelkové porady zo strany prednostky voči mne sa niesli asi v takom duchu, že som mohol za všetko, čo buď nebolo podľa jej chuti alebo ak niečomu nerozumela.

Vtedy som väčšinou ja bol ten terč, na ktorý bola vystrelená otázka: Prečo to neskontroloval hlavný kontrolór? Vnímal som to ako osobný útok prednostky voči mojej osobe, ktorý nielen že bol neprofesionálny, ale častokrát nesúvisel ani s preberajúcou sa problematikou na porade, pričom nebolo žiadnou výnimkou, že sám primátor musel prednostku upozorniť, aby sa vrátila k meritu veci.

⬤ Podstúpiť ste museli aj sťahovanie kancelárie. Ako vám to vysvetlili, že sa máte presťahovať do podkrovia?

Sťahovanie do podkrovia bolo v poradí už druhým pokusom o zásah do nezávislosti a nestrannosti hlavného kontrolóra mesta zo strany primátora a prednostky, prvý pokus o sťahovanie som spomenul v úvode rozhovoru. V prvom prípade to primátor zdôvodňoval absolútne nesúvisiacim zdravot ným stavom prednostky, ktorá mala problémy s chrbticou, ako keby moja kancelária bola jediná na prvom poschodí, na čo som reagoval, že kanceláriu neopustím,  pokiaľ nebudem mať nachystanú adekvátnu kanceláriu na presťahovanie a ako neskôr vysvitlo, ani nebolo v záujme primátora, aby tak urobil.

V druhom prípade mi to primátor tiež iba oznámil, že sa musím vysťahovať, nakoľko do mojej kancelárie sa bude sťahovať vedúca dopravy a služieb, lebo z jej kancelárie bude miesto prvého kontaktu. Vtedy už bola situácia medzi mnou a primátorom natoľko vyostrená, že som súhlasil s presťahovaním do podkrovia, nakoľko som už nechcel zotrvať v tesnej prítomnosti osôb z vedenia mesta. To, že mi do „novej“ kancelárie nedali ani poriadny stôl a nezaviedli pevnú linku, to je už iný príbeh. Nepripomínajú vám tieto praktiky bossing?

⬤ V priebehu tých čosi viac ako dvoch rokov boli zriadené tri vyšetrovacie komisie, prekvapujúco vždy bez vašej účasti ako kontrolného orgánu (kauza plot, rekonštrukcia domu smútku, výmena radiátorov v ZŠ Mládežnícka). Komunikovali ste o týchto kontrolách s poslancami? 

Kauzu plot a kauzu radiátory som s poslancami, ktorí sa o to zaujímali, komunikoval, nakoľko som v týchto dvoch prípadoch vykonal kontroly, o výsledku ktorých som informoval mestské zastupiteľstvo. V každom prípade je to veľmi zvláštne, keď ku kontrole týkajúcej sa nakladania s majetkom mesta, najmä samotné vedenie mesta nepožiadalo o vykonanie kontroly hlavného kontrolóra mesta, ale skôr sa vykonštruovali na to komisie zložené z poslancov.

⬤  Hlavný kontrolór sa zodpovedá práve poslancom, veď tí majú právo ho voliť aj odvolať. Ako ste s nimi vychádzali? Dostávali ste od nich úlohy?

Samozrejme, tí poslanci, ktorí sa reálne zaujímali o problémy fungovania samosprávy a fungovanie mestských spoločností, so mnou prejednávali túto problematiku častokrát osobne ešte pred tým, ako sa malo niečo schvaľovať buď v rôznych komisiach, na mestskej rade alebo v mestskom zastupiteľstve.

Po nástupe viacerých nových ľudí do poslaneckých kresiel došlo k zmene prístupu poslancov k hlavnému kontrolórovi najmä v tom, že už za mnou poslanci nechodili riešiť problematiku mesta osobne, ale začal sa objavovať nový fenomén v podobe písomných podaní na vykonanie kontroly. Netvrdím, že to bol čisto negatívny jav, no ja skôr preferujem osobné stretnutia pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa fungovania mesta.

⬤ Kritika na vašu adresu sa objavila vo vašej neprítomnosti na júnovom zastupiteľstve a postaral sa o ňu poslanec Lako, ktorý nechcel schváliť plán úloh hlavného kontrolóra na druhý polrok. Cítili ste už vtedy, že sa vás chce zbaviť? 

Aby som bol úprimný, vlani na júnovom zastupiteľstve som bol z jeho reakcie nemilo prekvapený, no na februárovom zastupiteľstve v tomto roku som už prekvapený nebol, nakoľko pán poslanec bol iniciátorom aj iných neopodstatnených odvolávaní vedúcich zamestnancov. Zato nahnevaný som bol, keď som zo záznamu z februárového zastupiteľstva počul všetky tie vykonštruované  nepravdy o mojej osobe a preto ma to neprekvapuje najmä z nasledovných dôvodov.

Po prvé pán Lako kandidoval za poslanca mestského zastupiteľstva nie z dôvodu, že chce ochrániť Púchov a jeho občanov pred ekonomickým kolapsom, ale len pre svoje ekonomické záujmy a záujmy svojej firmy, čo sa čoskoro prejaví. Po druhé tento pán rozumie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, riadeniu mestskej polície, ale hlavne je super ekonóm, čo dokazuje pri počítaní mojich dní, kedy som údajne nebol v práci a tiež presne vypočítal, koľko mesto Púchov minulo na kancelársky papier v roku 2014, kedy sa „sekol“ iba o jednu nulu.

No a do tretice sa pán Lako hrdí tým, aký on je kresťan, pritom nikdy za mnou neprišiel so žiadnou pripomienkou ohľadom mojej práce. Zato s mojím otcom sa stretol trikrát so zámerom, aby ma otec presvedčil, aby som sa vzdal funkcie hlavného kontrolóra a že pán primátor má pre mňa inú funkciu. Inak v prípade môjho nesúhlasu sa určite niečo nájde na mňa, aby ma poslanci odvolali, napr. za dochádzku. A tiež mu povedal, že pani Kvocerovej nepasujem do partie a tiež iné veci, ktoré zatiaľ nebudem zverejňovať.

⬤ Prednostka Kvocerová vtedy v reakcii na slová poslanca Laka tvrdila, že máte na úrade celý rad nesplnených úloh. Čo vy na to?

To sú presne tie úlohy, ktoré vnímam ako snahu o zasahovanie do nezávislosti výkonu kontroly v meste. Pani Kvocerová ako prednostka sa ma neustále snažila zásobovať rôznymi nezmyselnými úlohami, pričom vždy argumentovala, že ide o rozhodnutie primátora. Zaujímavé ale bolo, že poslané to bolo vždy z jej mailu. Keď som jej odpísal, že úlohy mi môže dať iba mestské zastupiteľstvo, a to uznesením, tak to na mňa skúšala ešte asi trikrát a po rovnakej odpovedi ju to asi prestalo baviť. Samozrejme to bola reakcia na to, že som od nej žiadal určité vyjadrenia a do stanoveného termínu mi ich neposkytla.

⬤ K vášmu odvolaniu nakoniec došlo vo februári. Právnik Anton Školek pomerne farbisto popísal stretnutia s vami, ktoré mu predchádzali. Aký je váš popis týchto stretnutí? 

Jediné, čo bolo na vyjadreniach o našom stretnutí z úst pána Školeka pravdivé, bolo iba to, že sme sa stretli, teda skôr že on prišiel za mnou. Potom už bolo všetko iba klamstvo. Jeho ponuka bola jednoduchá: buď sa vzdám a zaručí mi, že sa o mne nebude písať nič zlé, v opačnom prípade, ak sa nevzdám, má za úlohu nájsť na mňa špinu na odvolanie a následne to použiť v médiach, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Ani slovko nepadlo o tom, že čo som porušil, za čo ma vlastne idú odvolať, aj keď som sa na to pýtal. Žiadne dôvody na odvolanie mi neboli povedané, taká je pravda a nie ako to prezentoval Školek. No a keďže som sa nevzdal, po- kračovanie poznáte.

Na mojom odvolaní sa pracovalo od nástupu pani Kvocerovej do funkcie prednostky mestského úradu. Keďže doteraz nemali dosť poslancov na moje odvolanie, nasledovalo zvýšenie ich žoldu. Mnohí z nich ma mesiac pred odvolaním ešte povzbudzovali, aby som sa nevzdával a neustúpil pred narastajúcim nátlakom zo strany vedenia mesta. Prehovorili ich teda „judášske groše“.

⬤ Absencia v práci sa javí ako pomerne triviálna chyba. Nemrzí vás, že ste im dali takúto zámienku na odvolanie? 

Celé odvolanie za absenciu je vykonštruované divadlo klamstva v hlavnej úlohe s Henekom, Kvocerovou, Lakom a Školekom. To, že to vôbec urobili a akou formou to urobili, je ich vizitka. Jediné, čo ma mrzí, že štrnásť poslancov uverilo tomuto vyfabulovanému „dôvodu“ na odvolanie bez toho, aby za mnou prišli a opýtali sa, ako to vlastne bolo.

⬤ O odvolaní sa hovorilo snáď týždeň pred zastupiteľstvom. Rozhodnutie bolo na poslancoch. Komunikovali ste s nimi o tom? 

Ako som už spomenul, ak nerátam piatich poslancov – jeden hlasoval proti, traja sa zdržali a jeden bol neprítomný, dokonca aj ten som mnou hovoril – to so mnou neodkomunikoval ani  jeden poslanec zo štrnástich, ktorí ma odvolali.

⬤ V úvodnej reakcii pre média ste naznačili, že sa budete brániť súdnou cestou. Stalo sa tak a čo konkrétne chcete dosiahnuť? 

Áno, budem sa brániť súdnou cestou lebo chcem dosiahnuť prav- du a spravodlivé zadosťučinenie. Chcem, aby občania Púchova vedeli, že som sa ako hlavný kontrolór nedopustil žiadneho porušenia zákona a ani som nezanedbával svoje povinnosti, ako to prezentuje vedenie mesta, A keďže ma nemali za čo odvolať, preto sa uchýlili k takýmto praktikám založeným na nepravde a poprekrúcaných skutočnostiach, ako sme už zvyknutí pri odvolávaní „nepohodlných“ zamestnancov ako aj vedúcich zamestnancov mestského úradu či mestských spoločností. Ja osobne celú kauzu vnímam ako snahu vedenia mesta ovplyvňovať nielen postavenie hlavného kontrolóra, ale zároveň brániť výkonu nezávislej a nestrannej kontroly v meste, lebo taká by mala byť.

Na záver by som sa chcel poďakovať redakcii Púchovských listov za možnosť sa obhájiť proti vyjadreniam voči mojej osobe, ktoré zazneli na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 22. februára 2017 v Púchove a na základe ktorých ma poslanci odvolali z funkcie hlavného kontrolóra mesta. Vďačný za túto možnosť som najmä preto, že v Púchovských novinách ako hlavnom a „objektívnom“ mestskom periodiku som túto možnosť nedostal. Prečo asi?!

Za rozhovor poďakoval
Rado Varga

Diskusia: 7
 1. Ivo hovorí

  toto chlapča sa nikdy nemalo stať hlavným kontrolórom. Michalec presne vedel, prečo si ho vybral – teda, že sa mu nebude nikto pozerať na prsty. Aj preto ho mal stále pod kontrolou, a komunikoval s ním napriamo.
  Aké sú to výhrady, že mu Henek prikázal presťahovať sa do inej kancelárie? No a? Nech skúsi zamestnanec v Continentali oponovať nadriadenému, že jemu sa lepšie sedí tam, kde je, a sťahovať sa nebude?

 2. Filip hovorí

  Súhlas, Ivo, ale ten fešák si aj neplnil základné pracovné povinnosti. Pravdepodobne si myslel, že si to môže dovoliť ako v minulosti. Neskoré prichody z obedov, dochádzka do prace atd..,je s ohĺadom na systém jej kontroly veľmi ľahko preukázateľné. Takže zadosťučinenie bude presmerované na iný subjekt.

 3. Ebola hovorí

  Oki to ze meskal moze byt pravda. . k tomu komenty mate ale kde su vase komenty k tomu ze nase mesto riadi p . kvocerova? Som len obycajny obcan a vidim to… Byt henekom sa hanbin ako pes…

 4. Juri hovorí

  Osobne si myslím, že takúto zodpovednú funkciu má vykonávať človek s dlhoročnou praxou. A nie pomaly čerstvý absolvent vysokej školy bez praktických skúseností.

 5. Ivan hovorí

  Osobne by som mlademu Jurcimu ruku nepodal, pretoze si myslim, ze charakterovo nie je o nic lepsi ako Ranik a verim tomu, ze keby Kvocerova povolila Henekovi, aby ho tam nechal, tak by mlady Jurci rychlo prezliekol kabat a pchal by sa do tych „spravnych“ zadkov. Zial pre neho (a mozno, ze chvala Bohu, ze nie je sucastou tejto sebranky) ho medzi seba nepribrali.
  Co je ale podstatne z tohoto pripadu, ze tato sebranka sustavne pouziva na zbavenie sa nepohodlnych ludi pre nich typicky amoralne spinave praktiky (vid pripad pani Bradacova). Preto verim tomu, co mlady Jurci hovori a suhlasim s nim, ze je to vykonstruovane divadlo klamstva, a paradoxne aj ked ho fakt nemusim, drzim mu palce, aby siel v sudnych slapajach po pani Bradacovej a sudny spor vyhral.

 6. HASIČ hovorí

  Toto chlapča nechodilo do práce ani keď tatko mal hasičov v Continentále. Toto neni vykonštruované divadlo ale je to 100 % skutočnosť. Bol to lafo ktorý ničomu nerozumel.

 7. Ivo hovorí
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.