Mladí dokážu veľké veci

0 40

Od začiatku tohto kalendárneho roka sme sa v rámci mesta Púchov snažili vtiahnuť mládež do diania v meste a zmapovať organizácie, ktoré s mládežou v našom meste pracujú.

Plnenie týchto úloh odštartovala februárová diskusia na tému – Nastavme spolu moderné mesto pre mladých, ktorá sa konala 20. 2. 2019 v Župnom dome a zúčastnili sa jej aktívni mladí ľudia, ale i zástupcovia organizácií, ktorí v našom meste s mládežou pracujú, riaditelia škôl, poslanci a všetci, ktorých táto téma zaujala.

Vo februári na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili naši poslanci rozšírenie Komisie vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí aj o mládež. Zástupcom za mládež v tejto komisii sa stala riaditeľka Centra voľného času Včielka Alena Strýčková.

Naše mesto je zapojené do projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja – Kraj a mestá spolu pre mladých a v rámci tohto projektu si lektorky Jana Kuchtová, Alena Strýčková (CVČ Včielka), Zuzka a Miška Haladejové (MsÚ Považská Bystrica) preškolili 16 mladých ľudí z Púchova a Považskej Bystrice na tvorbu vlastných projektov a realizáciu dobrovoľníckych aktivít. Svoje dobrovoľnícke aktivity zrealizovali mladí počas mesiaca február a marec.

Navštívili a potešili seniorov v centre ADOS a vyčistili povodie Váhu od mosta k mostu. Následne sme počas mesiaca marec v rámci dvojdňového školenia s názvom AKTIVuj sa preškolili ďalších 29 žiakov a študentov púchovských škôl, ktorí zrealizovali v meste ďalších 7 mládežníckych dobrovoľníckych aktivít. Ich výstupy boli odprezentované na aprílovom Mestskom zastupiteľstve.

Naši preškolení mladí, ktorí nám začali pracovať ako dobrovoľníci v Žiackom mestskom parlamente, sa odvtedy pravidelne zúčastňujú aktivít organizovaných mestom Púchov i Centrom voľného času Včielka. Zúčastnili sa Jarnej brigády v apríli, či podujatia Deň Zeme v Župnom dome. Podarilo sa nám osloviť i organizácie pracujúce v meste s mládežou do spolupráce a spoločne sme pripravili súťaže a stanovištia na májovom podujatí Deň rodiny na pešej zóne. Toto podujatie každoročne organizovali OZ S láskou k človeku, CZŠ Sv. Margity a Centrum voľného času. V tomto kalendárnom roku sa k nám pridali i skauti, ZŠ J. A. Komenského, AB kids academy a Spoločenstvo evanjelickej mládeže. Myslím, že Deň rodiny mal úspech a spoločná spolupráca sa osvedčila.

V mesiaci jún sa konala záverečná konferencia s názvom V rukách mladých v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti nášho župana pána Bašku, kde naši mladí odprezentovali svoje aktivity. V júli sme si ešte vyskúšali spoluprácu s OZ Mŕtva kosť na stanovištiach v ROZPRALESE a v auguste s OZ Gombička pripravili vo Vieske – Bezdedov Indiánsky deň.

Ani koordinátori práce s mládežou nezaháľali a zúčastnili sa mnohých školení. Na základe nich sme počas mesiaca november zrealizovali napr. workshop pre žiakov 9. ročníkov – Spoznaj sám seba – podpora mladých ľudí pri výbere strednej školy v ZŠ Mládežnícka a ZŠ s MŠ Slovanská. V tomto workshope budeme naďalej pokračovať v máji pre žiakov
8. ročníkov.

Na prelome novembra a decembra sa naši zástupcovia mládeže s podporou mesta Púchov zúčastnili Stretnutia mládeže mesta Púchov a mesta Prievidza, kde si vzájomne vymenili skúsenosti a cenné tipy na aktivity v meste a komunikáciu s „dôležitými“ dospelými, čiže predstaviteľmi mesta a poslancami.

Naši dobrovoľníci naplánovali spoluprácu s denným stacionárom ALIIS v Púchove na tému inklúzia. 9. decembra sa zúčastnia spoločného výletu do Trenčína vlakom do kina, kde naši majú za úlohu sprevádzať zdravotne znevýhodnených. Okrem toho ich môžete stretnúť i na pešej zóne pri rozdávaní medovníčkov počas adventných nedieľ, ktoré pre vás s láskou pripravujú.

Od septembra sme pripravovali v spolupráci s rôznymi odborníkmi a mladými ľuďmi Koncepciu práce s mládežou v meste Púchov na obdobie 2020 – 2027. Vychádzali sme z rôznych overených analýz reflektujúcich potreby mladých ľudí a z platnej legislatívy SR i európskej únie. Súčasťou koncepcie je Akčný plán práce s mládežou v meste Púchov na rok 2020, ktorý bude na záver roka vyhodnotený a aktivity odprezentované. Prerokovaná má byť na zasadnutí 4. decembra 2019.

Ak by sa k nám chceli pridať ďalší aktívni mladí ľudia, sú vítaní. Kontaktujte nás v CVČ Včielka.

Určite mi dáte za pravdu, že práca s mládežou je veľmi potrebná a stojí za to. Veď práve oni sú tí, ktorí budú pokračovať v nami začatej práci. Preto verím, že si mladí nájdu k nám cestu a dospelí ich v úsilí podporia.

Alena Strýčková, koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.