Na folklórnej regionálnej prehliadke zlaté pásma pre Dohňancov a Záriečanov

0 40

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s obcou Papradno zorganizovali 14. apríla 2018 v kultúrnom dome Papradno po troch rokoch opäť regionálnu postupovú súťaž a prehliadku folklórnych skupín „Nositelia tradícií“. Do regionálnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa prihlásilo dovedna deväť kolektívov a v nich 210 súťažiacich. Svoje zastúpenie mal aj okres Púchov, ktorý reprezentovali folkloristi z Dohňan, Záriečia a Nimnice.

Okrem domácej Folklórnej skupiny Podžiaran, ktorá sa tak výrazne prezentovala v televíznej show „Zem spieva“, sa na regionálnej prehliadke predstavili Folklórna skupina Nimničanka z Nimnice, Folklórna skupina Bukoviny z Brvnišťa, Folklórna skupina Dúbrava z Jasenice, Folklórna skupina Praznovanka z Praznova, Folklórna skupina Konopa z Dohňan, Folklórna skupina Záriečanka zo Záriečia, Folklórna skupina Manínec z Podmanína a Folklórna skupina Limbora z Prečína.

Súťažiace kolektívy sa predstavili v ucelených programových číslach v dĺžke trvania zodpovedajúcej propozíciám súťaže, čiže cca 20 minút. Každá folklórna skupina vystúpila s jedným programovým pásmom.

Do odbornej poroty zasadli Juraj Kulich, Helena Zahradníková a Roman Bienik, ktorí hodnotili výber materiálu a jeho spracovanie, úroveň interpretácie tradičného folklórneho materiálu s dôrazom na rešpektovanie zákonitostí tradičného spevu, tanca, hudby, zvykov a obradov, tanečných, spevných a rozprávačských príležitostí, zaužívanej etikety a noriem správania, vystihnutie lokálneho charakteru, dramaturgiu, réžiu, využitie tradičného odevu, obuvi, úpravy, rekvizít a scény.

Porota obzvlášť ocenila bohatosť a rôznorodosť výberu tém spracovávaného materiálu. Z rodinných obyčajov to boli zvyky po narodení dieťaťa, regrútska odobierka a svadobné zvyky, z kalendárnych obyčajov zvyky na Jána. Najväčšie zastúpenie mali tradičné pracovno-spoločenské príležitosti ako priadky, kosenie lúk, hrabanie listu, ale aj varenie lekváru. Veľká väčšina kolektívov vynikala vysokou úrovňou interpretácie tradičných vokálnych prejavov typických pre danú lokalitu. Porota kladne hodnotila použitie tradičných hudobných nástrojov – rífových píšťal a vysokú interpretačnú úroveň hráčov.

K celkovému dobrému dojmu prehliadky výrazne prispela aj krojová vybavenosť, úprava účinkujúcich, ale aj vhodný výber a funkčné využitie rekvizít. V neposlednom rade porota vyzdvihla aj výborné organizačno-technické zabezpečenie podujatia. Odborná porota vysoko hodnotila úroveň spracovania a podania súťažných programových čísiel, preto zaradila kolektívy len do zlatého a strieborného pásma.

Po ukončení súťaže a krátkej prestávke sa na obecnom úrade v Papradne uskutočnil rozborový seminár, ktorého sa zúčastnili autori choreografií a vedúci kolektívov. Porota predniesla svoje odborné postrehy k súťažným vystúpeniam ako aj pripomienky na skvalitnenie práce vo folklórnych kolektívoch. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v kinosále kultúrneho domu. Ceny a diplomy odovzdala riaditeľka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Daniela Čižmárová, predseda poroty Juraj Kulich a Zuzana Burdejová z obecného úradu v Papradne.

Do zlatého pásma s postupom do krajskej súťaže porota zaradila domácu Folklórnu skupinu Podžiaran. Rovnako v zlatom pásme, ale len s návrhom na postup do krajskej súťaže sa spoločne s Folklórnou skupinou Bukoviny z Brvnišťa ocitli Folklórna skupina Konopa z Dohňan s pásmom „Jako nám prihorelo“ a Folklórna skupina Záriečanka s pásmom „Strojí veľká vojna byc“. Zvyšných päť folklórnych skupín bolo porotou zaradených do strieborného pásma.

-pospb-

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.