Na stavbe tunela Diel začali prvé odstrely

0 13

Prvé trhacie práce na stavbe tunela Diel boli prevedené 16. novembra 2017 po vyrazení 127,6 metrov, pričom sa uskutočnilo aj meranie seizmicity a hluku. Podľa záverov hladina hluku z trhacích prác neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty hluku.  

Každé použitie trhacích prác sa prostredníctvom SMS správy alebo telefonicky oznamuje na operačný dispečing polície v Trenčíne. Povolenie trhacích prác bolo vydané ešte koncom mája Obvodným banským úradom (OBÚ) Prievidza, pričom trhacie práce boli povolené až po vyrazení 100 metrov.

Zhotoviteľ robí všetko pre to, aby trhacie práce boli čo najmenej obmedzujúce, napríklad pred samotným odstrelom sa na začiatku tunela postaví mobilná stena, ktorá slúži k obmedzeniu hluku a tlakovej vlny. Táto stena bude do 30. novembra 2017 nahradená stabilnou stenou, ktorá bude vyrobená z ľahkej kovovej konštrukcie a potiahnutá geotextíliou.

Nie je možné práce na odstreloch prerušiť a realizovať ich iba cez deň. Ako vyplýva aj zo stanoviska Obvodného banského úradu (OBÚ) Prievidza, ktorý odstrely povolil, všetky práce na výstavbe tunela Diel prebiehajú v cyklickom režime.

Takto navrhnutá práca je z dôvodu bezpečnosti práce, v rozhodnutí Obvodného banského úradu (OBÚ) Prievidza sa uvádza, že ,,prerušenie cyklického priebehu jednotlivých pracovných činností, na určitý časový úsek, by mohlo znamenať zhoršenie faktorov pracovného prostredia (zabezpečenie včasného a rýchleho stabilizovania ochranných prvkov obnaženého výlomu tunelovej rúry), čím by mohlo dôjsť k zvýšeniu rizika vzniku pracovného úrazu“. Preto práce na tunelovej rúre prebiehajú nepretržite a dochádza k trhacím prácam niekoľkokrát denne podľa potreby, a teda aj v nočných hodinách.

ŽSR chápu súčasnú situáciu obyvateľov bytoviek v Nimnici, v priebehu minulého týždňa sa uskutočnilo stretnutie spoločností ŽSR a Reming s obyvateľmi bytovky. Na tomto stretnutí boli dohodnuté ďalšie kroky k obojstrannej spokojnosti. S každým z obyvateľov bolo individuálne dohodnuté, aké kroky budú nasledovať.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.