Novinky so značkou

tunel

Na stavbe tunela Diel začali prvé odstrely

Prvé trhacie práce na stavbe tunela Diel boli prevedené 16. novembra 2017 po vyrazení 127,6 metrov, pričom sa uskutočnilo aj meranie seizmicity a hluku. Podľa záverov hladina hluku z trhacích prác neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty…

Kontrolný deň výstavby tunela Diel

Za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érséka a generálneho riaditeľa ŽSR Martina Erdössyho sa v utorok 5. septembra 2017 uskutočnil Kontrolný deň tunela Diel pri obci Nimnica. Zástupcovia ministerstva dopravy, zhotoviteľa (Združenie…