Na župné stredné školy sa hlási viac ako 3 100 uchádzačov, voľných je ešte 500 miest

0 48

Riaditeľom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bolo celkovo doručených 7 441 prihlášok. Každý žiak základnej školy si mohol podať dve prihlášky na strednú školu a dve na školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností a zručností.

Prijímacie pohovory pre školský rok 2020/2021 boli ovplyvnené mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. Ministerstvo školstva vzhľadom na túto situáciu zrušilo prijímačky na stredné školy, do úvahy sa brali len známky zo základných škôl a umiestnenia v súťažiach a olympiádach.

„Potvrdiť zápis mohol uchádzač iba na jednu strednú školu. K 5. júnu 2020 tak spravilo 3 155 uchádzačov, pričom na školách vzniklo 500 voľných miest. Odvolacie konanie na nenaplnený počet miest na školách prebiehalo do 15. júna 2020. V prípade, že aj po tomto dátume má škola nenaplnený počet, vyhlási riaditeľ školy druhé kolo prijímacích skúšok. Informácie o tom, či sa na jednotlivých školách uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok i o voľných miestach v konkrétnych odboroch sú zverejnené na webových sídlach. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého dieťaťa môže podať prihlášku do druhého kola najneskôr do 19. júna 2020,“ povedala Eva Žernovičová, vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK s tým, že prezenčnou formou prebiehali iba talentové skúšky na Strednej športovej škole v Trenčíne.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.