NAJ zo zásahov hasičov v našom kraji za rok 2017

0 12

V priebehu roka 2017 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 3155 výjazdov, čo je nárast o 419 výjazdov oproti minulému roku (2736 výjazdov)..

Z tohto počtu bolo za uvedené obdobie vykonaných najviac t.j.: 1897 výjazdov k technickým zásahom, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 18,57% (1599 výjazdov).

V priebehu roka 2017 zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji spolu pri 863 požiaroch, čo oproti roku 2016 (831 výjazdov) predstavuje taktiež nárast o 3,85 %.

Hasiči v Trenčianskom kraji počas roka 2017 zasahovali pri 838 dopravných nehodách, čo je v porovnaní s rokom 2016 (835 výjazdov) nárast o 0,36 %.

 

NAJ zo zásahovej činnosti hasičov v Trenčianskom kraji v roku 2017

Požiar s najvyššou škodou: požiar linky galvanického zinkovania, ku ktorému došlo v objekte súkromnej spoločnosti v Trenčíne. Výška škody bola vyčíslená na cca 300.000 €.

Požiar s najviac uchránenými hodnotami: požiar stroja na odsávanie, ku ktorému došlo v objekte súkromnej spoločnosti v Myjave. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na cca 20.000.000 €.

Najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zásahu: dňa 22. marca zasahovali hasiči v priestore Strednej odbornej školy na Jilemnického ulici v Trenčíne, kde z dôvodu nahláseného nástražného výbušného systému v budove školy evakuovali spolu 770 osôb.

Najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu: dňa 16. júla pri požiari poľa počas žatvy v obci Bošany, v okrese Partizánske. Pri udalosti bolo nasadených spolu 10 vozidiel Hasičského a záchranného zboru a 6 vozidiel DHZO.

Najväčší počet jednotiek zúčastnených na jednom zásahu: dňa 16. júla pri požiari poľa počas žatvy v obci Bošany, v okrese Partizánske. Pri udalosti zasahovali 4 jednotky HaZZ z Hasičskej stanice v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou, Topoľčanoch a Nitre, ktorým asistovalo 5 jednotiek DHZO z obcí: Práznovce, Skačany, Veľké Hoste, Bošany a Uhrovec.

Najväčší počet zasahujúcich počas jednej udalosti: dňa 16. júla pri požiari poľa počas žatvy v obci Bošany, v okrese Partizánske. Pri udalosti zasahovalo spolu 21 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 22 členov DHZO.

Najdlhšie trvajúci zásah: dňa 26. septembra pri požiari veľkokapacitného senníka v katastri obce Zlatníky, v okrese Bánovce nad Bebravou. Zásah trval 16 hodín 10 minút.

Najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru: dňa 24. augusta pri požiari stohu sena v obci Handlová, časť Morovno, v okrese Prievidza. Pri likvidácii požiaru použili príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Handlovej a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Ráztočno spolu 70.000 l vody.

Najviac ohlásených udalostí na operačné stredisko KR HaZZ v Trenčíne: dňa 29. októbra, v súvislosti s nepriaznivým počasím v Trenčianskom kraji zaznamenali hasiči na tiesňových linkách (v čase od 6:00 hod. 29.10. do 6:00 hod 30.10.) spolu 81 udalostí.

Išlo o odstránenie spadnutých stromov z cestných komunikácii, osobných motorových vozidiel a elektrických vedení. Celkovo počas tohto dňa zasahovalo 242 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a bolo nasadených spolu 76 kusov hasičskej techniky. Pri odstraňovaní spadnutých stromov profesionálnym hasičom asistovali aj členovia miestnych DHZO.

Požiar s najväčšou plochou: dňa 16. júla bol nahlásený požiar poľa počas žatvy v obci Bošany, v okrese Partizánske. Išlo o požiar, ktorý zasiahol plochu 750.000 m2.

Naj zásah: dňa 16. júla, išlo o požiar poľa počas žatvy v obci Bošany, v okrese Partizánske. Pri udalosti zasahovali hasiči z Partizánskeho, Bánoviec nad Bebravou, Topoľčian a Nitry spolu s členmi Dobrovoľných hasičských zborov z obcí: Bošany, Skačany, Práznovce a Uhrovec. Pri požiari boli nasadené dva vysokotlaké prúdy so štyrmi lafetami spolu s použitím jednoduchých hasebných prostriedkov a kyvadlovou dopravou vody na požiarisko. Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda vyčíslená na cca 68.000 €. Požiarom bola zasiahnutá plocha 75 ha.

Počet požiarov podľa dní v týždni: najčastejšie horelo v sobotu (157x), naopak najmenej požiarov bolo vo štvrtok (108x).

Počet požiarov podľa časových úsekov: najčastejšie vznikol požiar v čase medzi 17 – 18 hod. (63x), naopak najmenej horelo v čase medzi 04 – 06 hod. (17x).

Najnovšia technika: Technický automobil EKOS z roku 2017, ktorý je určený na vykonanie záchranných prác pri likvidácii výronov zdraviu škodlivých nebezpečných látok, ako aj pri rôznych chemických a ekologických haváriách alebo pri radiačnom a biologickom nebezpečenstve. Technika je pridelená OR HaZZ v Trenčíne.

 

Najkurióznejšie zásahy v roku 2017:

Dňa 29. apríla bola ohlásená žiadosť o pomoc pri záchrane rybárov uviaznutých v záplavovej časti Váhu. Udalosť sa stala v katastri obce Kočovce, v okrese Nové Mesto nad Váhom. Hasiči z Nového Mesta nad Váhom pomocou člna transportovali podchladených rybárov bezpečne na breh.

Dňa 31. augusta bol ohlásený pád koňa do betónovej šachty o hĺbke 2 m v obci Ladce, v okrese Ilava. Hasiči z Dubnice nad Váhom a Trenčína pomocou popruhov a výškovej techniky postupne vytiahli postihnuté zviera zo šachty.

 

Výjazdy HaZZ v Trenčianskom kraji za rok 2017

Udalosť

BN

DC

MY

NM

PE

PB

PD

HA

PU

TN

Kraj

Požiare

59

78

59

129

96

75

123

56

63

124

863

Technické zásahy

149

179

160

215

158

194

267

55

131

389

1897

Ekologické zásahy

12

10

0

6

5

8

17

4

11

16

89

Plané poplachy

0

7

4

6

5

14

9

0

5

12

62

Cvičenia

16

25

16

21

13

12

11

11

15

41

181

Požiare bez zásahu

1

9

0

4

7

9

13

4

3

14

64

Spolu

237

308

239

381

284

312

440

130

228

596

3155

 

Výjazdy HaZZ k dopravným nehodám v Trenčianskom kraji za rok 2017

Dopravné nehody BN DC MY NM PE PB PD

HA

PU TN Kraj
Počet výjazdov

85

75

48

89

75

91

144

17

52

162

838

Počet usmrtených osôb

3

3

1

2

8

3

9

0

2

5

36

Počet zranených osôb

64

62

32

78

74

50

103

7

45

121

636

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.