Nájomníci ohrození vysťahovaním márne čakali na primátora

18 70

Už mesiac rezonuje v našom meste téma vypratávania nájomníkov z mestských nájomných bytov na Moyzesovej ulici. Primátor Rastislav Henek poslal v priebehu júna niekoľkým rodinám oznámenie, že do konca augusta musia opustiť byty, v ktorých niektorí žili viac ako desať rokov. Dôvodom bolo, že po prepočítaní príjmov celej domácnosti nemajú podľa príslušného VZN nárok na to, aby mohli bývať v nájomnom byte. Zoči-voči nájomníkom sa však Rastislav Henek nepostavil. Keď tí avizovali, že prídu o celej záležitosti verejne rozprávať na stredajšie mestské zastupiteľstvo, púchovský primátor sa rozhodol pre náhlu maródku a vedením zastupiteľstva poveril svojho zástupcu Romana Hvizdáka. Dnes už primátor oddychuje pri mori a nájomníci ohrození vysťahovaním dúfajú, že sa im podarí dosiahnuť zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva.

Prvé informácie o výzvach na vysťahovávanie z nájomných bytov prenikli na verejnosť už koncom apríla. Vtedy sa z nájomného bytu na Moyzesovej ulici musela po viac ako desiatich rokoch vysťahovať rodina Machýlovcov vzhľadom na to, že vlastnila inú nehnuteľnosť vhodnú na bývanie. S Monikou Machýlovou sme sa stretli začiatkom mája a nepoprela, že s manželom vlastnia nehnuteľnosť. Prekážalo jej len to, že nie na každého nájomníka používal primátor rovnaký meter

Nájomné byty, ktoré nám nájomníkom boli pridelené, nemali žiadne podmienku, ktorými sa začalo teraz mesto oháňať. Žiadala som o predĺženie nájomnej zmluvy alebo prepis na syna, no mojim žiadostiam nebolo vyhovené. Priznávam, že vlastním nehnuteľnosť, ale za tie roky má veľa nájomníkov nehnuteľnosti, ktoré mohli aj zdediť, ba dokonca aj vyšší príjem, nakoľko deti dospeli. Doteraz nikoho nezaujímal príjem v rodine, ani nič iné a zmluvy sa stále predlžovali. S primátorom Henekom sa poznáme a do očí mi klamal, keď povedal, že nikomu nerobil problém a že to všetkým podpísal. A napokon prišla výzva na vysťahovanie. Odvolali sme sa, ohlásili u neho na sekretariáte a nenabral odvahu ani zavolať, ani sa stretnúť, až kým sa mi nepodarilo odchytiť si ho na úrade. Zasa mi len do očí klamal, že s tým skúsi niečo spraviť a bude mi volať. Namiesto toho prišla ďalšia výzva na vysťahovanie,“ zdôverila sa nám so svojimi skúsenosťami Monika Machýlová.

Pri osobnom stretnutí mi nakoniec primátor Henek povedal, že problém nie je vlastníctvo nehnuteľnosti, ale že mestu prekáža náš podnikateľský zámer, ktorý realizujeme
na Ulici 1. mája. To ma dosť zaskočilo. Ako je potom možné, že v čase predĺženia zmluvy bolo jednej nemenovanej rodine vyhovené a nájom predĺžený? Ako je možné, že pri stretnutí s jednou rodinou bol primátor taký iniciatívny, že sám im dal návrh ako sa zbaviť nehnuteľnosti, aby im mohol zmluvu legálne predĺžiť. Môj názor je taký, že keď už, tak na všetkých treba používať rovnaký meter.

Samotný Rastislav Henek sa k téme rozhodol vyjadriť až po tom, čo sa v schránkach púchovských domácností objavil anonymný list popisujúci praktiky vysťahovávania z nájomných bytov. V nedeľu 17. júna svoje vyjadrenie „zavesil“ na svoj facebookový profil s prosbou o zdieľanie.

Rozhodnutia, ktoré musím občas prijať, nie sú vždy príjemné a populárne. Aj v tento týždeň som bol nútený takéto rozhodnutie urobiť a poslať piatim nájomníkom mestských bytov výzvy na uvoľnenie bytu. Jednalo sa o byty, ktorých financovanie bolo zabezpečené zo štátneho fondu rozvoja bývania, kde podmienky na ich čerpanie sú striktne dané. Verte mi, dlho som hľadal riešenie ako túto záležitosť vyriešiť bezbolestne, ale zákony sú v tomto ohľade bezcitné a nekompromisné,“ napísal vo svojom stanovisku Rastislav Henek.

Na jednej strane na meste evidujeme takmer stovku žiadostí o pridelenie mestského bytu, ktoré podávajú aj osamelé matky s deťmi bez pravidelného príjmu alebo týrané ženy s deťmi, ktorým mesačný príjem nedovoľuje si čerpať úver a ani prenajať byť na bežnom trhu s nehnuteľnosťami a na druhej strane máme mestské byty, ktorých súčasní nájomcovia nespĺňajú kritéria pre ich pridelenia, a to napr. z dôvodu, že vlastnia na území SR inú nehnuteľnosť vhodnú na bývanie alebo ich príjem prekračuje zákonom určenú výšku, neumožňujúcu prideliť takýto mestský byt. Bývame svedkami, kedy nájomník mestského bytu vlastní iný byt alebo dom a sám dokonca býva v inej nehnuteľnosti a samotný mestský byt prenajíma tretej osobe. Toto sú tie rozhodnutia, ktoré ma naozaj bolia a chápem ľudí, ktorých sa to dotýka, že sú nahnevaní. Ja som však tieto zákony nevymyslel a dokonca ma ich plnenie ani neteší. Vždy som sa snažil žiť čestne, nepodvádzať a pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ dodal na svoju obhajobu Rastislav Henek.

Prípad Mariána Hudeca a jeho rodiny je však dôkazom, že primátor Henek a ani nikto z mestského úradu s nájomníkmi, ohrozenými nepredĺžením nájomnej zmluvy a vysťahovaním z bytov, nehovoril. Samotný Marián Hudec takto reagoval na stanovisko púchovského primátora: „Nikto s nami nič neriešil ako ste sľubovali, že urobíte všetko pre to, aby sme tu mohli zostať. Miesto toho ste urobili pravý opak! Prijali ste VZN, ktoré je ešte prísnejšie ako ten nešťastný zákon od ministerstva a na základe ktorého nás teraz idete vysťahovať postupne všetkých. Stresujete nás tým odvtedy, ako ste prišli do úradu. Aj teraz sme čakali, kedy nás zavoláte na podpis predĺženia nájomnej zmluvy, ktorá nám skončila už v máji, no miesto toho ma zobudila v pondelok po nočnej poštárka s obsielkou na vypratanie bytu. Bolo sľúbené, že s každým to bude riešené individuálne. Čiže staré známe „O NÁS BEZ NÁS“. Na základe akých informácii a faktov rozhodovala tá komisia? Na to, aby ste spočítali príjem do rodiny, potrebuje zasadať komisia? Prečo neboli dotknutí ľudia predvolaní na rokovanie? Pretože nemajú to „správne“ meno? Tam sa komisia zapodievala jednou osobou niekoľkokrát a tu ide o celé rodiny a nikto sa neobťažoval preveriť, ako sú na tom v skutočnosti. Možno by prišli na to, že ten zvýšený príjem v skutočnosti ani neexistuje. Mladší syn žije a pracuje mimo Slovenska a museli sme doložiť aj jeho príjem, lebo tu má samozrejme trvalý pobyt. Druhý si s priateľkou hľadá vlastné bývanie a čo nevidieť tiež odíde aj on. Myslíte si, že banku zaujíma príjem odrastených detí? Absolvoval som to niekoľkokrát a vždy ich zaujímal len príjem žiadateľa a spolužiadateľa, čiže manželky a výdaje na domácnosť. Teraz po päťdesiatke a po sprísnení podmienok na hypotéky je to už tým duplom nemožné. To vážne chcete urobiť z poctivo platiacich ľudí bezdomovcov len preto, že vám to zákon umožňuje?

Nespokojní nájomníci avizovali, že majú záujem na tom, aby sa ich problémami zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo. To bolo naplánované na stredu 27. júna, ale oni už deň predtým odovzdali na mestskom úrade žiadosť o zvolanie mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva aj so siedmimi poslaneckými podpismi. Nájomníkov v ich snahe podporili Miroslav Kubičár, Rudolf Marman, Ján Riško, Hedviga Šulcová, Jarmila Andreánska, Ivan Sadloň a Roman Hvizdák. Posledne menovaný bol nakoniec nútený viesť aj samotné stredajšie rokovanie poslaneckého zboru. Primátor Henek sa očividne odmietol konfrontovať s nájomníkmi mestských bytov a ráno oznámil svoju náhlu práceneschopnosť.

V kresle predsedajúceho na mestskom zastupiteľstve sedel nakoniec Roman Hvizdák, ktorý prečítal stanovisko nájomníkov domov č. 1866 a 1867 na Moyzesovej ulici.

Na rokovanie poslancov sa nakoniec prišli pozrieť viac ako tri desiatky nájomníkov – nielen tí, ktorí dostali výzvy na vysťahovanie, ale aj ich susedia. Nikto z nich však nechcel verejne vystúpiť, a tak Roman Hvizdák z pozície predsedajúceho prečítal ich písomné stanovisko.

V prípade našich bytoviek s popisnými číslami 1866 a 1867 sa jedná o nájomné byty a nie sociálne byty postavené s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Nájomné byty nám boli pridelené od Mesta Púchov po viac ako desiatich rokoch čakania v poradovníku. Boli nám odovzdané do užívania v roku 2003, resp. 2005 s ústnym prísľubom možného odpredania v budúcnosti. Nájomné byty nám boli formou dodatku pravidelne, v zmysle nájomnej zmluvy, predlžované každé tri roky. Táto skutočnosť bola porušená až v minulom roku, kedy neboli časti nájomníkov predĺžené nájomné zmluvy, no napriek tomu aj naďalej bývali v prideleným bytoch a riadne platili nájomné. Je veľmi dôležité uviesť, že všetci nájomníci, ktorí sme sa na vás obrátili, máme vy- sporiadané všetky záväzky voči Mestu Púchov, či už sa jedná o dane, poplatky za komunálny odpad alebo nájomné. Keď sme nájomné byty dostávali, mali sme malé deti a bez najmenších problémov sme spĺňali všetky zákonné požiadavky uvedené v nájomných zmluvách a tiež vo VZN mesta Púchov. V súčasnosti dosiahli naše deti plnoletosť, resp. doštudovali a začali pracovať, čím nám zákonite narástli aj príjmy, ktoré sú dnes predmetom porušenia legislatívnych požiadaviek. Treba však na tomto mieste pripomenúť skutočnosť, že časť obyvateľov má viac ako 50 rokov, alebo sa k päťdesiatke blíži, čo v značnej miere limituje ich možnosti na čerpanie úverov a s tým spojené hľadanie nového bývania. Nezanedbateľnou skutočnosťou je fakt, že nájomníci za 15 rokov splatili 50 percent z ceny nájomných bytov,“ odznelo v stanovisku obyvateľov domov č. 1866 a 1867 na Moyzesovej ulici.

Poslanecká diskusia na mestskom zastupiteľstve k téme nájomných bytov trvala niečo viac ako štyridsať minút. Poslanci mali pred sebou pripravený návrh uznesenia, ktorým sa snažia podať pomocnú ruku vysťahovaním ohrozeným nájomníkom.

Síce nie jednomyseľne, ale drvivou väčšinou hlasov nakoniec prijali uznesenie, v ktorom odporúčajú primátorovi predĺžiť nájom občanom, ktorí dostali výzvu na vypratanie z bytov na Moyzesovej ulici č. 1866 a 1867, na dobu určitú do 1. marca 2019, pričom predĺženiu musí predchádzať odporučenie komisiou dopravy, služieb a bytovej politiky s následným schválením v mestskom zastupiteľstve a musí byť v súlade so zákonom a zmluvou so Štátnym fondom rozvoja bývania. Mestské zastupiteľstvo zároveň odporučilo primátorovi rokovať so ŠFRB o možnosti predčasného splatenia úveru na nájomné bývanie v termíne najneskôr do 15. augusta 2018.

Nájomníci odchádzali zo stredajšieho rokovania mestského zastupiteľstva s vedomím, že na mestský úrad podali žiadosť o zvolanie mimoriadneho rokovania poslaneckého zboru na stredu 4. júla 2018 v popoludňajších hodinách, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac zainteresovaných osôb. Už dnes je isté, že konfrontáciu s nimi opäť vynechá primátor Rastislav Henek, ktorý sa rozhodol prvé dva júlové týždne absolvovať tradičnú prímorskú dovolenku s rodinou.

Prečo však v piatok 29. júna, keď sa zo stredajšej náhlej nevoľnosti rýchlo vystrábil, nepodpísal zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, nevedno. Podľa našich informácií len odovzdal výrazne oklieštené právomoci svoju zástupcovi Romanovi Hvizdákovi a na jeho rozhodnutí bude záležať, kedy a či vôbec sa poslanci k téme nájomného bývania opäť stretnú.

Rado Varga

Diskusia: 18
 1. ivo hovorí

  a čo si tí nájomníci vlastne predstavovali? Veď hypotéku nech si vybavia, tak ako ostatní. Teraz sa tvária, že sú zaskočení, o ničom nevedeli, a bolo im ukrivdené?

  http://old.puchov.sk/zmluvy-do-roku-2014/
  vyhľadať „dodatok k NZ“

  1. loko hovorí

   Presne. Pokial vlastnia inu nehnutelnost, tak nech ju predaju a ked im bude chybat nech si zoberu pozicku. Alebo ak sa im zvysil prijem. Ja ked chcem byvat, tak som si tiez zobral hypoteku. To sa mam teraz citit diskriminovany? A ak ten byt este prenajimaju tretej osobe, tak to potom okamzite delozovat.

 2. Erik hovorí

  V „kauze“ najomnych bytov sa stala chyba v minulosti.Ak niekto nesplna podmienky zmluvy,tak nemoze sa mu predlzovat najomna zmluva.Tento aspekt sa nedosledoval a najomnici si robili co chceli a maju snahu v tom logicky zotrvat.Bol som v jednom takom byte a ziral som nad stavebnymi upravami, ktore v nom najomnici vykonali bez suhlasu Mesta. Hlavne,ze sa problem „presunie“ na referentku, ktoru mala riadit a zodpovedat za oddelenie jej veduca…

 3. No name hovorí

  Zase machylova? Vlastnia dom,autoservis,pneuservis majú stavebné mechanizmy a prerábajú dom pri gymnáziu. Oni sú odkázaný na nájomné byty? Nech sa nehnevaju ale toto je moc. Koľko mladých rodín čaká v poradovníku a oni toto. Hanbíte sa pani! Už to začína vypadať ( pri gympli) ako ostuda puchova.

 4. Obcan Pu hovorí

  To sa vážne v Pu nájomné byty dávajú ľuďom čo vlasnia ďalšie nehnuteľnosti? Neverím čo sa tu deje.

 5. susedzdola hovorí

  Tak ako som písal v marci že Hvizdak bude kandidovať tak sa to potvrdilo zverejnil to na FB. Ľudia ktorý dosadili Heneka teraz zistili že Henek už nemá šancu. Aby neprišli o svoje teple miesta a mesto z rocnym rozpoctom 16 000 000 € tak nakoniec rozhodli tak ako som to predpokladal. Ich clovek Hvizdak sa im osvedčil bol tam 7 mesiacov a nič nezmenil.

 6. Marika hovorí

  Prečo sa už nenájdem záznam posledného MsZ na Galovičovej stránke?

 7. Libor hovorí

  Tí, čo nebudú voliť Heneka, lebo ho nechcú, nebudú voliť ani Hvizdáka. Ten je vnímaný ako ich človek, takže pre nenažrancov je zárukov, že sa pre nich nič nezmení.

 8. Milan hovorí

  A to ti nevadí jeho minulosť?

  1. Nemo hovorí

   Aka minulost? O com pises?

 9. Nemo1 hovorí

  v našom malom meste očakávam opäť zvláštnu situáciu, kedy náckovia svorne odovzdajú hlas pre R.H, samozrejme na demokratický príkaz, podobne učinia aj ostatný podporovatelia čiže znalci lacného vína, fanúškovia neodbornosti a netransparentnosti. Ale čo, keď mestu stačí pestovať „petržlenku“ v mikrozáhonoch a za ostatné samozrejme nemôžeme.

 10. rocks hovorí

  Roman Hvizdák pacuje len vo svoj prospech, stačí pripomenúť, keď si ako zastupujúci primátor pretlačil Miloša Svobodu za konateľa púchovskej kultúry, s.r.o., bez výberového konania. Ten istý Roman Hvizdák – zastupujúci primátor a súčasne zamestnanec mesta v Púchovskej kultúre, s.r.o., z ktorej mu tečú peniaze na jeho „kultúrne“ aktivity, počas ktorých si robí svoje politické PR, a z ktorej dostáva slušnú mzdu. Takto to nemá zorganizované ani Kim Čong-un. Konštatujem, že Púchov je skutočne „transparentné a férové“ mesto voči svojim občanom, vďaka Romanovi Hvizdákovi a jemu podobným poslancom.

  Jan Werich
  „Keď sa pes nažerie, už ho ani nenapadne, aby sa pchal ďalej a márne ho kto láka – ale človek?“

  1. Púchovčanka hovorí

   Pokiaľ viem, p. Svobodu a jeho podobných na funkcie dosadil kamarát pán Henek.

 11. DeKATTO hovorí

  Bohuzial do politiky sa hrnu len looseri, ktorym sa nechce robit a tak na beznom trhu prace nemaju sancu sa uplatnit medzi jedincami, ktori to maju v hlave usporiadane. Navyse 3000€ je velkym lakadlom, vidina privyrobenia si na predrazenych zakazkach je na nezaplatenie. Tazko medzi nimi vyberat to najmensie zlo! Uz Henek mal byt mensie zlo, bohuzial to tak nie je. Ta jeho neodbornost sposobila, ze na veducich poziciach sa ocitli ludia, ktori k danej funkcii nemaju vedomosti!

 12. Peter hovorí

  Kto nepracuje vo svoj prospech ? Ale Romana je aspon vidiet aj mimo oficialnych akcii. Ak si uchova vzpriamenu chrbticu, kludne ho pojdem volit. Kto pretlacil Svobodu ? Roman ? Plan zasadnutia je dany, ten sa uz len schvaluje. Ak chcete hladat cloveka, ktory realne taha za nitky v tomto meste, musite hladat v sidle firmy vedla CSOB. Bytcianske Maserati sa ani nesnazi zaparkovat niekde inde, ked tam idu kut pikle. Inac dost sa mu cudujem, ako s nim (Romanom) zametaju. Potom ako bolo jasne, ze ohlasi kandidaturu, mu dal Rasto vyzrat aferu s bytmi, a prezieravo sa hodil v ten den na PN, aby na druhy den bol s usmevom zase v praci. Pozorny ucastnik si mozno vsimol, ze ak by Roman podpisal jedno z uzneseni, sliapol by na tenky lad – a ist proti zakonu nie je pred volbami dobry napad. Podla mna cisty podraz. Neviem sa zbavit pocitu, ci kauza byty vymyslena, alebo dodatocne zneuzita aby sa ho zbavili.

  1. ivo hovorí

   veru tak, Hvizdáka by sa veľmi elegantne zbavili, ak by v mene mesta prisľúbil týmto nájomníkom, že nebudú vysťahovaní, aj keď už nespĺňajú podmienky pre nájom takýchto bytov, alebo im dokonca prisľúbil odpredaj týchto bytov. Bolo by to porušenie zákona, a škodu (príspevok ŠFRB) by mesto muselo vrátiť z mestského rozpočtu, a následne by Hvizdáka zažalovalo.

   1. Ivo-pivo hovorí

    Hrúza

 13. karol hovorí

  Ja by som to nazval inak, Hvizdák robí bez mihnutia oka špinavosti aj bez zohnutia chrbtice, je jeden z nich.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.