Trend pokračuje, náš kraj aj naďalej starne

0 16

Najvyšší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku
Ku koncu roku 2016 žilo v Trenčianskom kraji 79 115 detí vo veku 0 až 14 rokov, 412 620 osôb vo veku 15 až 64 rokov a 97 081 osôb vo veku 65 a viac rokov. Už sedem rokov podiel obyvateľov v predproduktívnom veku vykazuje najnižšie hodnoty medzi krajmi, aj keď medziročne vzrástol o 0,1 percentuálneho bodu. Ku koncu roku 2016 tvoril 13,4 % a v porovnaní so SR bol až o 2 percentuálne body nižší. Podiel obyvateľov v produktívnom veku v kraji klesá od roku 2009, v roku 2016 medziročne klesol o 0,7 percentuálneho bodu a tvoril 70,1 % (v SR 69,6 %). Štvrtý rok má Trenčiansky kraj najvyšší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku. Medziročne vzrástol o 0,6 percentuálneho bodu a predstavoval 16,5 % (v SR 15 %).

Najvyšší priemerný vek aj index starnutia
Najvyšší medziročný nárast priemerného veku medzi krajmi SR bol v Trenčianskom kraji (0,3 roka), čím priemerný vek obyvateľa kraja v roku 2016 dosiahol prvý raz aj najvyšší vek v SR 42 rokov. Znovu sa zvýšil podiel osôb v poproduktívnom veku k detskej zložke – index starnutia, ktorý medziročne vzrástol o 3,2 percentuálneho bodu a už osem rokov vykazuje najvyššiu hodnotu spomedzi krajov. Ku koncu roka 2016 pripadlo v kraji na 100 detí vo veku 0 až 14 rokov 123 osôb vo veku 65 a viac rokov (v SR 97 osôb). V roku 2009 nastal zlom vo vývoji indexu ekonomického zaťaženia osôb.

Klesajúci trend vystriedal medziročný rast hodnoty tohto ukazovateľa a dochádza k prevyšovaniu počtu osôb poproduktívnom veku nad osobami v predproduktívnom veku. Kým v roku 2009 pripadlo na 100 obyvateľov v produktívnom veku 36 ekonomicky závislých osôb, zhodne 18 osôb vo veku 0 až 14 rokov a tiež 18 osôb vo veku 65 a viac rokov, v roku 2016 to už bolo 43 ekonomicky závislých osôb, 19 detí vo veku 0 až 14 rokov a 24 starých ľudí vo veku 65 a viac rokov. V roku 2016 v SR na 100 obyvateľov v produktívnom veku pripadlo 44 závislých osôb zhodne 22 detí aj starých ľudí.

Starnutie populácie prebieha vo všetkých okresoch kraja
Najpriaznivejšie vekové zloženie bolo v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Bánovce nad Bebravou. V uvedených okresoch bol priemerný vek obyvateľa najnižší 41 rokov, naopak najvyšší bol v okresoch Partizánske 43 rokov a Myjava 44 rokov. Vo všetkých okresoch prevládal počet osôb v poproduktívnom veku nad osobami v predproduktívnom veku. Na 100 osôb vo veku 0 až 14 rokov pripadlo najmenej osôb vo veku 65 a viac rokov v okresoch Považská Bystrica 105 osôb, Púchov 109 osôb, Bánovce nad Bebravou 111 osôb a Ilava 114 osôb. Nasledovali okresy Trenčín 122 osôb, Nové Mesto nad Váhom 130 osôb a Prievidza 131 osôb. Najviac v okrese Partizánske 137 osôb a Myjava 152 osôb, čo bolo najviac aj medzi okresmi SR.

Na 100 obyvateľov v produktívnom veku pripadlo menej ekonomicky závislých osôb v okresoch s vyšším podielom osôb v produktívnom veku, v okresoch Považská Bystrica to bolo 39 osôb (19 detí a 20 starých ľudí), Ilava 40 osôb (19 detí a 21 starých ľudí), Púchov 41 osôb (20 detí a 21 starých ľudí), Prievidza 42 osôb (18 detí a 24 starých ľudí), viac v okresoch s nižším podielom osôb v produktívnom veku v okrese Bánovce nad Bebravou 43 osôb (20 detí a 23 starých ľudí), Partizánske 44 osôb (19 detí a 25 starých ľudí), Myjava 45 osôb (18 detí a 27 starých ľudí), Trenčín 45 (20 detí a 25 starých ľudí) a Nové Mesto nad Váhom 46 osôb (20 detí a 26 starých ľudí. Vo všetkých okresoch prevládali závislé osoby vo veku 65 a viac rokov nad osobami vo veku 0 až 14 rokov, najvyšší rozdiel bol v okrese Myjava 9 osôb v neprospech detí, najnižší bol v okrese Púchov 1 osoba v neprospech detí.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.