Nehodovosť v našom kraji v mesiaci december

0 42

Za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 1073 dopravným nehodám (-17), z toho s následkom na živote alebo zdraví bolo 391 dopravných nehôd (-31). Pri dopravných nehodách bolo 20 osôb usmrtených (-6), 58 osôb bolo ťažko zranených (-18) a 394 osôb ľahko zranených (-29).

Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri dopravných nehodách došlo k usmrteniu 7 vodičov osobného automobilu, 3 vodičov motocykla, 2 spolujazdcov v osobnom automobile, 6 chodcov a 2 cyklistov.

Za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 67 dopravným nehodám (-20), z toho s následkom na živote alebo zdraví bolo 16 dopravných nehôd (-11). Pri dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená (+1), 1 osoba bola ťažko zranená (-4) a 20 osôb ľahko zranených (-10).

Z pohľadu dní v týždni bolo za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 najviac dopravných nehôd zaznamenaných v piatok (176 dopravných nehôd, -2), v sobotu (166 dopravných nehôd, +9) a v utorok (156 dopravných nehôd, +4). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd v utorok (+4), v sobotu (+9) a v nedeľu (+7). V ostatné dni bol zaznamenaný pokles počtu dopravných nehôd.

Z pohľadu dní v týždni bolo za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 najviac dopravných nehôd zaznamenaných vo štvrtok (14 dopravných nehôd, -2), v stredu (12 dopravných nehôd, -1) a v piatok (11 dopravných nehôd, -1).

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 najviac dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 12.00 do 16.00 h. (237 dopravných nehôd, -24), v čase od 16.00 do 20.00 h. (206 dopravných nehôd, -18) a v čase od 08.00 do 12.00 h. (202 dopravných nehôd, +7). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd v čase od 00.00 do 04.00 h. (45 dopravných nehôd, +7), v čase od 04.00 do 08.00 h. (133 dopravných nehôd, +14) a v čase od 08.00 do 12.00 h. (202 dopravných nehôd, +7).

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 najviac dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 16.00 do 20.00 h. (15 dopravných nehôd, -4), v čase od 12.00 do 16.00 h. (14 dopravných nehôd, -3),  v čase od 04.00 do 08.00 h. (11 dopravných nehôd, +9) a v čase od 08.00 do 12.00 h. (11 dopravných nehôd, -7). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd v čase od 04.00 do 08.00 h. (11 dopravných nehôd, +9).

V obci bolo za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 zaevidovaných 720 dopravných nehôd (-16), pri ktorých bolo 8 osôb usmrtených (-1), 36 osôb bolo ťažko zranených (-3) a 231 osôb bolo ľahko zranených (-4).

Mimo obce bolo zaevidovaných 353 dopravných nehôd (-1), pri ktorých bolo 12 osôb  usmrtených (-5), 22 osôb bolo ťažko zranených (-15) a 163 osôb ľahko zranených (-25).

Na diaľnici bolo zaznamenaných 110 dopravných nehôd (+22), pri ktorých boli 3 osoby usmrtené (+3), 6 osôb bolo ťažko zranených (+3) a 15 osôb bolo ľahko zranených (+5). Na komunikáciách v pôsobnosti DO PZ Trenčín bolo zaznamenaných 101 dopravných nehôd (+20), pri ktorých boli 3 osoby usmrtené (+3), 5 osôb bolo ťažko zranených (+2) a 12 osôb bolo ľahko zranených (+3). Najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody na komunikáciách v pôsobnosti DO PZ Trenčín bolo porušenie povinnosti vodiča (49 dopravných nehôd, +14) a nedovolená rýchlosť jazdy (43 dopravných nehôd, +7). Z hľadiska dní patrili medzi najnehodovejšie dni pondelok (21 dopravných nehôd, +10) a piatok (21 dopravných nehôd, +4). Z hľadiska času patrili medzi najnehodovejšie intervaly od 08.00 do 12.00 h. (26 dopravných nehôd, +10) a od 12.00 do 16.00 h. (24 dopravných nehôd, +4).

Na železničných priecestiach bolo v sledovanom období zaznamenaných 6 dopravných nehôd (-4), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (0), 2 osoby boli ťažko zranené (+2) a 1 osoba bola ľahko zranená (-4).

Vinníci dopravných nehôd:

Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 najviac dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel v počte 953 dopravných nehôd (-24). Vodičmi nemotorového vozidla bolo zavinených 51 dopravných nehôd (0), z toho deťmi 7 dopravných nehôd (-5). Chodcom bolo zavinených 19 dopravných nehôd (+2), z toho deťmi 3 dopravné nehody (-1).

Z pohľadu druhu nehody došlo k 61 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s chodcom (-1) a k 72 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s cyklistom (+15).

Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 najviac dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel v počte 60 dopravných nehôd (-21). Chodcom boli za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 zavinené 3 dopravné nehody (+2) a vodičom nemotorového vozidla nebola zavinená žiadna dopravná nehoda (-1).

Príčiny dopravných nehôd za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021:

 • porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 497 dopravných nehodách (+40), čo predstavuje 46,3%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, 21 osôb bolo ťažko zranených a 126 osôb bolo ľahko zranených,
 • nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 176 dopravných nehodách (-17), čo predstavuje 16,4%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bolo 9 osôb usmrtených, 12 osôb bolo ťažko zranených a 79 osôb bolo ľahko zranených,
 • nesprávne otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 83 dopravných nehodách (-2), čo predstavuje 7,7%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 2 osoby boli ťažko zranené a 6 osôb bolo ľahko zranených,
 • nesprávna jazda cez križovatku sa podieľala na 59 dopravných nehodách (-19), čo predstavuje 5,5%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, 4 osoby boli ťažko zranené a 45 osôb bolo ľahko zranených,
 • nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 54 dopravných nehodách (+6), čo predstavuje 5%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách boli 2 osoby usmrtené, 6 osôb bolo ťažko zranených a 23 osôb bolo ľahko zranených,
 • nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami sa podieľalo na 40 dopravných nehodách (-6), čo predstavuje 3,7%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 1 osoba bola ťažko zranená a 24 osôb bolo ľahko zranených.

Príčiny dopravných nehôd za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021:

 • porušenie povinnosti vodiča  sa podieľalo na 21 dopravných nehodách (-17), čo predstavuje 31,3%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 1 osoba bola ťažko zranená a 3 osoby boli ľahko zranené,
 • nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 18 dopravných nehodách (+1), čo predstavuje 26,9%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, žiadna osoba nebola ťažko zranená, 9 osôb bolo ľahko zranených,
 • nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 7 dopravných nehodách (+4), čo predstavuje 10,4%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená ani ťažko zranená, 1 osoba bola ľahko zranená,
 • nesprávne otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 6 dopravných nehodách (-8), čo predstavuje 9%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, ťažko alebo ľahko zranená,
 • porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky sa podieľalo na 4 dopravných nehodách (+3), čo predstavuje 4,5%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená ani ťažko zranená, 3 osoby boli ľahko zranené,
 • nesprávna jazda cez križovatku sa podieľala na 4 dopravných nehodách (+1), čo predstavuje 6%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená ani ťažko zranená, 1 osoba bola ľahko zranená.

Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných nehôd zistené v 145 prípadoch (+9). Pri týchto dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené (-7), 4 osoby boli ťažko zranené (-2) a 52 osôb bolo ľahko zranených (+11).

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom alkoholu 128 dopravných nehôd (+11), vodiči nemotorového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu 14 dopravných nehôd (+2) a chodci 2 dopravné nehody (-4).

Z hľadiska miesta bolo pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v obci 111 dopravných nehôd (+2) a mimo obce 34 dopravných nehôd (+7).

Z hľadiska kategórie komunikácie bolo zavinených pod vplyvom alkoholu 32 dopravných nehôd na cestách I. triedy (+6), 22 dopravných nehôd na cestách II. triedy (+4), 28 dopravných nehôd na cestách III. triedy (+3) a 45 dopravných nehôd na komunikáciách v km systéme nesledovaných (-10).

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v okrese Trenčín (31 dopravných nehôd, +5), Prievidza (30 dopravných nehôd, -7), Nové Mesto nad Váhom (23 dopravných nehôd, +5) a Ilava (19 dopravných nehôd, +8). Nárast v počte dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu bol zaznamenaný na území okresov Trenčín (31 dopravných nehôd, +5), Bánovce nad Bebravou (7 dopravných nehôd, +4), Ilava (19 dopravných nehôd, +8), Nové Mesto nad Váhom (23 dopravných nehôd, +5) a Partizánske (8 dopravných nehôd, +3).

Za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bolo požitie alkoholu u vinníkov dopravných nehôd zistené v 10 prípadoch (0). Pri týchto dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená (0) ani ťažko zranená (-1), 1 osoba bola ľahko zranená (-1).

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom alkoholu 9 dopravných nehôd (0), vodiči nemotorového vozidla nezavinili pod vplyvom alkoholu žiadnu dopravnú nehodu (0) a chodci 1 dopravnú nehodu (0).

Z hľadiska miesta bolo pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v obci 8 dopravných nehôd (+1) a mimo obce 2 dopravné nehody (-1).

Z hľadiska kategórie komunikácie boli zavinené pod vplyvom alkoholu 3 dopravné nehody na ceste I. triedy (+3), žiadna dopravná nehoda na ceste II. triedy (-2), 3 dopravné nehody na ceste III. triedy (+1) a 2 dopravné nehody na komunikáciách v km systéme nesledovaných (-4).

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 najviac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v okrese Prievidza (3 dopravné nehody, 0), v okrese Trenčín (2 dopravné nehody, +1) a v okrese Nové Mesto nad Váhom (2 dopravné nehody, 0). Pod vplyvom alkoholu bola zavinená 1 dopravná nehoda v okrese Myjava (+1), 1 v okrese Partizánske (+1) a 1 v okrese Považská Bystrica (-1). Žiadna dopravná nehoda nebola zavinená pod vplyvom alkoholu v okrese Bánovce nad Bebravou (0), Ilava (-2) a Púchov (0).

Vyhodnotenie prijatých opatrení vo vzťahu k dopravnej nehodovosti v Trenčianskom kraji:

Za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 bol v Trenčianskom kraji zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 pokles počtu dopravných nehôd (1073 dopravných nehôd, -17), pokles počtu dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví (391 dopravných nehôd, -31), pokles počtu usmrtených osôb (20 usmrtených osôb, -6), pokles počtu ťažko zranených osôb (58 ťažko zranených osôb, -18) a pokles počtu ľahko zranených osôb (394 ľahko zranených osôb, -29). Nárast bol zaznamenaný v počte dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu (145 dopravných nehôd, +9).

Za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bol v Trenčianskom kraji zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 pokles počtu dopravných nehôd (67 dopravných nehôd, -20), pokles počtu dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví (16 dopravných nehôd, -11), pokles počtu ťažko zranených osôb (1 ťažko zranená osoba, -4) a pokles počtu ľahko zranených osôb (20 ľahko zranených osôb, -10). Nárast bol zaznamenaný v počte usmrtených osôb pri dopravných nehodách (1 usmrtená osoba, +1). Počet dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu bol v porovnaní s rovnakým období roku 2020 rovnaký (10 dopravných nehôd, 0).

Zdroj KRPZ TN
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.